คอร์ดเพลง รักแรก (First Love) นนท์ ธนนท์ (Nont Tanont)

  
Text   


INTRO | G | F#m | Em | A |

 
 
วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน
 
 
Bm 
เธอจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่าน
 
ยิ้ม
และหัวเราะด้วยกัน
 
ทะเลา
ะกันบางครั้ง 
 
แต่มันก็ดีเธอว่าไหม

 
 
จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเหมือนเก่
Bm 
 
เราจะยังรักกันหรือเปล่า
 
 
ถ้า
ไม่ปล่อยมือกัน
 
เธอกับฉั
Em 
นวันนี้จะเป็นอย่างไร

 
รักแร
กมันลืมยาก 
 
ฉั
F#m 
นคงลืมยาก
 
แม้
จะนานเท่าไ
Gm 
 
ไม่มีวั
F#m 
นที่..จะ
Bm 
จางหา
ย.. 
 
 

 
เธอสบายดีไห
 
เป็นคำถาม
C#7 
ที่ยังคงวน
F#7 
อยู่ซ้ำๆ
Bm 
 
อยากรู้
Am 
แค่เพียงเธ
ออยู่ตรงนั้
น 
 
ที่ไม่มีฉั
F#m 
น..
 
ชีวิ
Em 
ตเธอเป็นไง 
 
คิ
ดถึงกันบ้างไห
 
ส่วนฉั
C#7 
นก็คิดถึงเธ
F#7 
ออยู่ซ้ำๆ
Bm 
 
ก็หวั
Am 
งแค่เพียงเธ
ออยู่ตรงนั้
น 
 
จะสุขใจกว่าฉั
F#m 
 
อยากให้เธอยิ้
Em 
มได้เหมือนเก่า
 
เหมือ
นตอนเรารักกัน

INSTRU | G | F#m | Cmaj7 | A |

 
 
รู้บ้างไหมว่าฉั
A/C# 
นคิดอยู่เสม
Bm 
 
ถ้ามีโอกา
สได้รักเธอให
ม่ 
 
จะกอดเธอเอาไ
F#m 
ว้
 
ไม่ปล่อยเธอหา
Em 
ย..ไปอีก
เลย

 
รักแร
กมันลืมยาก 
 
ฉั
F#m 
นคงลืมยาก
 
แม้
จะนานเท่าไ
Gm 
 
ไม่มีวั
F#m 
นที่..จะ
Bm 
จางหา
ย.. 
 
 

 
เธอสบายดีไห
 
เป็นคำถาม
C#7 
ที่ยังคงวน
F#7 
อยู่ซ้ำๆ
Bm 
 
อยากรู้
Am 
แค่เพียงเธ
ออยู่ตรงนั้
น 
 
ที่ไม่มีฉั
F#m 
น..
 
ชีวิ
Em 
ตเธอเป็นไง 
 
คิ
ดถึงกันบ้างไห
 
ส่วนฉั
C#7 
นก็คิดถึงเธ
F#7 
ออยู่ซ้ำๆ
Bm 
 
ก็หวั
Am 
งแค่เพียงเธ
ออยู่ตรงนั้
น 
 
จะสุขใจกว่าฉั
F#m 
 
อยากให้เธอยิ้
Em 
มได้เหมือนเก่า
 
เหมือ
นตอนเรารักกัน

INSTRU | Bm A | E/G# |

 
ในวันที่ไม่
มีเรา 
 
ยังมีทุกความทรงจำ
 
แค่
เพียงได้คิดถึง..

 
เธอสบายดีไห
 
เป็นคำถาม
C#7 
ที่ยังคงวน
F#7 
อยู่ซ้ำๆ
Bm 
 
อยากรู้
Am 
แค่เพียงเธ
ออยู่ตรงนั้
น 
 
ที่ไม่มีฉั
F#m 
น..
 
ชีวิ
Em 
ตเธอเป็นไง 
 
คิ
ดถึงกันบ้างไห
 
ส่วนฉั
C#7 
นก็คิดถึงเธ
F#7 
ออยู่ซ้ำๆ
Bm 
 
ก็หวั
Am 
งแค่เพียงเธ
ออยู่ตรงนั้
น 
 
จะสุขใจกว่าฉั
F#m 
 
อยากให้เธอยิ้
Em 
มได้เหมือนเก่า
 
เหมือ
นตอนเรารักกัน

OUTRO | D | Bm | G | Gm | D |


วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน
เธอจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่าน
ยิ้มและหัวเราะด้วยกัน
ทะเลาะกันบางครั้ง แต่มันก็ดีเธอว่าไหม

จะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำเหมือนเก่า
เราจะยังรักกันหรือเปล่า ถ้าไม่ปล่อยมือกัน
เธอกับฉันวันนี้จะเป็นอย่างไร

รักแรกมันลืมยาก
ฉันคงลืมยาก แม้จะนานเท่าไร
ไม่มีวันที่จะจางหาย

เธอสบายดีไหม
เป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆ
อยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น ที่ไม่มีฉัน
ชีวิตเธอเป็นไง
คิดถึงกันบ้างไหม
ส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆ
ก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น
จะสุขใจกว่าฉัน
อยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่า
เหมือนตอนเรารักกัน

( ดนตรี )

รู้บ้างไหมว่าฉันคิดอยู่เสมอ
ถ้ามีโอกาสได้รักเธอใหม่
จะกอดเธอเอาไว้
ไม่ปล่อยเธอหายไปอีกเลย

รักแรกมันลืมยาก
ฉันคงลืมยาก แม้จะนานเท่าไร
ไม่มีวันที่จะจางหาย

เธอสบายดีไหม
เป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆ
อยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น ที่ไม่มีฉัน
ชีวิตเธอเป็นไง
คิดถึงกันบ้างไหม
ส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆ
ก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น
จะสุขใจกว่าฉัน
อยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่า
เหมือนตอนเรารักกัน

ในวันที่ไม่มีเรา ยังมีทุกความทรงจำ
แค่เพียงได้คิดถึง

มิวสิควิดีโอ รักแรก (First Love) นนท์ ธนนท์

เพลง : รักแรก (First Love) (คอร์ด)
ศิลปิน : นนท์ ธนนท์ (Nont Tanont)
เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Ost.รักแรกโคตรลืมยาก

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend