อย่าร้องอายเค้า Tattoo Colour (แทตทู คัลเลอร์)

  
Text   


INTRO | G | F#m Bm |
INTRO | G | F#m Bm |

Em 
ถ้าเธอทบทวนว่าถูกแ
A 
ล้วที่เธอไป
 
ฉันเข้า
Dmaj7 
ใจ จะไม่
Bm 
รั้ง
 
แค่
Em 
ฉันพยายามเก็บความ
A 
คิดและอาการ
 
ไม่ให้
F#m 
มาก..เกิ
B7 
นไป

Em 
ไม่เคยต้องการความสงส
A 
ารจากใคร
 
เจ็บแ
Dmaj7 
ค่นี้ ยัง
Bm 
ทนไหว
 
ไม่เป็นไ
Em 
รหรอก ไม่ต้อง
A 
พูดปลอบ
 
พอ
F#m 
สักที.. 
B7 
โอ..

 
แม่ของ
G 
ฉัน (แม่ของฉัน) เคยได้สอน
 
ตอนเป็นเด็กที่ฉัน
F#m 
ล้มลง เจ็บอย่
Bm 
าร้อง
 
เก็บอาการไ
Em 
ว้ถ้าใครมอง
 
ให้เขารู้ว่าเราอ่อนแอไม่ไ
A 
ด้..

 
อย่าเลย อย่าร้อ
Gmaj7 
งไห้ (อย่าร้องไห้)
 
อย่าให้ใครเห็น
F#m 
น้ำตา (เห็น
Bm 
น้ำตา)
 
เพราะร้องไปก็ไ
Em 
ร้ค่า ทั้งที่รู้ว่า..
 
เจ็บ
F#m 
ช้ำมากมายเท่า
B7 
ไร

 
หยุดเลยอย่าร้อ
Gmaj7 
งไห้
 
อดทนเอาไว้
F#m 
ในใจ 
Bm 
 
เพราะร้องไปสักเ
Em 
ท่าไร ใจที่
A 
มันจาก
 
ไม่มีทา
Dmaj7 
งเปลี่ยน

INSTRU | G | F#m Bm |
INSTRU | G | F#m Bm |

 
อยาก
Em 
ขอให้ทุกคนได้ผ่าน
A 
พ้นความเสียใจ
 
วัน
Dmaj7 
ร้ายๆ ได้สั
Bm 
กที
 
อย่าเ
Em 
สียดายเวลา กับความ
A 
รักทั้งน้ำตา
 
ให้มัน
F#m 
มากเกินไ
B7 

 
จิบ
Em 
น้ำ ค่อยๆ ริน ส่วนใจ
A 
ฉันค่อยๆ ชิน
 
เก็บอา
Dmaj7 
รมณ์ไว้ ต้องเก็
Bm 
บไว้ 
 
แค่ไม่
Em 
มีเธอ ฉันแค่เริ่
A 
มใหม่
 
ไม่เป็นไ
Dmaj7 
รหรอก

 
แม่ของ
G 
ฉัน (แม่ของฉัน) เคยได้สอน
 
ว่าไม่มีสิทธิ์เป็นเ
F#m 
จ้าของ ชิวิ
Am 
ตใคร
D7 
ไม่ว่าจะเ
G 
สียใจเท่าไหร่ เ
F#m 
รียนรู้
 
และ
Fm 
เดินต่อไ
Em 
ปให้ไ
A 
ด้

 
อย่าเลย อย่าร้อ
Gmaj7 
งไห้ (อย่าร้องไห้)
 
อย่าให้ใครเห็น
F#m 
น้ำตา (เห็น
Bm 
น้ำตา)
 
เพราะร้องไปก็ไ
Em 
ร้ค่า ทั้งที่รู้ว่า..
 
เจ็บ
F#m 
ช้ำมากมายเท่า
B7 
ไร

 
หยุดเลยอย่าร้อ
Gmaj7 
งไห้
 
อดทนเอาไว้
F#m 
ในใจ 
Bm 
 
เพราะร้องไปสักเ
Em 
ท่าไร ใจที่
A 
มันจาก
 
ไม่มีทา
Dmaj7 
งเปลี่ยน  

 
หยุดเลยอย่าร้อ
Gmaj7 
งไห้
 
อดทนเอาไว้
F#m 
ในใจ 
Bm 
 
เพราะร้องไปสักเ
Em 
ท่าไร ใจที่
A 
มันจาก
 
ไม่มีทา
Dmaj7 
งเปลี่ยน 

OUTRO | Ab | Gm Cm |
OUTRO | Ab | Gm Cm |


ถ้าเธอทบทวนว่าถูกแล้วที่เธอไป
ฉันเข้าใจ จะไม่รั้ง
แค่ฉันพยายามเก็บความคิดและอาการ
ไม่ให้มาก..เกินไป

ไม่เคยต้องการความสงสารจากใคร
เจ็บแค่นี้ ยังทนไหว
ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องพูดปลอบ
พอสักที.. โอ..

แม่ของฉัน (แม่ของฉัน) เคยได้สอน
ตอนเป็นเด็กที่ฉันล้มลง เจ็บอย่าร้อง
เก็บอาการไว้ถ้าใครมอง
ให้เขารู้ว่าเราอ่อนแอไม่ได้..

อย่าเลย อย่าร้องไห้ (อย่าร้องไห้)
อย่าให้ใครเห็นน้ำตา (เห็นน้ำตา)
เพราะร้องไปก็ไร้ค่า ทั้งที่รู้ว่า..
เจ็บช้ำมากมายเท่าไร

หยุดเลยอย่าร้องไห้
อดทนเอาไว้ในใจ
เพราะร้องไปสักเท่าไร ใจที่มันจาก
ไม่มีทางเปลี่ยน

( ดนตรี )

อยากขอให้ทุกคนได้ผ่านพ้นความเสียใจ
วันร้ายๆ ได้สักที
อย่าเสียดายเวลา กับความรักทั้งน้ำตา
ให้มันมากเกินไป

จิบน้ำ ค่อยๆ ริน ส่วนใจฉันค่อยๆ ชิน
เก็บอารมณ์ไว้ ต้องเก็บไว้
แค่ไม่มีเธอ ฉันแค่เริ่มใหม่
ไม่เป็นไรหรอก

แม่ของฉัน (แม่ของฉัน) เคยได้สอน
ว่าไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ ชิวิตใคร
ไม่ว่าจะเสียใจเท่าไหร่ เรียนรู้
และเดินต่อไปให้ได้

อย่าเลย อย่าร้องไห้ (อย่าร้องไห้)
อย่าให้ใครเห็นน้ำตา (เห็นน้ำตา)
เพราะร้องไปก็ไร้ค่า ทั้งที่รู้ว่า..
เจ็บช้ำมากมายเท่าไร

หยุดเลยอย่าร้องไห้
อดทนเอาไว้ในใจ
เพราะร้องไปสักเท่าไร ใจที่มันจาก
ไม่มีทางเปลี่ยน

หยุดเลยอย่าร้องไห้
อดทนเอาไว้ในใจ
เพราะร้องไปสักเท่าไร ใจที่มันจาก
ไม่มีทางเปลี่ยน

มิวสิควิดีโอ อย่าร้องอายเค้า Tattoo Colour

เพลง : อย่าร้องอายเค้า
ศิลปิน : Tattoo Colour
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend