คอร์ดเพลง อย่าอยู่เลย Tattoo Colour (แทตทูคัลเลอร์)

  
Text   


INTRO | Gmaj7 Bm | Am D |
INTRO | Gmaj7 Bm | Am Eb C |

Gmaj7 
  
Bm 
หลบไม่พ้น
Am 
จริงๆ
 
            ยิ่งไม่อยากจะเ
D 
ห็น 
 
ก็ยิ่งได้เจอ..
Gmaj7 
  
Bm 
ภาพของเขาและ
Am 
เธอ.. 
 
อยู่ด้วย
Eb 
กัน 
 
 
C 

Gmaj7 
  
Bm 
เราไม่น่ามาพบกัน
Am 
เลย
 
            เพราะ
D 
ฉันไม่เคยลบ
Gmaj7 
เธอไปจากใจ
 
            
Bm 
หนีมาได้ไกลสักเท่
Am 
าไร
 
            สักเท่า
D 
ไร 
 
สุดท้ายก็เจอ

Bm 
  เธอก็คงแค่อยากจะ
Em 
ทักคนที่เคยรู้จัก
Am 
  แค่เพียงเธอยิ้มฉันแทบจะห
D 
ยุดหายใจ
Bm 
  และจักรวาลของคนเ
Em 
หงา
 
  ที่เคยเข้มแข็งเพียงลำ
Am 
พังมาแสนนาน
 
  ก็พังทลาย..  
D 
ขอเชิญ

 
ได้โปรดไปไ
Gmaj7 
กลๆ    สั
Bm 
กที
 
(อธิบายสักเท่าไหร่  
Am 
เธอคงไม่มีวันเข้าใจ)
 
จะ
D 
อยู่ตรงนี้อีก
Gmaj7 
นาน    ไ
Bm 
หม
 
(ทุกๆ คืนยังคิดถึงเธ
Am 
อเวลาที่นอนหลับตา)
 
โปรดอย่า
D 
อยู่เลยน
Gmaj7 
ะรีบ      ไ
Bm 
 
(เธอไม่ต้องพยายามใน
Am 
เมื่อเธอเป็นคนบอก
D 
ลา)
 
แค่
Gmaj7 
ปล่อย 
 
แค่
Bm 
ปล่อยให้เ
Am 
วลาช่วยเยียว
D 
ยา..
 
ฉันเอง..
 

INSTRU | Gmaj7 Bm | Am D |
INSTRU | Gmaj7 Bm | Am Eb C |

Gmaj7 
        ขอบ
Bm 
คุณที่เธอหวั
Am 
งดี
 
        ที่ยังเ
D 
ห็นฉันในสายตา
Gmaj7 
        แต่
Bm 
เก็บเอาไว้ดี
Am 
กว่า.. 
 
 
Eb 
 
C 

Gmaj7 
        ถ้า
Bm 
เธอห่วงฉัน
Am 
จริงๆ
 
        เธอ
D 
คงไม่คิดทิ้ง
Gmaj7 
กันไปกับใคร
 
        
Bm 
หนีมาได้ไกลสักเท่
Am 
าไร 
 
สักเท่าไ
D 
 
        สุด ท้ายก็เจอ
 

Bm 
  เธอก็คงแค่อยากจะ
Em 
ทักคนที่เคยรู้จัก
Am 
  แค่เพียงเธอยิ้มฉันแทบจะห
D 
ยุดหายใจ
Bm 
  และจักรวาลของคนเ
Em 
หงา
 
  ที่เคยเข้มแข็งเพียงลำ
Am 
พังมาแสนนาน
 
  ก็พังทลาย..  
D 
ขอเชิญ..

 
ได้โปรดไปไ
Gmaj7 
กลๆ    สั
Bm 
กที
 
(อธิบายสักเท่าไหร่  
Am 
เธอคงไม่มีวันเข้าใจ)
 
จะ
D 
อยู่ตรงนี้อีก
Gmaj7 
นาน    ไ
Bm 
หม
 
(ทุกๆ คืนยังคิดถึงเธ
Am 
อเวลาที่นอนหลับตา)
 
โปรดอย่า
D 
อยู่เลยน
Gmaj7 
ะรีบ      ไ
Bm 
 
(เธอไม่ต้องพยายามใน
Am 
เมื่อเธอเป็นคนบอก
D 
ลา)
 
แค่
Gmaj7 
ปล่อย 
 
แค่
Bm 
ปล่อยให้เ
Am 
วลาช่วยเยียว
D 
ยา..
 
ฉันเอง..
 

INSTRU | Gmaj7 Bm | Am D | ( 3 Times )

Gmaj7 
      แค่
Bm 
ปล่อยให้เ
Am 
วลา.. 
 
 
D 
 
       ช่วยเยียวยา.. ฉัน
Gmaj7 
เอง..
 


หลบไม่พ้นจริงๆ
ยิ่งไม่อยากจะเห็น ก็ยิ่งได้เจอ..
ภาพของเขาและเธอ.. อยู่ด้วยกัน

เราไม่น่ามาพบกันเลย
เพราะฉันไม่เคยลบเธอไปจากใจ
หนีมาได้ไกลสักเท่าไร
สักเท่าไร สุดท้ายก็เจอ

เธอก็คงแค่อยากจะทักคนที่เคยรู้จัก
แค่เพียงเธอยิ้มฉันแทบจะหยุดหายใจ
และจักรวาลของคนเหงา
ที่เคยเข้มแข็งเพียงลำพังมาแสนนาน
ก็พังทลาย.. ขอเชิญ

ได้โปรดไปไกลๆสักที
(อธิบายสักเท่าไหร่ เธอคงไม่มีวันเข้าใจ)
จะอยู่ตรงนี้อีกนานไหม
(ทุกๆ คืนยังคิดถึงเธอเวลาที่นอนหลับตา)
โปรดอย่าอยู่เลยนะรีบไป
(เธอไม่ต้องพยายามในเมื่อเธอเป็นคนบอกลา)
แค่ปล่อย แค่ปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยา..
ฉันเอง..

( ดนตรี )

ขอบคุณที่เธอหวังดี
ที่ยังเห็นฉันในสายตา
แต่เก็บเอาไว้ดีกว่า..

ถ้าเธอห่วงฉันจริงๆ
เธอคงไม่คิดทิ้งกันไปกับใคร
หนีมาได้ไกลสักเท่าไร สักเท่าไร
สุด ท้ายก็เจอ

เธอก็คงแค่อยากจะทักคนที่เคยรู้จัก
แค่เพียงเธอยิ้มฉันแทบจะหยุดหายใจ
และจักรวาลของคนเหงา
ที่เคยเข้มแข็งเพียงลำพังมาแสนนาน
ก็พังทลาย.. ขอเชิญ..

ได้โปรดไปไกลๆสักที
(อธิบายสักเท่าไหร่ เธอคงไม่มีวันเข้าใจ)
จะอยู่ตรงนี้อีกนานไหม
(ทุกๆ คืนยังคิดถึงเธอเวลาที่นอนหลับตา)
โปรดอย่าอยู่เลยนะรีบไป
(เธอไม่ต้องพยายามในเมื่อเธอเป็นคนบอกลา)
แค่ปล่อย แค่ปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยา..
ฉันเอง..

( ดนตรี )(

แค่ปล่อยให้เวลา..
ช่วยเยียวยา.. ฉันเอง..

มิวสิควิดีโอ อย่าอยู่เลย Tattoo Colour

เพลง : อย่าอยู่เลย
ศิลปิน : Tattoo Colour
Lyrics: Ruzzy/dim/tonk/jump
Melody :รัฐ พิฆาตไพรี
Arrange: Tattoo Colour
Show Booking : 083-260-0666, 087-099-2441
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend