คอร์ดเพลง ความรักไม่จำกัดMB (เมก) – เด่น สวิทช์

  
Text   

 
ความรักไม่จำกัดเม็ก
C 
 
ความคิดถึงไม่มีกิ๊กกะไ
Am 
บท์
 
ความรักชาร์ตแบตไม่ได้
F 
 
ถ้าหมดใจแล้วเหม็ดเลย
G 

INSTRU | C | Am | F | G | G |

 
เป็
C 
นแฟนกันประสาอะไร
 
ทั
Am 
กไปไม่หอนได้แหลง
 
แค่อ
F 
ยากบอกว่าคิดถึงอย่างแรง
 
แหลงก็แห
G 
ลงว่าสันดานมันรัก
 
แล้วไ
C 
ซร้เธอไม่ตอบแชท
 
อย่าบอกว่
Am 
าเน็ตเหม็ดบริการ
 
ทั้งๆ ที่เ
F 
ธอกำลังใช้งาน
 
หรือเธอ
G 
นั้นคุยกับใคร

 
* เพรา
Am 
ะเธออยู่ทางนั้น 
 
 
Em 
ฉันอยู่ทางนี้
 
พึ่ง
F 
พาแค่ 4 G ให้เรา
G 
นี้ถึงกันได้
Am 
แต่ว่าความรักมันไม่
Em 
มีหรอก 
 
wifi
 
ในเมื่อสัญ
F 
ญานรักขาดหาย
 
ก็เหมือนหั
G 
วใจจะล้มเหลว

 
** ความรักไม่จำกัดเ
C 
ม็ก
 
ความคิดถึงไม่มีกิ๊กก
Am 
ะไบต์
 
ความรักชาร์ตแบตไม่
F 
ได้
 
ถ้าหมดใจแล้วเหม็ดเ
G 
ลย
 
ทักไปไซร้เธอไม่ต
C 
อบ
 
อาการเธอดูเฉ
Am 
ยเมย
 
หมดรักก็บอกมาเ
F 
ลย
 
ความรักเจ้าเ
G 
อ๋ย
 
(เคยรู้ตัวบ้างไ
C 
หม)
G 

INSTRU | Am | Em | F | G | ( 2 Times )

( *, **, ** )

Am 
…ความรักเจ้าเ
F 
อ๋ย
Fm 
เคยรู้ตัวบ้างไ
C 
หม

เนื้อเพลง
ความรักไม่จำกัดเม็ก
ความคิดถึงไม่มีกิ๊กกะไบท์
ความรักชาร์ตแบตไม่ได้
ถ้าหมดใจแล้วเหม็ดเลย

ดนตรี

เป็นแฟนกันประสาอะไร
ทักไปไม่หอนได้แหลง
แค่อยากบอกว่าคิดถึงอย่างแรง
แหลงก็แหลงว่าสันดานมันรัก
แล้วไซร้เธอไม่ตอบแชท
อย่าบอกว่าเน็ตเหม็ดบริการ
ทั้งๆที่เธอกำลังใช้งาน
หรือเธอนั้นคุยกับใคร

* เพราะเธออยู่ทางนั้น ฉันอยู่ทางนี้
พึ่งพาแค่ 4 จี ให้เรานี้ถึงกันได้
แต่ว่าความรักมันไม่มีหรอก wifi
ในเมื่อสัญญานารักขาดหาย
ก็เหมือนหัวใจจะล้มเหลว

** ความรักไม่จำกัดเม็ก
ความคิดถึงไม่มีกิ๊กกะไบต์
ความรักชาร์ตแบตไม่ได้
ถ้าหมดใจแล้วเหม็ดเลย
ทักไปไซร้เธอไม่ตอบ
อาการเธอดูเฉยเมย
หมดรักก็บอกมาเลย
ความรักเจ้าเอ๋ย
(เคยรู้ตัวบ้างไหม)

( *, **, ** )

ความรักเจ้าเอ๋ย
เคยรู้ตัวบ้างไหม
เด่น สวิทช์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend