คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) – โอ๋ ตะวัน

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | G | F G | Am |

Am 
อยู่ก็โบร๋หนัด 
 
แต่ง
G 
ตัวก็จัดว่าเชย
 
ไม่มีค
F 
วามมั่นใจเลย 
 
 
G 
จีบสาวไหนก็ไม่กล้า 
 
 
E 
 
พูด
Am 
จาไม่หวาน 
 
เพราะสันด
G 
านไม่ใช่คนลันลา
 
จีบใ
F 
ครก็ไม่กล้า 
 
เพราะหน้า
G 
ตาไม่ผ่าน..

 
แอ
Am 
บรักแอบชอบใคร 
 
ต้องเก็บมัน
Em 
ไว้ข้างในเฉย 
 
 
ยังไม่ก
F 
ล้าพูดออกไปเลย 
 
ว่าชอ
G 
บเธอ..

 
เพราะก
E 
ารศึ
Am 
กษาก็ต่ำ 
 
เนื้อตัว
G 
ก็ดำ
 
ผมพะ
F 
รุงพะรัง 
 
ไม่น่
C 
าแล
 
มันไม่
Am 
หล่อไม่เท่ 
 
เหมือนค
G 
นที่เธอว่าโ
C 
ดน.
E 
.
 
แอบไปห
Am 
ลงรักเธอ 
 
สาววั
G 
ยสดใส
 
เธอเ
F 
รียนมหาลัยเอ
C 
กชน
 
เราไม่
Am 
หล่อตัวดำ 
 
เธอค
G 
งไม่สน
 
เธอ
Dm 
อยู่ 
 
ม.เอกชน..
E 
 
ส่วนเรานั้นอยู่ม
Am 
อร็อง 
 
 
G 

INSTRU | Am | G | F G | Am | Am |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C E |
INSTRU | F G | Em Am | Dm E | Am |

 
แอ
Am 
บรัก แอบชอบใคร ต้องเก็บมัน
Em 
ไว้ข้างในเฉย 
 
 
ยังไม่ก
F 
ล้าพูดออกไปเลย.. 
 
ว่าชอ
G 
บเธอ..

 
เพราะก
E 
ารศึ
Am 
กษาก็ต่ำ 
 
เนื้อตัว
G 
ก็ดำ
 
ผมพะ
F 
รุงพะรัง 
 
ไม่น่
C 
าแล
 
มันไม่
Am 
หล่อไม่เท่ 
 
เหมือนค
G 
นที่เธอว่าโ
C 
ดน.
E 
.
 
แอบไปห
Am 
ลงรักเธอ 
 
สาววั
G 
ยสดใส
 
เธอเ
F 
รียนมหาลัยเอ
C 
กชน
 
เราไม่
Am 
หล่อตัวดำ 
 
เธอค
G 
งไม่สน
 
เธอ
Dm 
อยู่ 
 
ม.เอกชน..
E 
.

 
เพราะการศึ
Am 
กษาก็ต่ำ 
 
เนื้อตัว
G 
ก็ดำ
 
ผมพะ
F 
รุงพะรัง 
 
ไม่น่
C 
าแล
 
มันไม่
Am 
หล่อไม่เท่ 
 
เหมือนค
G 
นที่เธอว่าโ
C 
ดน.
E 
.
 
แอบไปห
Am 
ลงรักเธอ 
 
สาววั
G 
ยสดใส
 
เธอเ
F 
รียนมหาลัยเอ
C 
กชน
 
เราไม่
Am 
หล่อตัวดำ 
 
เธอค
G 
งไม่สน
 
เธอ
Dm 
อยู่ 
 
ม.เอกชน..
E 
 
ส่วนเรานั้นอยู่ม
Am 
อร็อง 
 
 
G 

OUTRO | Am | G | F | G | Am |


อยู่ก็โบร๋หนัด แต่งตัวก็จัดว่าเชย
ไม่มีความมั่นใจเลย จีบสาวไหนก็ไม่กล้า
พูดจาไม่หวาน เพราะสันดานไม่ใช่คนลันลา
จีบใครก็ไม่กล้า เพราะหน้าตาไม่ผ่าน..

แอบรักแอบชอบใคร ต้องเก็บมันไว้ข้างในเฉย ๆ
ยังไม่กล้าพูดออกไปเลย ว่าชอบเธอ..

เพราะการศึกษาก็ต่ำ เนื้อตัวก็ดำ
ผมพะรุงพะรัง ไม่น่าแล
มันไม่หล่อไม่เท่ เหมือนคนที่เธอว่าโดน..
แอบไปหลงรักเธอ สาววัยสดใส
เธอเรียนมหาลัยเอกชน
เราไม่หล่อตัวดำ เธอคงไม่สน
เธออยู่ ม.เอกชน… ส่วนเรานั้นอยู่มอร็อง

( ดนตรี

แอบรัก แอบชอบใคร ต้องเก็บมันไว้ข้างในเฉย ๆ
ยังไม่กล้าพูดออกไปเลย.. ว่าชอบเธอ..

เพราะการศึกษาก็ต่ำ เนื้อตัวก็ดำ
ผมพะรุงพะรัง ไม่น่าแล
มันไม่หล่อไม่เท่ เหมือนคนที่เธอว่าโดน..
แอบไปหลงรักเธอ สาววัยสดใส
เธอเรียนมหาลัยเอกชน
เราไม่หล่อตัวดำ เธอคงไม่สน
เธออยู่ ม.เอกชน…

เพราะการศึกษาก็ต่ำ เนื้อตัวก็ดำ
ผมพะรุงพะรัง ไม่น่าแล
มันไม่หล่อไม่เท่ เหมือนคนที่เธอว่าโดน..
แอบไปหลงรักเธอ สาววัยสดใส
เธอเรียนมหาลัยเอกชน
เราไม่หล่อตัวดำ เธอคงไม่สน
เธออยู่ ม.เอกชน… ส่วนเรานั้นอยู่มอร็อง


รูปภาพคอร์ด การศึกษาต่ำ(มอร็อง) – โอ๋ ตะวัน

คอร์ดเพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) - โอ๋ ตะวัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง การศึกษาต่ำ(มอร็อง) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง จัมโบ้ วงซูม
เรียบเรียง Art seven
ติดต่อการแสดง : 0620717076
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend