คอร์ดเพลง ดั่งดวงตะเว็น – ไมค์ ภิรมย์พร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดั่งดวงตะเว็น ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง ดั่งดวงตะเว็น - ไมค์ ภิรมย์พร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ไมค์ ภิรมย์พร : ดั่งดวงตะเว็น


INTRO | F Em | Dm C |
INTRO | Bb Am | Gm C | Bb | C |

Dm 
คำว่าบ่เป็นหยัง 
 
คือคำที่
C 
คนผิดหวังเฮามักใช้
 
เปล่งวา
Bb 
จาออกมายามได๋
 
กะเฮ็ดให้
Am 
าย 
 
คลายความอุ
Gm 
กอั่ง 
 
 
C 

 
เจอปัญ
Dm 
หาที่คาดบ่เถิง
 
ให้แนมเ
C 
บิ่งสายน้ำเป็นโตอย่าง
 
พ้อทาง
Bb 
ตันมากั้นมาขวาง
 
แต่น้ำ
Am 
ยังมีทางใ
Gm 
ห้ไป.. 
 
 
C 

 
ดวงตะเ
F 
ว็น 
 
ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
 
ปัญ
Dm 
หาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
Bb 
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.
C 
 
น้อง
 
หากความเ
F 
หงาเพิ่มพูน 
 
อยู่บนค
Am 
วามเดียวดาย
 
ที่
Dm 
เพิ่งสุดท้ายกะคือ
C 
โตเจ้าของ
 
พัก
Bb 
แล้วสู้ใหม่ 
 
ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
 
ฮู้หน้
Gm 
าที่เจ้าของ.
C 
.. 
 
ดั่งดวงตะเ
F 
ว็น

Dm 
บ่มีต้นไม้ต้นได๋ 
 
ที่บ่เ
C 
คยใบร่วงหล่น
 
เช่นเ
Bb 
ดียวกับคนทุกคน
 
ที่ต้อง
Gm 
ผจญเจอความผิ
C 
ดหวัง

 
เข้ม
Dm 
แข็ง เข้มแข็ง เด้อน้อง บ่
C 
ว่าสิเกิดอิหยัง
 
อดสา
Bb 
สู้หายใจอยู่ อย่าถอยหลัง ให้ค
C 
นส่า 
 
เด้อ..

 
ดวงตะเ
F 
ว็น 
 
ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
 
ปัญ
Dm 
หาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
Bb 
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.
C 
 
น้อง
 
หากความเ
F 
หงาเพิ่มพูน 
 
อยู่บนค
Am 
วามเดียวดาย
 
ที่
Dm 
เพิ่งสุดท้ายกะคือ
C 
โตเจ้าของ
 
พัก
Bb 
แล้วสู้ใหม่ 
 
ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
 
ฮู้หน้
Gm 
าที่เจ้าของ.
C 
.. 
 
ดั่งดวงตะเ
F 
ว็น

INSTRU | F Em | Dm C |
INSTRU | Bb Am | F Am Dm | Gm C | F |

 
ดวงตะเ
F 
ว็น 
 
ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
 
ปัญ
Dm 
หาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
Bb 
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.
C 
 
น้อง
 
หากความเ
F 
หงาเพิ่มพูน 
 
อยู่บนค
Am 
วามเดียวดาย
 
ที่
Dm 
เพิ่งสุดท้ายกะคือ
C 
โตเจ้าของ
 
พัก
Bb 
แล้วสู้ใหม่ 
 
ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
 
ฮู้หน้
Gm 
าที่เจ้าของ.
C 
.. 
 
ดั่งดวงตะเ
F 
ว็น

 
ดวงตะเ
F 
ว็น 
 
ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
 
ปัญ
Dm 
หาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
Bb 
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.
C 
 
น้อง
 
หากความเ
F 
หงาเพิ่มพูน 
 
อยู่บนค
Am 
วามเดียวดาย
 
ที่
Dm 
เพิ่งสุดท้ายกะคือ
C 
โตเจ้าของ
 
พัก
Bb 
แล้วสู้ใหม่ 
 
ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
 
ฮู้หน้
Gm 
าที่เจ้าของ.
C 
.. 
 
ดั่งดวงตะเ
F 
ว็น

 
ฮู้หน้
Bb 
าที่เจ้าของ.
C 
.. 
 
ดั่งดว
F 
งตะเว็น..

OUTRO | F Em | Dm C | Bb | C | F |


คำว่าบ่เป็นหยัง คือคำที่คนผิดหวังเฮามักใช้
เปล่งวาจาออกมายามได๋
กะเฮ็ดให้าย คลายความอุกอั่ง

เจอปัญหาที่คาดบ่เถิง
ให้แนมเบิ่งสายน้ำเป็นโตอย่าง
พ้อทางตันมากั้นมาขวาง
แต่น้ำยังมีทางให้ไป..

ดวงตะเว็น ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
ปัญหาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.. น้อง
หากความเหงาเพิ่มพูน อยู่บนความเดียวดาย
ที่เพิ่งสุดท้ายกะคือโตเจ้าของ
พักแล้วสู้ใหม่ ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
ฮู้หน้าที่เจ้าของ… ดั่งดวงตะเว็น

บ่มีต้นไม้ต้นได๋ ที่บ่เคยใบร่วงหล่น
เช่นเดียวกับคนทุกคน
ที่ต้องผจญเจอความผิดหวัง

เข้มแข็ง เข้มแข็ง เด้อน้อง บ่ว่าสิเกิดอิหยัง
อดสาสู้หายใจอยู่ อย่าถอยหลัง ให้คนส่า เด้อ..

ดวงตะเว็น ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
ปัญหาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.. น้อง
หากความเหงาเพิ่มพูน อยู่บนความเดียวดาย
ที่เพิ่งสุดท้ายกะคือโตเจ้าของ
พักแล้วสู้ใหม่ ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
ฮู้หน้าที่เจ้าของ… ดั่งดวงตะเว็น

( ดนตรี )

ดวงตะเว็น ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
ปัญหาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.. น้อง
หากความเหงาเพิ่มพูน อยู่บนความเดียวดาย
ที่เพิ่งสุดท้ายกะคือโตเจ้าของ
พักแล้วสู้ใหม่ ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
ฮู้หน้าที่เจ้าของ… ดั่งดวงตะเว็น

ดวงตะเว็น ยังขึ้นทางทิศตะเว็นออก
ปัญหาในทุกทุกอย่างกะยังมีทางออก
ใจโทรมโทรม ที่เคยช้ำชอก สู้เด้อ.. น้อง
หากความเหงาเพิ่มพูน อยู่บนความเดียวดาย
ที่เพิ่งสุดท้ายกะคือโตเจ้าของ
พักแล้วสู้ใหม่ ดั่งในทุกเช้าแสงยังส่อง
ฮู้หน้าที่เจ้าของ… ดั่งดวงตะเว็น

ฮู้หน้าที่เจ้าของ… ดั่งดวงตะเว็น..


รูปภาพคอร์ด ดั่งดวงตะเว็น – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง ดั่งดวงตะเว็น - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดั่งดวงตะเว็น (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend