คอร์ดเพลง กะส่างแม่มันเถาะ – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง กะส่างแม่มันเถาะ
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง กะส่างแม่มันเถาะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D |

G 
คำกะเลิกสอ
Em 
งคำกะลา
 
บ่เห็นใ
C 
จแหน่หว๋า 
 
เฮาสิ
D 
อยู่จั่งใด๋
 
กะแ
G 
ม่นล่ะน้อ..คนพร้
Em 
อมสิไป
 
คง
C 
บ่เหงาตาย..ส่ำ
D 
คนอยู่
 
หลูโ
G 
ตนอ้ายบ่ 
 
นอ
Em 
นน้ำตาขู
 
สิ
C 
อยู่จั่งใด๋เข้าใ
D 
จแหน่
 
คั่นเ
G 
จ้าเหมิดฮัก 
 
คั่
Em 
นเจ้าบ่แคร์
 
กะส่าง
C 
แม่มันเถาะขอ
D 
รับกรรม 
 
ที่เคย
G 
ก่อ

 
แค่อก
C 
หักกะส่าง..แม่มันเ
D 
ถาะ
 
บ่ได้ไ
Bm 
ปต่อย้อนเขาพ้อคนใ
Em 
หม่

 
* อกหัก..ส่ำ
C 
นี้ 
 
มันคงบ่ถึงต
D 
าย
 
คอยบอกตัวเอ
Bm 
งไว้ 
 
กะส่างแม่มันเ
Em 
ถาะ
 
คนเหมิดโ
C 
ลกบ่มีแต่เฮาดอก
D 
น้อ
 
ที่ได้
Bm 
พ้อคำว่าเสี
Em 
ยใจ
 
เขาบ่
C 
ฮักเขาพ้อของใ
D 
หม่
 
ก็ปล่อย..เขา
Bm 
ไป 
 
กะส่างแม่มันเ
Em 
ถาะ

 
** ก
Am 
รรมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ ร
Em 
อรับเอาเด้อ
 
Am 
ตือนตัวเองเสมอ 
 
บอกตัวเองเสมอ
 
ฮักเจ้าข
D 
องแหน่เด้อ

 
*** ส่าง
Em 
แม่มันเถาะ 
 
กะส่างแม่มันเถาะ
 
ส่าง
Am 
แม่มันเถาะ 
 
กะส่างแม่มันเถาะ
 
กะส่าง
D 
แม่มันเถาะ .. ฮักถืกถิ่มลงท่อ..
 
กะส่างแ
Em 
ม่มัน….เถาะ

Solo | C D | Bm Em | C D | G |

( *, **, *** )

 
ฮักถืกถิ่มลง
D 
ท่อ..กะส่างแม่มัน….เ
Em 
ถาะ

เนื้อเพลง
คำกะเลิกสองคำกะลา บ่เห็นใจแหน่หว๋า เฮาสิอยู่จั่งใด๋
กะแม่นล่ะน้อ..คนพร้อมสิไป คงบ่เหงาตาย..ส่ำคนอยู่
หลูโตนอ้ายบ่ นอนน้ำตาขู สิอยู่จั่งใด๋เข้าใจแหน่
คั่นเจ้าเหมิดฮัก คั่นเจ้าบ่แคร์
กะส่างแม่มันเถาะขอรับกรรม ที่เคยก่อ

แค่อกหักกะส่าง..แม่มันเถาะ
บ่ได้ไปต่อย้อนเขาพ้อคนใหม่
อกหัก..ส่ำนี้ มันคงบ่ถึงตาย คอยบอกตัวเองไว้
กะส่างแม่มันเถาะ
คนเหมิดโลกบ่มีแต่เฮาดอกน้อ ที่ได้พ้อคำว่าเสียใจ
เขาบ่ฮักเขาพ้อของใหม่ ปล่อย..เขาไป
กะส่างแม่มันเถาะ

กรรมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับเอาเด้อ
เตือนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอ ฮักเจ้าของแหน่เด้อ

ส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ ส่างแม่มันเถาะ
กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ
.. ฮักถืกถิ่มลงท่อ..กะส่างแม่มัน….เถาะ

Solo

แค่อกหักกะส่าง..แม่มันเถาะ
บ่ได้ไปต่อย้อนเขาพ้อคนใหม่
อกหักส่ำนี้มันคงบ่ถึงตาย คอยบอกตัวเองไว้
กะส่างแม่มันเถาะ
คนเหมิดโลกบ่มีแต่เฮาดอกน้อ ที่ได้พ้อคำว่าเสียใจ
เขาบ่ฮักเขาพ้อของใหม่ ปล่อย..เขาไป
กะส่างแม่มันเถาะ

กรรมที่ไผก่อ เวรที่ไผก่อ รอรับเอาเด้อ
เตือนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอ ฮักเจ้าของแหน่เด้อ

กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ
กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ..
ฮักถืกถิ่มลงท่อ..กะส่างแม่มัน….เถาะ
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อ.ส้ม วงนากา
กะส่างแม่มันเถาะ - เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง กะส่างแม่มันเถาะ - เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend