หน้าแรก » NOS » คอร์ดเพลง ให้มันรู้ไป – Nos

คอร์ดเพลง ให้มันรู้ไป – Nos


INTRO | E B | C#m A | ( 3 Times )

ตื่น  
G#m 
มา ก็คิ
ดว่าชีวิ
ตจะเป็นอย่างไ
 
โลก
G#m 
มันเปลี่ยนไ
ปทุกทุกวั
สิ้น  
G#m 
สุดตรงไ
หนหายใจทิ้งไ
ปก็เท่านั้น
ขอเพียงแค่
G#m 
ฉันได้มีสัก
คนข้าง
ข้างกาย

 
*  
อยากมีสักคนให้ดูแล 
 
 
สักคนที่ต้องการจะ 
 
share
C#m 
อยากให้เธอรู้ว่าฉันแ
ค่ จะคอย take care

แต่  
G#m 
มีคำถา
มถ้าพลั้งพลาดไ
ปอย่างเก่า
ถ้าต้อง
G#m 
เจ็บต้องเห
งาจะทนได้ไ
หม
แต่ถ้า
G#m 
เป็นอย่าง
นี้ต่อไปก็
คงไม่มีใ
คร 
 
ตัด
G#m 
ใจบอกไ
ปให้เธอได้
รู้

 
**  
ไม่กลัว
ไม่ก
C#m 
ลัวแล้วไม่ก
ลัวอะไร
ก็มี  
หัวใจไม่เค
C#m 
ยได้ใช้สัก
ที  
อยากบอกว่า
รักเธอจ
C#m 
นหมดใจ
ที่  
มี
จากนี้
จะเป็นยังไงให้มันรู้ไป

( * ) ( * )

และ
G#m 
คนอย่าง
ฉันไม่ค่อยได้
ทำสักเท่าไหร่
เที่ยวไป
G#m 
บอกรักใ
ครตัวฉันไม่
ทำ
สิ่งที่
G#m 
เธอได้เ
ห็นคือความจริงใ
จเท่านั้น
 
จะบอกกั
G#m 
บเธออีกค
รั้งให้เธอได้มั่
นใจ

 
(
อยากบอกมานานแต่เก็บไว้ 
 
มันทนไหวเลยบอกไป
 
 
แค่อยากจะบอกให้เธอรู้ และอยากให้เธอนั้นเข้าใจ)
 

( ** )

INSTRU | A | E | A | E |
INSTRU | F#m | B | F#m | B |

อยากบอกมานานแต่เก็บไว้
มันทนไหวเลยบอกไป
C#m 
แค่อยากจะบอกให้เธอรู้
และอยากให้เธอนั้นเข้าใจ

ไม่กลัว
ไม่ก
C#m 
ลัวแล้วไม่ก
ลัวอะไร
ก็มี  
หัวใจไม่เค
C#m 
ยได้ใช้สัก
ที  
อยากบอกว่ารักเธอจนหมดใจที่มี
ไม่กลัว
ไม่ก
C#m 
ลัวแล้วไม่ก
ลัวอะไร
ก็มี  
หัวใจไม่เค
C#m 
ยได้ใช้สัก
ที  
อยากบอกว่า
รักเธอจ
C#m 
นหมดใจ
ที่มี
 
..จาก
C#m 
นี้จะเป็นอย่างไ
รให้มัน
รู้ไป

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

ให้มันรู้ไป NOS
 โฆษณา