คอร์ดเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก – เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก
ศิลปิน เอิร์น สุรัตน์ติกานต์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo Fret 1 or Tune up to F
INTRO | Em D | Cmaj7 | ( 2 Times )

Em 
  กะฮู้
D 
อยู่ว่ามัน
Cmaj7 
บ่คือ 
 
กะฮู้อยู่มัน
Em 
บ่แม่นแนว
 
คึดเบิ่
D 
ดแล้ว 
 
กะยั
Cmaj7 
งคงเลือกบ่ถืก
Em 
  ความ
D 
ฮู้สึกข้างในลึ
Cmaj7 
กลึก 
 
ยังสำนึกยังคึด
Em 
บ่ได้
 
เขาและอ้
D 
าย 
 
คนนึงก
Cmaj7 
ะดี 
 
อีกคนกะยอมให้เบิ่ดทั้งใจ
Em 
  สิให้
D 
เทให้บ่หั
Cmaj7 
วซา 
 
มันเฮ็ดบ่
Em 
ไหว 
 
ผู้
D 
ได๋บ่เป็นคง
Cmaj7 
บ่ฮู้

 
*
Em 
  น้องกะคือสิต
D 
าย 
 
ถ้าอ้ายสิ
Cmaj7 
ไป
 
หรือเขา
Em 
บ่อยู่
D 
 
Cmaj7 

 
** ฮักอ้ายบ่…กะ
Em 
ฮัก 
 
 
D 
ฮักเขาบ่…ก
Cmaj7 
ะฮัก
D 
ถ้าสิให้เลิ
Em 
กฮัก 
 
มันเฮ็ดบ่ง่
D 
ายคือจั่งเว้
Cmaj7 
าเด้
D 
ให้ถิ่มเขาก
Em 
ะคือเจ็บ 
 
 
D 
ให้ถิ่มอ้ายแฮ่
Cmaj7 
งเฮ็ด
D 
บ่ได้
Em 
ยอมให้คนเขาส่า 
 
ถืกคนเข
D 
าด่า 
 
ว่าเป็นคนสอ
Cmaj7 
งใจ
 
แต่เลือกไผบ่ได้อีหลี
 

INSTRU | Em D | Cmaj7 |

Em 
  หากมีไผสักคน
Cmaj7 
บ่ดี 
 
ถ้ายังนี้คงเลือกได้ง่าย
Em 
  แต่ทั้
D 
งอ้ายทั้งเขา 
 
บ่เ
Cmaj7 
คยสิชั่ว
Em 
  กะค
D 
งเป็นนำน้องล
Cmaj7 
ะตั๊ว 
 
ที่ทำตัวเริ่มเป็นต้นเหตุ
Em 
  บ่ชั
D 
ดเจน 
 
แบ่งใจใ
Cmaj7 
ห้เขาเข้ามา 
 
แต่ยังบ่เคยทิ้งอ้าย
Em 
  บ่ต้อ
D 
งการให้ใครสั
Cmaj7 
กคน 
 
มาเป็นแบ
Em 
บนี้
 
บ่อ
D 
อยากให้อ้ายเจ็
Em 
บทั้งคู่

( *, ** )

INSTRU | Em D | Cmaj7 D | ( 3 Times )
INSTRU | Em D | C |

( **, ** )

OUTRO | Em D | Cmaj7 | Em |

เนื้อเพลง
กะฮู้อยู่ว่ามันบ่คือ กะฮู้อยู่มันบ่แม่นแนว
คึดเบิ่ดแล้ว กะยังคงเลือกบ่ถืก
ความฮู้สึกข้างในลึกลึก ยังสำนึกยังคึดบ่ได้
เขาและอ้าย คนนึงกะดี อีกคนกะยอมให้เบิ่ดทั้งใจ
สิให้เทให้บ่หัวซา มันเฮ็ดบ่ไหว ผู้ได๋บ่เป็นคงบ่ฮู้

น้องกะคือสิตาย ถ้าอ้ายสิไป หรือเขาบ่อยู่

ฮักอ้ายบ่…กะฮัก ฮักเขาบ่…กะฮัก
ถ้าสิให้เลิกฮัก มันเฮ็ดบ่ง่ายคือจั่งเว้าเด้
ให้ถิ่มเขากะคือเจ็บ ให้ถิ่มอ้ายแฮ่งเฮ็ดบ่ได้
ยอมให้คนเขาส่า ถืกคนเขาด่า ว่าเป็นคนสองใจ
แต่เลือกไผบ่ได้อีหลี

หากมีไผสักคนบ่ดี ถ้ายังนี้คงเลือกได้ง่าย
แต่ทั้งอ้ายทั้งเขา บ่เคยสิชั่ว
กะคงเป็นนำน้องละตั๊ว ที่ทำตัวเริ่มเป็นต้นเหตุ
บ่ชัดเจน แบ่งใจให้เขาเข้ามา แต่ยังบ่เคยทิ้งอ้าย
บ่ต้องการให้ใครสักคน มาเป็นแบบนี้
บ่อยากให้อ้ายเจ็บทั้งคู่

น้องกะคือสิตาย ถ้าอ้ายสิไป หรือเขาบ่อยู่

ฮักอ้ายบ่…กะฮัก ฮักเขาบ่…กะฮัก
ถ้าสิให้เลิกฮัก มันเฮ็ดบ่ง่ายคือจั่งเว้าเด้
ให้ถิ่มเขากะคือเจ็บ ให้ถิ่มอ้ายแฮ่งเฮ็ดบ่ได้
ยอมให้คนเขาส่า ถืกคนเขาด่า ว่าเป็นคนสองใจ
แต่เลือกไผบ่ได้อีหลี

ฮักอ้ายบ่…กะฮัก ฮักเขาบ่…กะฮัก
ถ้าสิให้เลิกฮัก มันเฮ็ดบ่ง่ายคือจั่งเว้าเด้
ให้ถิ่มเขากะคือเจ็บ ให้ถิ่มอ้ายแฮ่งเฮ็ดบ่ได้
ยอมให้คนเขาส่า ถืกคนเขาด่า ว่าเป็นคนสองใจ
แต่เลือกไผบ่ได้อีหลี
เพลง : ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก
ศิลปิน : เอิร์น สุรัตน์ติกานต์
คำร้อง : ณัฐพงศ์ สารบุตร
ทำนอง/เรียบเรียง : เหมือนเพชร อำมะระ
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง ฮักอ้ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend