คอร์ดเพลง พ่อเป็นชาวนา – มหาหิงค์

  
Text   

INTRO | C#m | C#m | A | A |
INTRO | B | B | C#m B |
INTRO | C#m | C#m | A | A |
INTRO | B | B | C#m B |

 
ตื่น
C#m 
แต่เช้าล้างหน้าแปรงฟัน
 
ต้องขยัน
ออกไป 
 
ไปเล่าเรียน
 
ต้องฝึกอ่าน
ฝึกเขียนเรียนรู้โลกให้กว้างไกล

 
ก็พ่อ
C#m 
ฉันเป็นชาวนา
 
การศึกษา
แกก็ไม่เท่าไหร่
 
ฉันเรียน
จบมาเผื่อได้งานทำที่โตกว่

 
โดดเดี่ยว
C#m 
เดียวดายในเมืองใหญ่
 
ไขว่คว้า
หางานจนวุ่นวาย
 
สังคม
แข่งขันจนฉันแทบบ้าตาย

 
แต่สุดท้าย
ความจริงของชีวิต
 
ต่อสู้ดิ้
นรนกันไปก็เท่านั้น

 
พ่อฉันเป็นชาวนา
C#m 
 แกทำนาเป็นอา
ชีพ
 
แกปลูกข้าว
C#m 
เลี้ยงครอบครัว
ทำให้ฉันเติบโต
 
พ่อฉันเป็นชาวนา
C#m 
 แกทำนามาหลาย
ปี
 
ไม่มีหนี้สิน
C#m 
ไม่อดตาย
 ไม่ต้องอายใคร

 
อา
C#m 
ชีพชาวนา 
 
ไม่ใ
ช่อาชีพที่ดีที่สุด
 
แต่ทุกอาชีพ
ต้องกินข้าวที่ชาวนาปลูก
C#m 
 Solo       

INSTRU | C#m | C#m | B | B |
INSTRU | A | A | B | B |
INSTRU | C#m | C#m | B | B |
INSTRU | A | A | B | B |

 
หนุ่มน้อย
C#m 
บ้านนาในเมืองใหญ่
 
ไขว่คว้า
หางานจนวุ่นวาย
 
สังคม
แข่งขันแต่ฉันไม่อยากจะแข่ง
ใคร

 
ก็สุดท้าย
ความจริงของชีวิต
 
ต่อสู้ดิ้
นรนกันไปก็เท่านั้น

 
พ่อฉันเป็นชาวนา
 แกทำนาเป็นอา
ชีพ
 
แกปลูกข้าว
C#m 
เลี้ยงครอบครัว
ทำให้ฉันเติบโต
 
พ่อฉันเป็นชาวนา
 แกทำนามาหลาย
ปี
 
ไม่มีหนี้สิน
C#m 
ไม่อดตาย
 ไม่ต้องอายใคร

 
ฉันก็เลยทำนา
 ถึงการศึกษาจะมีน้
อย
 
แต่น้ำยังมีปลา
C#m 
 นายังมีข้
าว ใจฉันยังมีเ
ธอ

OUTRO | C#m | C#m | A | A |
OUTRO | B | B | C#m | B | C#m |

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend