คอร์ดเพลง เซาเถอะ – TATTOO COLOUR

  
Text   

คอร์ดเพลง : เซาเถอะ TATTOO COLOUR

คอร์ดเพลง เซาเถอะ - TATTOO COLOUR

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TATTOO COLOUR : เซาเถอะ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เซาเถอะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
พอเซาก็เซา เมื่อเขาไม่รักเรา
 
 
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว
 
 
วันวานที่แสน
หวาน 
 
รักมานาน
F#m 
เท่าไหร่
 
สุดท้ายแล้วเธอ
ทำลาย 
 
เซาเถอะ

INSTRU | A | A |

 
ฮักอ้ายนั้น HD  
เหมือนเห็นในทีวี
 
แต่น้องเฮ็ดบ้อดี อีนางเอ๋ย
 
เฮ็ดให้ปานนี้ห
นอ 
 
ไว้ใจใครบ่อ
F#m 
ได้เลย
 
หมดรักก็ทิ้ง
กันเสย 
 
เซาเถอะ

 
เพร
F#m 
าะฉันจำไม่เคยจะลืม
 
เพรา
Bm 
ะเธอลืมไม่เคยจะจำ
 
ซ้ำ
ๆ 
 
ยังฝันถึงเธออยู่
 
ยังคิด
A7 
ถึงเธออยู่ 
 
มาหาอ้ายแหน่ได้บ่อ
 
รัก
F#m 
แล้วฉันไม่เคยจะลืม
 
แล้ว
Bm 
เธอเธอหนะไปกับใคร
 
เธอลืมแล้วใช่มั้ย
..

 
พอเซาก็เซา
เมื่อเขาไม่รักเรา
 
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว
 
วันวานที่แสน
หวาน 
 
รักมานาน
F#m 
เท่าไหร่
 
สุดท้ายแล้วเธอ
ทำลาย 
 
เซาเถอะ

INSTRU | A | A |

 
รักนี้ไม่มีห
มด 
 
ฮักอ้ายบ่อเคยเบิ่ด
 
ทั้งหมดชีวิตฉัน มีเพียงแค่เธอ
 
เท่าใด๋บ่เคย
พอ 
 
เท่าไรที่เธอ
F#m 
ต้องการ
 
ยิ่งคิดยิ่งทรม
าน 
 
เซาเถอะ

 
เพรา
F#m 
ะฉันจำไม่เคยจะลืม
 
เพรา
Bm 
ะเธอลืมไม่เคยจะจำ
 
ซ้ำ  
ๆ 
 
ยังฝันถึงเธออยู่
 
ยังคิด
A7 
ถึงเธออยู่ 
 
มาหาอ้ายแหน่ได้บ่อ
 
รัก
F#m 
แล้วฉันไม่เคยจะลืม
 
แล้ว
Bm 
เธอเธอหนะไปกับใคร
 
เธอลืมแล้วใช่มั้ย

INSTRU | F#m  | Bm | F#m | Bm |
INSTRU | F#m | Bm | F#m | E |

 
เพรา
F#m 
ะฉันจำไม่เคยจะลืม
 
เพรา
Em 
ะเธอลืมไม่เคยจะจำ
 
ซ้ำ  
ๆ 
 
ยังฝันถึงเธออยู่
 
ยังคิด
C# 
ถึงเธออยู่ 
 
มาหาอ้ายแหน่ได้บ่อ
 
รัก
F#m 
แล้วฉันไม่เคยจะลืม
 
แล้ว
Bm 
เธอเธอหนะไปกับใคร
 
เธอลืมแล้วใช่มั้ย

 
พอเซาก็เซา
เมื่อเขาไม่รักเรา
 
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว
 
 
วันวานที่แสนหวาน รักมานาน
F#m 
เท่าไหร่
 
สุดท้ายแล้วเธอ
Em 
ทำลาย

 
โอ้เซาเถอะ
เมื่อเขาไม่รัก
F#m 
เรา
 
เบิ่ดคำสิเว่า
Bm 
มันทนไม่ไหว
 
วันวานที่แสน
หวาน 
 
รักมานาน
F#m 
เท่าไหร่
 
สุดท้ายแล้วเธอ
ทำลาย.. 
 
เซาเถอะ,,,


พอเซาก็เซา เมื่อเขาไม่รักเรา[]
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว[]
วันวานที่แสนหวาน รักมานานเท่าไหร่
สุดท้ายแล้วเธอทำลาย เซาเถอะ

( ดนตรี )

ฮักอ้ายนั้น HD เหมือนเห็นในทีวี
แต่น้องเฮ็ดบ้อดี อีนางเอ๋ย
เฮ็ดให้ปานนี้หนอ ไว้ใจใครบ่อได้เลย
หมดรักก็ทิ้งกันเสย เซาเถอะ

เพราะฉันจำไม่เคยจะลืม
เพราะเธอลืมไม่เคยจะจำ
ซ้ำ ๆ ยังฝันถึงเธออยู่
ยังคิดถึงเธออยู่ มาหาอ้ายแหน่ได้บ่อ
รักแล้วฉันไม่เคยจะลืม
แล้วเธอเธอหนะไปกับใคร
เธอลืมแล้วใช่มั้ย..

พอเซาก็เซา เมื่อเขาไม่รักเรา
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว
วันวานที่แสนหวาน รักมานานเท่าไหร่
สุดท้ายแล้วเธอทำลาย เซาเถอะ

( ดนตรี )

รักนี้ไม่มีหมด ฮักอ้ายบ่อเคยเบิ่ด
ทั้งหมดชีวิตฉัน มีเพียงแค่เธอ
เท่าใด๋บ่เคยพอ เท่าไรที่เธอต้องการ
ยิ่งคิดยิ่งทรมาน เซาเถอะ

เพราะฉันจำไม่เคยจะลืม
เพราะเธอลืมไม่เคยจะจำ
ซ้ำ ๆ ยังฝันถึงเธออยู่
ยังคิดถึงเธออยู่ มาหาอ้ายแหน่ได้บ่อ
รักแล้วฉันไม่เคยจะลืม
แล้วเธอเธอหนะไปกับใคร
เธอลืมแล้วใช่มั้ย

( ดนตรี )

เพราะฉันจำไม่เคยจะลืม
เพราะเธอลืมไม่เคยจะจำ
ซ้ำ ๆ ยังฝันถึงเธออยู่
ยังคิดถึงเธออยู่ มาหาอ้ายแหน่ได้บ่อ
รักแล้วฉันไม่เคยจะลืม
แล้วเธอเธอหนะไปกับใคร
เธอลืมแล้วใช่มั้ย

พอเซาก็เซา เมื่อเขาไม่รักเรา
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว
วันวานที่แสนหวาน รักมานานเท่าไหร่
สุดท้ายแล้วเธอทำลาย

โอ้เซาเถอะ เมื่อเขาไม่รักเรา
เบิ่ดคำสิเว่า มันทนไม่ไหว
วันวานที่แสนหวาน รักมานานเท่าไหร่
สุดท้ายแล้วเธอทำลาย.. เซาเถอะ,,,


รูปภาพคอร์ด เซาเถอะ – TATTOO COLOUR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เซาเถอะ (คอร์ด)

LYRIC : ดิม / Ruzzy / ตง / จั๊ม
MELODY : รัฐ พิฆาตไพรี / ธนบดี ธีรพงษ์ภักดี
MELODY : หรินทร์ สุธรรมจรัส / เอกชัย โชติรุ่งโรจน์
ARRANGE : TATTOO COLOUR
CONTACT : SHOW BOOKING
083-260-0666 / 087-099-2441
081-448-0781 / 062-995-6446
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend