หน้าแรก » เบียร์ ภัควัฏ » คอร์ดเพลง เวลา – เบียร์ ภัควัฏ (ไทบ้าน เดอะซีรีส์)

คอร์ดเพลง เวลา – เบียร์ ภัควัฏ (ไทบ้าน เดอะซีรีส์)

คอร์ดเพลง เวลา
เบียร์ ภัควัฏ
เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์


INTRO | C Em7 | Dm7 G |
INTRO | C Em7 | Dm7 Fm |

 
เอ่ยคำ
ลาน้ำตาก็ไ
Em7 
หล
 
เจ็บแค่ไ
หนที่เธอบอกว่าโช
คดี
 
จบกันตร
Am7 
งนี้ 
 
ขอเดินจา
Em7 
กไปไม่มี
คำอธิบาย

Am7 
..ไม่มีสิทธิ์จะรั้งให้เธ
Em7 
ออยู่
 
ก็
รู้ไม่ฝืนวันเว
D7/F# 
ลา
 
เมื่
อเธอ 
 
เจอคน
Em7 
ที่ดี..
Am7 
กว่า
 
ไม่มี
Dm7 
ทางจะทํายังไงเธอคงไม่เหมือ
นเดิม

 
* จบกันแค่
นี้แล้วเธอก็
Em7 
ไป
 
ปวดใจ(แค่)(เพียง)ไ
Am7 
หน 
 
จะรับมันให้ไ
Em7 
หว
 
ไม่มีอีกแ
ล้วความรักความห่ว
Em7 
งใย
 
ผ่านพ้
Dm7 
นไปเรื่องราวดีๆ 
 
ที่มีเพียงสอ
งเรา

 
** ให้เธอกับเ
ขา 
 
รักกันให้
Em7 
นาน
 
จากกันวั
Am7 
นนี้ 
 
แม้ฉันต้อ
Em7 
งมีน้ำตา
 
ควา
มรักมีพบมีจา
Em7 
กลา
 
ปล่อยให้น้ำ
Dm7 
ตามันรินไหล
Em7 
 
ปล่อยให้เว
ลามันเยียวยารักษ
าใจ

 
จะใช้มันเพื่อลื
Dm7 
มเธอ
 
ปล่อยให้เธ
Em7 
อเดินจากไปดั่งใจเธอต้องการ
Bb 
..หมดแล้วคําที่บอกกัน 
 
ที่เคยบอกว่
ารัก

INSTRU | Am Em | F D7/F# |
INSTRU | F | Em7 Am7 | Dm7 | G | G |

( *, **, *, ** )

 
จะใช้มันเพื่อลื
มเธอ 
 
 
D7/F# 
 
สุดท้
ายเมื่อรักไม่กลั
Em7 
บมา
 
ปล่อยให้น้ำ
Dm7 
ตามันรินไหล..
Em7 
 
ปล่อยให้เว
ลามันเยียวยารักษา
ใจ
 
จะใช้มันเพื่อลื
มเธอ

เนื้อเพลง
เอ่ยคำลาน้ำตาก็ไหล
เจ็บแค่ไหนที่เธอบอกว่าโชคดี
จบกันตรงนี้ ขอเดินจากไปไม่มีคำอธิบาย

..ไม่มีสิทธิ์จะรั้งให้เธออยู่
ก็รู้ไม่ฝืนวันเวลา
เมื่อเธอ เจอคนที่ดี..กว่า
ไม่มีทางจะทํายังไงเธอคงไม่เหมือนเดิม

* จบกันแค่นี้แล้วเธอก็ไป
ปวดใจ(แค่)(เพียง)ไหน จะรับมันให้ไหว
ไม่มีอีกแล้วความรักความห่วงใย
ผ่านพ้นไปเรื่องราวดีๆ ที่มีเพียงสองเรา

** ให้เธอกับเขา รักกันให้นาน
จากกันวันนี้ แม้ฉันต้องมีน้ำตา
ความรักมีพบมีจากลา
ปล่อยให้น้ำตามันรินไหล
ปล่อยให้เวลามันเยียวยารักษาใจ

จะใช้มันเพื่อลืมเธอ
ปล่อยให้เธอเดินจากไปดั่งใจเธอต้องการ
..หมดแล้วคําที่บอกกัน ที่เคยบอกว่ารัก

( ดนตรี )

( *, **, *, ** )

จะใช้มันเพื่อลืมเธอ
สุดท้ายเมื่อรักไม่กลับมา
ปล่อยให้น้ำตามันรินไหล..
ปล่อยให้เวลามันเยียวยารักษาใจ
จะใช้มันเพื่อลืมเธอ
ศิลปิน : เบียร์ ภัควัฏ
เนื้อร้อง / ทำนอง : เดฟ มอซอ (วัชพล สุขสมกิจ)
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ พวงแก้ว
ติดต่องานแสดง
บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
โทร 063 8500150
คอร์ดเพลง เวลา - เบียร์ ภัควัฏ
 โฆษณา