หน้าแรก » เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ » คอร์ดเพลง เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน – น้องเจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คอร์ดเพลง เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน – น้องเจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คอร์ดเพลง เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน น้องเจนนี่

น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)

คอร์ดเพลง เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน

ศิลปิน : น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)

แนวเพลง : #ใต้

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง หลบมุม - น้องเจนนี่ (รัชนก สุวรรณเกตุ)
คอร์ด

INTRO | C | Am | ( 3 Times )
INTRO | C | G | G |
INTRO | Am | Am | F G | C | ( 2 Times )
INTRO | Dm | Em | G | C |

 
กะยอม
รับน่ะว่าบ่าวนั้นหล่อ
 
แต่ว่าบ่าวหัวห
มอ 
 
เจ้าชู้ไม่เอาไ
Am 
หน
 
แรกหัวเ
ช้าควงน้องไอซ์เดินห้าง
 
แต่พอหวันส่
าง ๆ ควงน้องปางไปไหน
Am 
โฉ้

 
ไอ้คำ
พูดของบ่าวช่างมากหนัดเหนียน
 
สาวคนไหนห้ามเ
Dm 
ถียง
 
บ่าวทำเ
ซียนเหมือนเรียน
มา
 
ไอ้นั้นพั
Am 
นนี้ ไอ้นี้พันนั้น ไอยาลัง
Dm 
กา
 
ไปหลอกเด็
กต่ะ 
 
ใครเชื่อก็บ้าแ
ล้ว

 
* แค่อยากอิ
Dm 
บอกอิแหลงใ
Am 
ห้ฟัง
 
อย่ามา
ทำควันขวันยุแถว
นี้

 
** ที่เลิกกั
Am 
บพี่ 
 
น้องเห็นได้
ดีทุ
Am 
กคน
 
พอพี่เปิดเผย
ตัว
ตน 
 
นกะกันห
ลัง
 
อย่ามาปาก
Am 
หวาน 
 
ไม่อยากให้
คิดจริง
Am 
จัง
 
ก็แค่อ
ยากอิหลอก
ฟัน 
 
เค้าแหลงว่าบ่
าวนั้นหร
อย
 
รู้จักกันจ
Am 
ริงน้องนิช
อบเหยียบ
Am 
ถอย
 
ต้องโบก
มือบ๊ายบ
าย 
 
แล้วแขบใส่เ
กียร์ห
มา
 
ลีลาไ
Am 
ม่ผ่านแล้วยังเจ้าชู้แค่
Dm 
ตาย
 
สันดานเหมือ
Am 
นผี 
 
แล้วยังทำพี่พอ
Dm 
ได้
 
ปัดโถ่เอ้ย ไอฟ
าย…
 
ไปหลายใจไกล ๆ
 

INSTRU | C | Am | ( 3 Times ) | C | G | G |

( * ) ( ** )

INSTRU | C | Am | ( 3 Times )
INSTRU | C | G | G |
INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Dm | Em | G | C |

( ** ) ( ** )

OUTRO | Am | Am | F G | C | ( 2 Times )
OUTRO | Dm | Em | G | C |

เนื้อเพลง
กะยอมรับน่ะว่าบ่าวนั้นหล่อ
แต่ว่าบ่าวหัวหมอ เจ้าชู้ไม่เอาไหน
แรกหัวเช้าควงน้องไอซ์เดินห้าง
แต่พอหวันส่าง ๆ ควงน้องปางไปไหนโฉ้

ไอ้คำพูดของบ่าวช่างมากหนัดเหนียน
สาวคนไหนห้ามเถียง
บ่าวทำเซียนเหมือนเรียนมา
ไอ้นั้นพันนี้ ไอ้นี้พันนั้น ไอยาลังกา
ไปหลอกเด็กต่ะ ใครเชื่อก็บ้าแล้ว

* แค่อยากอิบอกอิแหลงให้ฟัง
อย่ามาทำควันขวันยุแถวนี้

** ที่เลิกกับพี่น้องเห็นได้ดีทุกคน
พอพี่เปิดเผยตัวตน คนกะกันหลัง
อย่ามาปากหวาน ไม่อยากให้คิดจริงจัง
ก็แค่อยากอิหลอกฟัน เค้าแหลงว่าบ่าวนั้นหรอย
รู้จักกันจิงน้องนิชอบเหยียบถอย
ต้องโบกมือบ๊ายบาย แล้วแขบใส่เกียร์หมา
ลีลาไม่ผ่านแล้วยังเจ้าชู้แค่ตาย
สันดานเหมือนผี แล้วยังทำพี่พอได้
ปัดโถ่เอ้ย ไอฟาย…
ไปหลายใจไกล ๆ

( ดนตรี )

( ซ้ำ * , ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เลิกกับพี่ได้ดีทุกคน
คำร้อง/ทำนอง เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ควบคุมร้อง เอกศิลป์ รัตนมณี
 โฆษณา