คอร์ดเพลง ตัวแทนของใคร NOS

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A | E/G# | F#m E | D E |

A 
  ฉันว่าเธอไม่ควรมี
E/G# 
ใครถ้ายังไม่พร้อม
 
  ถ้า
F#m 
ใจเธอยังไม่ย
E 
อมลืม
D 
รักครั้งเ
E 
ก่า..

A 
  ฉันว่าเธอไม่ควรจะ
E/G# 
คิดเรื่องรักของเรา
 
  ถ้า
F#m 
เธอยังมีแต่เ
E 
ขาทั้งใ
D 
จ..

 
การที่จะ
Bm 
ลบสักคนจากชีวิตไป
 
คำ
C#m 
ตอบมันไม่ใช่ฉัน 
 
ที่ต้อง
D 
ทน..
 
เป็นตัวแทนของใ
E 
คร

 
สิ่งที่เ
A 
ธอควรทำคือ
E/G# 
ใช้เวลาเพื่อ
F#m 
ลืมเขา
 
อย่าใ
E 
ช้ฉันเครื่อง
D 
มือ..ลืมคน
C#m 
รักเก่า
 
เพื่อแก้เ
Bm 
หงาและจบไ
E 

 
สิ่งที่เ
A 
ธอควรทำคือ
E/G# 
ใช้เวลาเพื่อ
F#m 
ทำใจ
 
เก็บ
E 
หัวใจเธอไว้
D 
รัก..
C#m 
สักคน..
 
ที่หั
Bm 
วใจเธออยาก
E 
รักจะดีกว่า..

INSTRU | A | D | A | D |
INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |

 
การที่จะ
Bm 
ลบสักคนจากชีวิตไป
 
คำ
C#m 
ตอบมันไม่ใช่ฉัน 
 
ที่ต้อง
D 
ทน..
 
เป็นตัวแทนของใ
E 
คร

 
สิ่งที่เ
A 
ธอควรทำคือ
E/G# 
ใช้เวลาเพื่อ
F#m 
ลืมเขา
 
อย่าใ
E 
ช้ฉันเครื่อง
D 
มือ..ลืมคน
C#m 
รักเก่า
 
เพื่อแก้เ
Bm 
หงาและจบไ
E 

 
สิ่งที่เ
A 
ธอควรทำคือ
E/G# 
ใช้เวลาเพื่อ
F#m 
ทำใจ
 
เก็บ
E 
หัวใจเธอไว้
D 
รัก..
C#m 
สักคน..
 
ที่หั
Bm 
วใจเธออยาก
E 
รักจะดีกว่า..

 
สิ่งที่เ
A 
ธอควรทำคือ
E/G# 
ใช้เวลาเพื่อ
F#m 
ลืมเขา
 
อย่าใ
E 
ช้ฉันเครื่อง
D 
มือ..ลืมคน
C#m 
รักเก่า
 
เพื่อแก้เ
Bm 
หงาและจบไ
E 

 
สิ่งที่เ
A 
ธอควรทำคือ
E/G# 
ใช้เวลาเพื่อ
F#m 
ทำใจ
 
เก็บ
E 
หัวใจเธอไว้
D 
รัก..
C#m 
สักคน..
 
ที่หั
Bm 
วใจเธออยาก
E 
รักจะดีกว่า..

OUTRO | A | D | A | D |


ฉันว่าเธอไม่ควร มีใครถ้ายังไม่พร้อม
ถ้าใจเธอยังไม่ยอม ลืมรักครั้งเก่า
ฉันว่าเธอไม่ควร จะคิดเรื่องรักของเรา
ถ้าเธอยังมีแต่เขาทั้งใจ

การที่จะลบ สักคนจากชีวิตไป
คำตอบมันไม่ใช่ฉัน ที่ต้องทน
เป็นตัวแทนของใคร

สิ่งที่เธอควรทำคือใช้เวลาเพื่อลืมเขา
อย่าใช้ฉันเครื่องมือ ลืมคนรักเก่า
เพื่อแก้เหงาและจบไป
สิ่งที่เธอควรทำคือใช้เวลาเพื่อทำใจ
ก็บหัวใจเธอไว้รัก สักคน ที่หัวใจ
เธออยากรักจะดีกว่า

( ดนตรี )

การที่จะลบ สักคนจากชีวิตไป
คำตอบมันไม่ใช่ฉัน ที่ต้องทน
เป็นตัวแทนของใคร

สิ่งที่เธอควรทำคือใช้เวลาเพื่อลืมเขา
อย่าใช้ฉันเครื่องมือ ลืมคนรักเก่า
เพื่อแก้เหงาและจบไป
สิ่งที่เธอควรทำคือใช้เวลาเพื่อทำใจ
ก็บหัวใจเธอไว้รัก สักคน ที่หัวใจ
เธออยากรักจะดีกว่า

สิ่งที่เธอควรทำคือใช้เวลาเพื่อลืมเขา
อย่าใช้ฉันเครื่องมือ ลืมคนรักเก่า
เพื่อแก้เหงาและจบไป
สิ่งที่เธอควรทำคือใช้เวลาเพื่อทำใจ
ก็บหัวใจเธอไว้รัก สักคน ที่หัวใจ
เธออยากรักจะดีกว่า

มิวสิควิดีโอ ตัวแทนของใคร NOS

เพลง : ตัวแทนของใคร (คอร์ด)
ศิลปิน : NOS
เนื้อร้อง/ทำนอง : Hanabi
เรียบเรียง : NOS
FB: nosband

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend