หน้าแรก » โอ๋ ตะวัน » คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) – โอ๋ ตะวัน

คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) – โอ๋ ตะวัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | G | F G | Am |

Am 
อยู่ก็โบร๋หนัด 
 
แต่ง
ตัวก็จัดว่าเชย
 
ไม่มีค
วามมั่นใจเลย 
 
 
จีบสาวไหนก็ไม่กล้า 
 
 
 
พูด
Am 
จาไม่หวาน 
 
เพราะสันด
านไม่ใช่คนลันลา
 
จีบใ
ครก็ไม่กล้า 
 
เพราะหน้า
ตาไม่ผ่าน..

 
แอ
Am 
บรักแอบชอบใคร 
 
ต้องเก็บมัน
Em 
ไว้ข้างในเฉย 
 
 
ยังไม่ก
ล้าพูดออกไปเลย 
 
ว่าชอ
บเธอ..

 
เพราะก
ารศึ
Am 
กษาก็ต่ำ 
 
เนื้อตัว
ก็ดำ
 
ผมพะ
รุงพะรัง 
 
ไม่น่
าแล
 
มันไม่
Am 
หล่อไม่เท่ 
 
เหมือนค
นที่เธอว่าโ
ดน.
.
 
แอบไปห
Am 
ลงรักเธอ 
 
สาววั
ยสดใส
 
เธอเ
รียนมหาลัยเอ
กชน
 
เราไม่
Am 
หล่อตัวดำ 
 
เธอค
งไม่สน
 
เธอ
Dm 
อยู่ 
 
ม.เอกชน..
 
ส่วนเรานั้นอยู่ม
Am 
อร็อง 
 
 

INSTRU | Am | G | F G | Am | Am |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C E |
INSTRU | F G | Em Am | Dm E | Am |

 
แอ
Am 
บรัก แอบชอบใคร ต้องเก็บมัน
Em 
ไว้ข้างในเฉย 
 
 
ยังไม่ก
ล้าพูดออกไปเลย.. 
 
ว่าชอ
บเธอ..

 
เพราะก
ารศึ
Am 
กษาก็ต่ำ 
 
เนื้อตัว
ก็ดำ
 
ผมพะ
รุงพะรัง 
 
ไม่น่
าแล
 
มันไม่
Am 
หล่อไม่เท่ 
 
เหมือนค
นที่เธอว่าโ
ดน.
.
 
แอบไปห
Am 
ลงรักเธอ 
 
สาววั
ยสดใส
 
เธอเ
รียนมหาลัยเอ
กชน
 
เราไม่
Am 
หล่อตัวดำ 
 
เธอค
งไม่สน
 
เธอ
Dm 
อยู่ 
 
ม.เอกชน..
.

 
เพราะการศึ
Am 
กษาก็ต่ำ 
 
เนื้อตัว
ก็ดำ
 
ผมพะ
รุงพะรัง 
 
ไม่น่
าแล
 
มันไม่
Am 
หล่อไม่เท่ 
 
เหมือนค
นที่เธอว่าโ
ดน.
.
 
แอบไปห
Am 
ลงรักเธอ 
 
สาววั
ยสดใส
 
เธอเ
รียนมหาลัยเอ
กชน
 
เราไม่
Am 
หล่อตัวดำ 
 
เธอค
งไม่สน
 
เธอ
Dm 
อยู่ 
 
ม.เอกชน..
 
ส่วนเรานั้นอยู่ม
Am 
อร็อง 
 
 

OUTRO | Am | G | F | G | Am |


อยู่ก็โบร๋หนัด แต่งตัวก็จัดว่าเชย
ไม่มีความมั่นใจเลย จีบสาวไหนก็ไม่กล้า
พูดจาไม่หวาน เพราะสันดานไม่ใช่คนลันลา
จีบใครก็ไม่กล้า เพราะหน้าตาไม่ผ่าน..

แอบรักแอบชอบใคร ต้องเก็บมันไว้ข้างในเฉย ๆ
ยังไม่กล้าพูดออกไปเลย ว่าชอบเธอ..

เพราะการศึกษาก็ต่ำ เนื้อตัวก็ดำ
ผมพะรุงพะรัง ไม่น่าแล
มันไม่หล่อไม่เท่ เหมือนคนที่เธอว่าโดน..
แอบไปหลงรักเธอ สาววัยสดใส
เธอเรียนมหาลัยเอกชน
เราไม่หล่อตัวดำ เธอคงไม่สน
เธออยู่ ม.เอกชน… ส่วนเรานั้นอยู่มอร็อง

( ดนตรี

แอบรัก แอบชอบใคร ต้องเก็บมันไว้ข้างในเฉย ๆ
ยังไม่กล้าพูดออกไปเลย.. ว่าชอบเธอ..

เพราะการศึกษาก็ต่ำ เนื้อตัวก็ดำ
ผมพะรุงพะรัง ไม่น่าแล
มันไม่หล่อไม่เท่ เหมือนคนที่เธอว่าโดน..
แอบไปหลงรักเธอ สาววัยสดใส
เธอเรียนมหาลัยเอกชน
เราไม่หล่อตัวดำ เธอคงไม่สน
เธออยู่ ม.เอกชน…

เพราะการศึกษาก็ต่ำ เนื้อตัวก็ดำ
ผมพะรุงพะรัง ไม่น่าแล
มันไม่หล่อไม่เท่ เหมือนคนที่เธอว่าโดน..
แอบไปหลงรักเธอ สาววัยสดใส
เธอเรียนมหาลัยเอกชน
เราไม่หล่อตัวดำ เธอคงไม่สน
เธออยู่ ม.เอกชน… ส่วนเรานั้นอยู่มอร็อง


รูปภาพคอร์ด การศึกษาต่ำ(มอร็อง) – โอ๋ ตะวัน

คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) - โอ๋ ตะวัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง จัมโบ้ วงซูม
เรียบเรียง Art seven
ติดต่อการแสดง : 0620717076
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :