หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง สัมผัสนั้น – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง สัมผัสนั้น – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง สัมผัสนั้น เสก โลโซ (Loso)

เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง สัมผัสนั้น

ศิลปิน : เสก โลโซ (Loso)

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง สัมผัสนั้น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

สัมผัสนั้น - เสกโลโซ
คอร์ด

INTRO | Em | Em | Em | Em |

 
Em 
ธอมีความในใจ 
 
ที่เธอ
Am 
ยังไม่ได้บอกฉัน
 
ธอมีใครกัน 
 
ที่ซ่อนเก็บ
ไว้ในหัว
ใจ
Em 
หากเธอรักเขา 
 
ก็ป
Am 
ล่อยฉันทิ้งไว้
 
ล้วก็เดินจากไป 
 
จบ
Em 
กันวันนี้เลย

 
ปล่
อยฉันให้ร้องไห้
 
กับการที่
รักเธอข้างเดียว
Am 
เธอไม่เกี่ยว 
 
เพราะ
Em 
เธอไม่รักกัน
 
ล่อยให้เป็นความหลัง
ฝังใจคนอย่างฉัน
 
หาก
Am 
เธอไม่ได้รักกัน 
 
ก็บอกฉัน
มา

 
หาก
Em 
รักฉัน 
 
ที่
Am 
ให้เธอไป
 
ไม่
มีค่าอันใด
 
ก็ลบฉันไปจา
กใจลืมคนเลวอย่า
งฉัน
 
หาก
Em 
รักนี้ 
 
ไม่มีเ
Am 
หลือแล้วสัมพันธ์
 
อย่า
จำสัมผัสนั้น 
 
ที่
Em 
ฉันเคยจูบเธอ

INSTRU | Em | Am | D | G B |
INSTRU | Em | Am | B | Em |

 
ปล่
อยฉันให้ร้องไห้
 
กับการที่
รักเธอข้างเดียว
Am 
เธอไม่เกี่ยว 
 
เพราะ
Em 
เธอไม่รักกัน
 
ล่อยให้เป็นความหลัง
ฝังใจคนอย่างฉัน
 
หาก
Am 
เธอไม่ได้รักกัน 
 
ก็บอกฉัน
มา

 
หาก
Em 
รักฉัน 
 
ที่
Am 
ให้เธอไป
 
ไม่
มีค่าอันใด
 
ก็ลบฉันไปจา
กใจลืมคนเลวอย่า
งฉัน
 
หาก
Em 
รักนี้ 
 
ไม่มีเ
Am 
หลือแล้วสัมพันธ์
 
อย่า
จำสัมผัสนั้น 
 
ที่
Em 
ฉันเคยกอดเธอ

 
หาก
Em 
รักฉัน 
 
ที่
Am 
ให้เธอไป
 
ไม่
มีค่าอันใด
 
ก็ลบฉันไปจา
กใจลืมคนเลวอย่า
งฉัน
 
หาก
Em 
รักนี้ 
 
ไม่มีเ
Am 
หลือแล้วสัมพันธ์
 
อย่า
จำสัมผัสนั้น 
 
ที่
Em 
ฉันเคยจูบเธอ

OUTRO | Em | Am | B | Em |

แก้ไขเนื้อเพลงตามที่พี่เสก Live บอกแล้วนะครับ 🙂
เธอมีความในใจ ที่เธอยังไม่ได้บอกฉัน
เธอมีใครกัน ที่ซ่อนเก็บไว้ในหัวใจ
หากเธอรักเขา ก็ปล่อยฉันทิ้งไว้
แล้วก็เดินจากไป จบกันวันนี้เลย

ปล่อยฉันให้ร้องไห้
กับการที่รักเธอข้างเดียว
เธอไม่เกี่ยว เพราะเธอไม่รักกัน
ปล่อยให้เป็นความหลัง
ฝังใจคนอย่างฉัน
หากเธอไม่ได้รักกัน ก็บอกฉันมา

หากรักฉัน ที่ให้เธอไป
ไม่มีค่าอันใด
ก็ลบฉันไปจากใจลืมคนเลวอย่างฉัน
หากรักนี้ ไม่มีเหลือแล้วสัมพันธ์
อย่าจำสัมผัสนั้น ที่ฉันเคยจูบเธอ

( ดนตรี )

ปล่อยฉันให้ร้องไห้
กับการที่รักเธอข้างเดียว
เธอไม่เกี่ยว เพราะเธอไม่รักกัน
ปล่อยให้เป็นความหลัง
ฝังใจคนอย่างฉัน
หากเธอไม่ได้รักกัน ก็บอกฉันมา

หากรักฉัน ที่ให้เธอไป
ไม่มีค่าอันใด
ก็ลบฉันไปจากใจลืมคนเลวอย่างฉัน
หากรักนี้ ไม่มีเหลือแล้วสัมพันธ์
อย่าจำสัมผัสนั้น ที่ฉันเคยกอดเธอ

หากรักฉัน ที่ให้เธอไป
ไม่มีค่าอันใด
ก็ลบฉันไปจากใจลืมคนเลวอย่างฉัน
หากรักนี้ ไม่มีเหลือแล้วสัมพันธ์
อย่าจำสัมผัสนั้น ที่ฉันเคยจูบเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด สัมผัสนั้น
ศิลปิน เสก โลโซ (LOSO)
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :