คอร์ดเพลง ช่วยกันสร้าง โอ๋ ตะวัน

  
Text   


INTRO | C | C | Dm | G |

 
วัน
C 
นี้เราก็มีกันอยู่ 
 
เท่าที่
Em 
รู้เราก็ได้รักกัน
 
ช่วงเว
Dm 
ลาทำให้เราผูกพัน
 
สิ่งเหล่า
G 
นั้นมันช่างมีความหมาย

 
ฉันจะเ
C 
ก็บวันคืนที่ดีๆ
 
ทั้งวันที่
Em 
มีรอยยิ้มและน้ำตา
 
บท
Dm 
เรียนที่มันแสนล้ำค่า
 
จะเอา
G 
มาใช้มันแก้ไข

 
จะเก็บ
Am 
ใจ 
 
เอาไว้เพื่อ
Em 
รอวัน
 
สร้างความ
F 
ฝัน 
 
ด้วยคำว่าเ
G 
รา

 
มาช่วยกันส
F 
ร้างช่วยกัน
G 
ทำ
 
ให้ความ
Em 
ฝันนั้นมันเป็น
Am 
จริง
 
สัญ
F 
ญาว่าจะไม่
G 
ทิ้งให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
 
ยอมลำบ
F 
ากกับฉันวัน
G 
นี้
 
วันข้าง
Em 
หน้าเราต้อง
Am 
สบาย
 
มีเ
F 
ธอเป็นกำลังใ
G 
จ 
 
แม้จะเ
F 
จอปัญหาเท่า
G 
ไร
 
จับมือแล้วไปด้ว
C 
ยกัน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | G |

 
จะเก็บ
Am 
ใจ 
 
เอาไว้เพื่อ
Em 
รอวัน
 
สร้างความ
F 
ฝัน 
 
ด้วยคำว่าเ
G 
รา

 
มาช่วยกันส
F 
ร้างช่วยกัน
G 
ทำ
 
ให้ความ
Em 
ฝันนั้นมันเป็น
Am 
จริง
 
สัญ
F 
ญาว่าจะไม่
G 
ทิ้งให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
 
ยอมลำบ
F 
ากกับฉันวัน
G 
นี้
 
วันข้าง
Em 
หน้าเราต้อง
Am 
สบาย
 
มีเ
F 
ธอเป็นกำลังใ
G 
จ 
 
แม้จะเ
F 
จอปัญหาเท่า
G 
ไร

 
มาช่วยกันส
F 
ร้างช่วยกัน
G 
ทำ
 
ให้ความ
Em 
ฝันนั้นมันเป็น
Am 
จริง
 
สัญ
F 
ญาว่าจะไม่
G 
ทิ้งให้เธอต้องเสี
C 
ยใจ
 
ยอมลำบ
F 
ากกับฉันวัน
G 
นี้
 
วันข้าง
Em 
หน้าเราต้อง
Am 
สบาย
 
มีเ
F 
ธอเป็นกำลังใ
G 
จ 
 
แม้จะเ
F 
จอปัญหาเท่า
G 
ไร
 
จับมือแล้วไปด้ว
 
ยกัน..

INTRO | C | C | Dm | G | C |


วันนี้เราก็มีกันอยู่ เท่าที่รู้เราก็ได้รักกัน
ช่วงเวลาทำให้เราผูกพัน
สิ่งเหล่านั้นมันช่างมีความหมาย

ฉันจะเก็บวันคืนที่ดีๆ
ทั้งวันที่มีรอยยิ้มและน้ำตา
บทเรียนที่มันแสนล้ำค่า
จะเอามาใช้มันแก้ไข

จะเก็บใจ เอาไว้เพื่อรอวัน
สร้างความฝัน ด้วยคำว่าเรา

มาช่วยกันสร้างช่วยกันทำ
ให้ความฝันนั้นมันเป็นจริง
สัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้เธอต้องเสียใจ
ยอมลำบากกับฉันวันนี้
วันข้างหน้าเราต้องสบาย
มีเธอเป็นกำลังใจ แม้จะเจอปัญหาเท่าไร
จับมือแล้วไปด้วยกัน

ดนตรี

จะเก็บใจ เอาไว้เพื่อรอวัน
สร้างความฝัน ด้วยคำว่าเรา

มาช่วยกันสร้างช่วยกันทำ
ให้ความฝันนั้นมันเป็นจริง
สัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้เธอต้องเสียใจ
ยอมลำบากกับฉันวันนี้
วันข้างหน้าเราต้องสบาย
มีเธอเป็นกำลังใจ แม้จะเจอปัญหาเท่าไร

มาช่วยกันสร้างช่วยกันทำ
ให้ความฝันนั้นมันเป็นจริง
สัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้เธอต้องเสียใจ
ยอมลำบากกับฉันวันนี้
วันข้างหน้าเราต้องสบาย
มีเธอเป็นกำลังใจ แม้จะเจอปัญหาเท่าไร
จับมือแล้วไปด้วยกัน..

มิวสิควิดีโอ ช่วยกันสร้าง โอ๋ ตะวัน

เพลง : ช่วยกันสร้าง
ศิลปิน : โอ๋ ตะวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุทธิภัทร ธรรมประสิทธิ์
เรียบเรียง : อ.ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend