คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น – ไมค์ ภิรมย์พร

  
Text   

คอร์ดเพลง : เทปม้วนนั้น ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น - ไมค์ ภิรมย์พร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ไมค์ ภิรมย์พร : เทปม้วนนั้น

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G | D | C | G |
INTRO | G | C | G | Em |
INTRO | Am | Bm Em | Am D | G |

 
ยังเ
G 
ก็บเอาไว้เรื่อย
D 
มา
 
ช่วงเว
C 
ลาที่เราใช้ร่ว
G 
มกัน
 
เพ
G 
ลง ๆ นั้น ที่เค
D 
ยเปิดฟัง
 
ตอ
Am 
นเหงา.. 
 
 
D 

 
เพ
G 
ลงนั้นของวั
D 
นวาน
 
ที่
Am 
มันเป็นเพลงขอ
Em 
งเรา
 
C 
คยให้กันเมื่อวั
G 
นเก่า
 
จากวั
Am 
นนั้น 
 
 
D 
ยังผูกพันเราไว้
G 
อยู่

 
ผ่าน
Am 
มาไม่
D 
รู้ 
 
ว่าน
G 
าน 
 
 
D/F# 
แค่  
 
Em 
หน 
 
คิด
C 
ถึงทีไร 
 
อบอุ่นหัวใจทุกค
G 
รั้ง
 
วัน
Am 
คืนผ่าน
D 
ไป
 
โลกก็เป
G 
ลี่ยน 
 
ไป
D/F# 
หลาย 
 
Em 
ย่าง 
 
แต่ไม่
Am 
มีสักครั้ง 
 
ที่ใจเราเปลี่ยนไ
D 
ปเลย

 
เทปม้วน
G 
นั้น 
 
ยังเก็บไ
D 
ว้ยังวางที่เ
C 
ก่า
 
เทปม้วน
G 
นั้น 
 
มีเรื่องร
D 
าวของเราข้าง
Em 
ใน
 
อยู่ด้วย
C 
กันในทุกเพลง 
 
ที่ทำให้
Bm 
ยิ้มและร้อง
Em 
ไห้
 
ขอบ
Am 
คุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไ
D 
หน
 
อยากให้รักกันไปน
G 
าน ๆ  
D 

 
จะอ่
G 
ยู่ทีไหนเมื่อ
D 
ไร
 
เสียงเพลงเ
C 
ราก็ลอยมาใ
G 
ห้ฟัง
 
G 
นบางครั้งก็ยั
D 
งร้องตามออ
Am 
กไป 
 
 
D 
 
เพ
G 
ลงนั้นที่
D 
มีคำ 
 
และค
Am 
วามทรงจำมา
Em 
กมาย
C 
มีแค่เราที่เข้
G 
าใจ
 
และเพ
Am 
ลงนั้น 
 
 
D 
ยังผูกพันเราไว้
G 
อยู่

INSTRU | G D | C G | G D | Am D |
INSTRU | G D | Am Em | C G | Am D | G |

 
ผ่าน
Am 
มาไม่
D 
รู้ 
 
ว่าน
G 
าน 
 
 
D/F# 
แค่  
 
Em 
หน 
 
คิด
C 
ถึงทีไร 
 
อบอุ่นหัวใจทุกค
G 
รั้ง
 
วัน
Am 
คืนผ่าน
D 
ไป
 
โลกก็เป
G 
ลี่ยน 
 
ไป
D/F# 
หลาย 
 
Em 
ย่าง 
 
แต่ไม่
Am 
มีสักครั้ง 
 
ที่ใจเราเปลี่ยนไ
D 
ปเลย

 
เทปม้วน
G 
นั้น 
 
ยังเก็บไ
D 
ว้ยังวางที่เ
C 
ก่า
 
เทปม้วน
G 
นั้น 
 
มีเรื่องร
D 
าวของเราข้าง
Em 
ใน
 
อยู่ด้วย
C 
กันในทุกเพลง 
 
ที่ทำให้
Bm 
ยิ้มและร้อง
Em 
ไห้
 
ขอบ
Am 
คุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไ
D 
หน
 
อยากให้รักกันไปน
G 
าน 
 

 
สัญ
Am 
ญาจะอยู่ข้าง ๆ ตลอ
D 
ดไป
 
เราจะรักกันไปน
G 
าน 
 

OUTRO | G | D | G | G |


ยังเก็บเอาไว้เรื่อยมา
ช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกัน
เพลง ๆ นั้น ที่เคยเปิดฟัง
ตอนเหงา..

เพลงนั้นของวันวาน
ที่มันเป็นเพลงของเรา
เคยให้กันเมื่อวันเก่า
จากวันนั้น ยังผูกพันเราไว้อยู่

ผ่านมาไม่รู้ ว่านาน แค่  ไหน 
คิดถึงทีไร อบอุ่นหัวใจทุกครั้ง
วันคืนผ่านไป
โลกก็เปลี่ยน ไปหลาย อย่าง 
แต่ไม่มีสักครั้ง ที่ใจเราเปลี่ยนไปเลย

เทปม้วนนั้น ยังเก็บไว้ยังวางที่เก่า
เทปม้วนนั้น มีเรื่องราวของเราข้างใน
อยู่ด้วยกันในทุกเพลง ที่ทำให้ยิ้มและร้องไห้
ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหน
อยากให้รักกันไปนาน ๆ

จะอ่ยู่ทีไหนเมื่อไร
เสียงเพลงเราก็ลอยมาให้ฟัง
ในบางครั้งก็ยังร้องตามออกไป
เพลงนั้นที่มีคำ และความทรงจำมากมาย
มีแค่เราที่เข้าใจ
และเพลงนั้น ยังผูกพันเราไว้อยู่

( ดนตรี )

ผ่านมาไม่รู้ ว่านาน แค่  ไหน 
คิดถึงทีไร อบอุ่นหัวใจทุกครั้ง
วันคืนผ่านไป
โลกก็เปลี่ยน ไปหลาย อย่าง 
แต่ไม่มีสักครั้ง ที่ใจเราเปลี่ยนไปเลย

เทปม้วนนั้น ยังเก็บไว้ยังวางที่เก่า
เทปม้วนนั้น มีเรื่องราวของเราข้างใน
อยู่ด้วยกันในทุกเพลง ที่ทำให้ยิ้มและร้องไห้
ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหน
อยากให้รักกันไปนาน ๆ

สัญญาจะอยู่ข้าง ๆ ตลอดไป
เราจะรักกันไปนาน ๆ


รูปภาพคอร์ด เทปม้วนนั้น – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง เทปม้วนนั้น - ไมค์ ภิรมย์พร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เทปม้วนนั้น (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend