คอร์ดเพลง รถไฟ – Tattoo colour

  
Text   

คอร์ดเพลง รถไฟ
ศิลปิน Tattoo colour
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คอร์ดเพลง รถไฟ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm7 | G | C | A | ( 2 Times )

 
ทุกวัน
Dm7 
นี้ฉันรู้สึก 
 
อยู่ท้
G 
ายขบวนรถไฟ
 
เร็วสั
C 
กแค่ไหน 
 
ก็ตามไม่เค
Am 
ยทัน
 
ยิ่งเดินทางไ
Dm7 
กลเท่าไหร่ 
 
ยังเ
G 
ห็นว่าเขายังอยู่
 
C 
นใจเธอ 
 
ยังอยู่ใ
Am 
นนั้น

 
* จะผ่
F 
านพ้นไปนานเท่าไหร่ 
 
 
Fm 
แต่รับรู้ดี
C 
..เขายังคงเป็นเหมือนทุกสิ่ง 
 
 
A 
..ที่เธอมี
 
บางครั้ง  
Dm 
ใจอยากยอมแพ้
G 
..แต่จะลองอีกสัก
C 
ครั้ง 
 
โปร
A 
ดฟังหน่อยได้ไหม

 
** สิ่งเดียว
Dm7 
ที่ขอร้อง 
 
 
G 
ต่อจากนี้ไป
 
ถ้าเธอยั
C 
งรักกันอยู่ 
 
สิ่งเ
A 
ดียวที่ต้องการ
 
แค่อยากจะ
F 
ขอร้อง 
 
Fm 
ปรดเถอะเห็นใจกัน 
 
Em 
ค่สักครั้ง 
 
 
A7 
 
ขอเธอเพียงเรื่อ
Dm7 
งเดียว 
 
แค่เท่านั้น
G 
..โปรดลืมเข
C 
าไป 
 
 
A7 

 
รู้ดีว่าควา
Dm7 
มรู้สึก 
 
ลึ
G 
กๆ 
 
บางอย่าง
 
ยั
C 
งจดจำ 
 
ยังคงมีควา
Am 
มหมาย
 
แม้ลมพา
Dm7 
ยุกระหน่ำ 
 
ต้นไ
G 
ม้จะเอนและสั่น
 
แต่รา
C 
กยังคงฝัง 
 
ยังลึกอยู่ใ
Am 
นใจ

( * , ** )

INSTRU | Dm7 | G | C | A7 | ( 2 Times )

( ** )

 
ขอเธอเพียงเรื่องเ
Dm7 
ดียว 
 
แค่เท่านั้น
G 
..โปรดลืมเขาไป

OUTRO | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

เนื้อเพลง รถไฟ
ทุกวันนี้ฉันรู้สึก อยู่ท้ายขบวนรถไฟ
เร็วสักแค่ไหน ก็ตามไม่เคยทัน
ยิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่ ยังเห็นว่าเขายังอยู่
ในใจเธอ ยังอยู่ในนั้น

* จะผ่านพ้นไปนานเท่าไหร่ แต่รับรู้ดี
เขายังคงเป็นเหมือนทุกสิ่ง ที่เธอมี
บางครั้ง ใจอยากยอมแพ้
แต่จะลองอีกสักครั้ง
โปรดฟังหน่อยได้ไหม

** สิ่งเดียวที่ขอร้อง ต่อจากนี้ไป
ถ้าเธอยังรักกันอยู่ สิ่งเดียวที่ต้องการ
แค่อยากจะขอร้อง
โปรดเถอะเห็นใจกัน แค่สักครั้ง
ขอเธอเพียงเรื่องเดียว แค่เท่านั้น
โปรดลืมเขาไป

รู้ดีว่าความรู้สึก ลึกๆ บางอย่าง
ยังจดจำ ยังคงมีความหมาย
แม้ลมพายุกระหน่ำ ต้นไม้จะเอนและสั่น
แต่รากยังคงฝัง ยังลึกอยู่ในใจ

( * , ** )

( ดนตรี )

( ** )

ขอเธอเพียงเรื่องเดียว แค่เท่านั้น
โปรดลืมเขาไป
เพลง รถไฟ (คอร์ด เนื้อเพลง)
คอร์ดเพลง รถไฟ - Tattoo colour
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend