หน้าแรก » NOS » คอร์ดเพลง ทนทำไม – NOS feat. นิ้งหน่อง Pancake

คอร์ดเพลง ทนทำไม – NOS feat. นิ้งหน่อง Pancake

คอร์ดเพลง ทนทำไม – NOS

NOS

คอร์ดเพลง ทนทำไม

ศิลปิน : NOS

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ทนทำไม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ทนทำไม - NOS  feat. นิ้งหน่อง Pancake
คอร์ด

Tune to
INTRO | C | Em | Am | G |

 
จ็บมาตั้
Em 
งกี่ครั้ง.. 
 
 
Am 
แต่เธอก็
ยังเหมือนเดิม
 
ยัง
Dm 
ยอมให้เขาทำ 
 
ยัง
Em 
อยู่เพื่อเจ็บช้ำ
Dm 
และเสียแต่น้ำ
ตา

ทำไมเธ
Em 
อยังรัก 
 
 
Am 
คนที่มัน
รักแค่ตัวเอง
 
ทำ
Dm 
ไมยังต้องทน 
 
กับ
Em 
คนที่ไม่เคยเห็น
Dm 
คุณค่าความรักของเ
ธอ

 
*  
Dm 
ในใจมันมีแต่คำ
Em 
ถาม
Dm 
..ว่าเธอจะทนอยู่ต่อไ
ป 
 
เพื่ออะไร

 
** ทำไมเธอต้องไป
รัก 
 
ไอ้คนแบ
Em 
บนั้น
 
คนที่มันทำ
Am 
ร้ายเธอให้เ
สียใจ
 
ที่ทำให้เธอเ
จ็บ 
 
ทำให้เธอเห
Em 
นื่อยขนาดนั้น
 
ไป
Dm 
อยู่กับเขาทำไ

 
*** เธออยู่กับคนที่
รักเธอดีกว่
Em 
าไหม
 
คนที่ไม่เคยทำ
Am 
ร้ายให้เธอต้องเสี
ยใจ
 
คนที่คอยป
ลอบ 
 
และพร้อมจะโ
Em 
อบกอดเธอไว้
 
Dm 
นที่รักเธอกว่าใ
คร 
 
อย่างฉันนี้ไงเ
ธอ

 
มื่อไรเธ
Em 
อจะรู้ 
 
 
Am 
เมื่อไรเธอ
ถึงจะเข้าใจ
 
เมื่
Dm 
อไรเธอถึงจำ 
 
ว่าใ
Em 
ครทำเธอเจ็บช้ำ
Dm 
เมื่อไร เมื่อไร เมื่อไ

( *, **, *** )

 
**** เ
จ็บแล้วจำคือคน
 
แต่เจ็บแล้วทนมันคืออะไร
 
 
Em 
จ็บตลอด 
 
ย้ำย้ำตอกตอกมันได้อะไร
Am 
ไม่เข้าใจทำไม 
 
เธอเหนื่อยป่ะฉันเหนื่อยว่ะ
 
ห็นเธอเจ็บเก็บไม่ไหว
 
น้ำตามันจะไหลเจ็บแทนว่ะ
 
พักสักพักเหอะรักมันหนัก
 
ซบลงตรงตักแล้วก็พักเหอะ
 
Em 
..รักส่วนรักเหอะโดนทำร้ายมานัก
 
ต่อนักเธอก็พักเหอะ
 
Dm 
..รักมันเหมือนข้อสอบที่ไม่มีคำตอบ
 
ม่มีคำปลอบใจมีแต่ความปลอดภัย
 
เมื่อเธออยู่ในอ้อมก
อด

( ** , *** , **** )เนื้อเพลง
เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง.. แต่เธอก็ยังเหมือนเดิม
ยังยอมให้เขาทำ ยังอยู่เพื่อเจ็บช้ำ
และเสียแต่น้ำตา

ทำไมเธอยังรัก คนที่มันรักแค่ตัวเอง
ทำไมยังต้องทน กับคนที่ไม่เคยเห็น
คุณค่าความรักของเธอ

* ในใจมันมีแต่คำถาม
ว่าเธอจะทนอยู่ต่อไป เพื่ออะไร

** ทำไมเธอต้องไปรัก ไอ้คนแบบนั้น
คนที่มันทำร้ายเธอให้เสียใจ
ที่ทำให้เธอเจ็บ ทำให้เธอเหนื่อยขนาดนั้น
ไปอยู่กับเขาทำไม

*** เธออยู่กับคนที่รักเธอดีกว่าไหม
คนที่ไม่เคยทำร้ายให้เธอต้องเสียใจ
คนที่คอยปลอบ และพร้อมจะโอบกอดเธอไว้
คนที่รักเธอกว่าใคร อย่างฉันนี้ไงเธอ

เมื่อไรเธอจะรู้ เมื่อไรเธอถึงจะเข้าใจ
เมื่อไรเธอถึงจำ ว่าใครทำเธอเจ็บช้ำ
เมื่อไร เมื่อไร เมื่อไร

( *, **, *** )

**** เจ็บแล้วจำคือคน
แต่เจ็บแล้วทนมันคืออะไร
เจ็บตลอด ย้ำย้ำตอกตอกมันได้อะไร
ไม่เข้าใจทำไม เธอเหนื่อยป่ะฉันเหนื่อยว่ะ
เห็นเธอเจ็บเก็บไม่ไหว
น้ำตามันจะไหลเจ็บแทนว่ะ
พักสักพักเหอะรักมันหนัก
ซบลงตรงตักแล้วก็พักเหอะ
รักส่วนรักเหอะโดนทำร้ายมานัก
ต่อนักเธอก็พักเหอะ
รักมันเหมือนข้อสอบที่ไม่มีคำตอบ
ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความปลอดภัย
เมื่อเธออยู่ในอ้อมกอด

( ** , *** , **** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ทนทำไม feat.นิ้งหน่อง Pancake – NOS
 โฆษณา