คอร์ดเพลง เจ็บอ่ำหล่ำ – ปาร์ค อเมซอน

  
Text   

คอร์ดเพลง เจ็บอ่ำหล่ำ
ศิลปิน ปาร์ก อเมซอน
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง เจ็บอ่ำหล่ำ คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em D | C D |
INTRO | Em D | C | D |

 
บ่มีหยังดอ
Em 
กหล๋า 
 
แค่อยากถา
D 
มว่าเคยฮักอ้า
G 
ยบ่
 
หมาตั
Bm 
วใด๋น้อ..สั่งให้
Em 
รอ
 
จำได้อยู่
D 
บ้อ 
 
ก่อนเฮาห่า
G 
งกัน
 
เผลอแหน่
Bm 
บ่ได้ 
 
เธอแอบนอ
D 
กใจ 
 
เจ็บ..จนไ
Em 
ห่กลั้น
 
ส่ำฆ่าอ้ายให้ตายจา
G 
กกัน 
 
มื้อบักอั
D 
นนั้น 
 
มันมาแย่
G 
งเธอ
D 

 
* ไปตาย..ซ่ะ
Em 
เถอะคำเว้าจา
D 
กเธอตอนเจอคำ
G 
ถาม
 
คักแ
Bm 
ท้น้อ..แม่แก้มอ่ำ
Em 
หล่ำ
 
เธอตอบคำถ
D 
ามหยามใจอ้า
G 
ยแฮง
 
กล้าพาแฟ
Bm 
นใหม่มาขี้ใ
D 
ส่ใจ 
 
จนอ้ายอ่อ
Em 
นแรง
 
พึ่งรู้ตัวว่าฮักถื
G 
กแซง 
 
ปานฟ้าผ่
D 
าแล้ง 
 
อ้า
G 
ยคนมีกรรม

 
** เจ็บอ่ำห
C 
ล่ำน้องมาย่ำหั
D 
วใจ
 
ต้
Bm 
มกันปานอ้ายเป็
Em 
นงัว
 
C 
าการหน้ามืดต
D 
ามัว 
 
สิ่งที่กลัวก็ต้อ
G 
งเจอ..
 
ปลูกห
C 
ญ้าไว้ให้อ้า
D 
ยกิน
 
ข้าวฮ้อ
Bm 
นๆ 
 
ไว้ป้อนเขาโล้
Em 
ดเด้อ
Am 
ยอมเป็นควายให้เ
D 
ธอ 
 
หลอกจนวั
Em 
นตาย

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Em | Em |

( *, **, ** )

Am 
ยอมเป็นควายให้เ
D 
ธอ.. 
 
หลอกจนวั
Em 
น..ตาย

OUTRO | C D | Em | Em |

เนื้อเพลง
บ่มีหยังดอกหล๋า แค่อยากถามว่าเคยฮักอ้ายบ่
หมาโตใด๋น้อ..สั่งให้รอ จำได้ยุบ้อ ก่อนเฮาห่าง..กัน
เผลอแหน่บ่ได้ เธอแอบนอกใจ เจ็บ..จนไห่กลั้น
ส่ำฆ่าอ้ายให้ตายจากกัน มื้อบักอันนั้นมันมาแย่งเธอ

ไปตาย..ซ่ะเถอะคำเว้าจากเธอพอเจอคำถาม
คักแท้น้อ..แม่แก้มอ่ำหล่ำ
เธอตอบคำถามหยามใจอ้าย..แฮง
กล้าพาแฟนใหม่มาขี้ใส่ใจ จนอ้ายอ่อน..แรง
พึ่งรู้ตัวว่าฮักถืกแซง ปานฟ้าผ่าแล้งอ้ายคนมีกรรม

เจ็บอ่ำหล่ำน้องมาย่ำหัวใจ ต้มกันปานอ้ายเป็นงัว
อาการหน้ามืดตามัว สิ่งที่กลัวก็ต้องเจอ..
ปลูกญ้าไว้ให้อ้าย..กิน ข้าวฮ้อนๆไปป้อนเขาโล้ดเด้อ
ยอมเป็นควายให้เธอ หลอกจนวันตาย

( ดนตรี )

ไปตาย..ซ่ะเถอะคำเว้าจากเธอพอเจอคำถาม
คักแท้น้อ..แม่แก้มอ่ำหล่ำ
เธอตอบคำถามหยามใจอ้าย..แฮง
กล้าพาแฟนใหม่มาขี้ใส่ใจ จนอ้ายอ่อน..แรง
พึ่งรู้ตัวว่าฮักถืกแซง ปานฟ้าผ่าแล้งอ้ายคนมีกรรม

เจ็บอ่ำล่ำน้องมาย่ำหัวใจ ต้มกันปานอ้ายเป็นงัว
อาการหน้ามืดตามัว สิ่งที่กลัวก็ต้องเจอ..
ปลูกญ้าไว้ให้อ้าย..กิน ข้าวฮ้อนๆไปป้อนเขาโล้ดเด้อ
ยอมเป็นควายให้เธอ หลอกจนวันตาย

เจ็บอ่ำล่ำน้องมาย่ำหัวใจ ต้มกันปานอ้ายเป็นงัว
อาการหน้ามืดตามัว สิ่งที่กลัวก็ต้องเจอ..
ปลูกญ้าไว้ให้อ้าย..กิน ข้าวฮ้อนๆไปป้อนเขาโล้ดเด้อ
ยอมเป็นควายให้เธอ หลอกจนวันตาย

ยอมเป็นควายให้เธอ หลอกจนวันตาย
เจ็บอ่ำล่ำ
ศิลปิน : ปาร์ค อเมซอน
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : หมาหลง เซอร์ลาว
มิกซ์เสียง : จินดา สตูดิโอ
กราฟฟิก Lyrics : วิเรศ จันทเขต
สังกัด : เซอร์ลาว มิวสิค
คอร์ด เจ็บอ่ำหล่ำ - ปาร์ค อเมซอน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend