คอร์ดเพลง เก็บใจปลายทาง ไข่มุก พิชญา

  
Text   


INTRO | E | G#m | A | B |

E 
สั่งมาทางออนไลน์ 
 
ได้
G#m 
บ่ความคิดฮอด
 
แม้ว่า
A 
มันสิแทนอ้อมกอด 
 
บ่ไ
B 
ด้กะซ่าง
E 
ดนกว่านี้ 
 
ย่าน
G#m 
เจ้าสิเป็นลายต่าง
 
เขาแฮง
A 
ว่าระยะทาง 
 
เฮ็ดให้
B 
ห่าง..ระยะใจ

E 
มาทรงเงียบแท้อ้าย 
 
แชต
G#m 
ไปกะมิดซีหลี
 
ยาก
A 
เงินยากงานซั่นติ หรือยากคามี คนกักโ
B 
ตไว้
E 
บ่อยากฟังความคน 
 
ให้
G#m 
ต้องสับสนวุ่นวาย
 
แต่
A 
บ่ตอบแชตพักใหญ่ 
 
หัวใจ..คือทรง
E 
สั่นๆ

 
ย่านความ
F#m 
คิดไปบ่ฮอด 
 
ย่าน
G#m 
ฮักจอดบ่เถิง
 
อยากห
A 
ย่อฟ้านำไปเบิ่งมันค่อยสิ
B 
ทัน.. ฮื้อ ฮือ..

 
สถานการณ์แบบ
E 
นี้ 
 
ขอแค่
G#m 
มี..กำ
C#m 
ลังใจ
 
อย่า
F#m 
ป๋าอย่าไล่ 
 
 
B 
คือบ่ได้
E 
ฮักกัน 
 
 
G# 
 
อยู่ไกลกัน
C#m 
ห่าง 
 
เส้นทาง
B 
ฮัก
 
อย่าลด
G#m 
ความสำ
C#m 
คัญ
 
แค่ถ้า
F#m 
ความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่
B 
าย
 
ยินดีให้เก็บใจเอาปลา
 
ยทาง

INSTRU | E | G#m | A | B | ( 2 Times )

 
ย่านความ
F#m 
คิดไปบ่ฮอด 
 
ย่าน
G#m 
ฮักจอดบ่เถิง
 
อยากห
A 
ย่อฟ้านำไปเบิ่งมันค่อยสิ
B 
ทัน..

 
สถานการณ์แบบ
E 
นี้ 
 
ขอแค่
G#m 
มี..กำ
C#m 
ลังใจ
 
อย่า
F#m 
ป๋าอย่าไล่ 
 
 
B 
คือบ่ได้
E 
ฮักกัน 
 
 
G# 
 
อยู่ไกลกัน
C#m 
ห่าง 
 
เส้นทาง
B 
ฮัก
 
อย่าลด
G#m 
ความสำ
C#m 
คัญ
 
แค่ถ้า
F#m 
ความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่
B 
าย

 
สถานการณ์แบบ
E 
นี้ 
 
ขอแค่
G#m 
มี..กำ
C#m 
ลังใจ
 
อย่า
F#m 
ป๋าอย่าไล่ 
 
 
B 
คือบ่ได้
E 
ฮักกัน 
 
 
G# 
 
อยู่ไกลกัน
C#m 
ห่าง 
 
เส้นทาง
B 
ฮัก
 
อย่าลด
G#m 
ความสำ
C#m 
คัญ
 
แค่ถ้า
F#m 
ความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่
B 
าย
 
ยินดีให้เก็บใจเอาปลา
E 
ยทาง

 
แค่ถ้า
F#m 
ความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่
B 
าย
 
ยินดีให้เก็บใจเอาปลายทาง…
 

OUTRO | E | G#m | A | B | E |


สั่งมาทางออนไลน์ ได้บ่ความคิดฮอด
แม้ว่ามันสิแทนอ้อมกอด บ่ได้กะซ่าง
ดนกว่านี้ ย่านเจ้าสิเป็นลายต่าง
เขาแฮงว่าระยะทาง เฮ็ดให้ห่างระยะใจ

มาทรงเงียบแท้อ้าย แชตไปกะมิดซีหลี
ยากเงินยากงานซั่นติ หรือยากคามี คนกักโตไว้
บ่อยากฟังความคน ให้ต้องสับสนวุ่นวาย
แต่บ่ตอบแชตพักใหญ่ หัวใจคือทรงสั่นๆ

ย่านความคิดไปบ่ฮอด ย่านฮักจอดบ่เถิง
อยากหย่อฟ้านำไปเบิ่งมันค่อยสิทัน ฮื้อ ฮือ ..

สถานการณ์แบบนี้ขอแค่มีกำลังใจ
อย่าป๋าอย่าไล่ คือบ่ได้ฮักกัน
อยู่ไกลกันห่างเส้นทางฮัก อย่าลดความสำคัญ
แค่ถ้าความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่าย
ยินดีให้เก็บใจเอาปลายทาง

( ดนตรี )

ย่านความคิดไปบ่ฮอด ย่านฮักจอดบ่เถิง
อยากหย่อฟ้านำไปเบิ่งมันค่อยสิทัน

สถานการณ์แบบนี้ขอแค่มีกำลังใจ
อย่าป๋าอย่าไล่ คือบ่ได้ฮักกัน
อยู่ไกลกันห่าง เส้นทางฮักอย่าลดความสำคัญ
แค่ถ้าความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่าย

สถานการณ์แบบนี้ขอแค่มีกำลังใจ
อย่าป๋าอย่าไล่ คือบ่ได้ฮักกัน
อยู่ไกลกันห่าง เส้นทางฮักอย่าลดความสำคัญ
แค่ถ้าความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่าย
ยินดีให้เก็บใจเอาปลายทาง

แค่ถ้าความคิดฮอดกันมีค่าใช้จ่าย
ยินดีให้เก็บใจเอาปลายทาง

มิวสิควิดีโอ เก็บใจปลายทาง ไข่มุก พิชญา

เพลง : เก็บใจปลายทาง (คอร์ด)
ศิลปิน : ไข่มุก พิชญา
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชคชัย ศิลารักษ์
เรียบเรียง : ไอดิน อภินันท์
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend