คอร์ดเพลง พ่อแม่สร้างให้ โอ๋ ตะวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง พ่อแม่สร้างให้ โอ๋ ตะวัน

คอร์ด :

ศิลปิน : โอ๋ ตะวัน

เนื้อร้อง/ทำนอง : วันชนะ สุวรรณรัศมี

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | E | B | A | B | E | B | A | B |

 
วาส
E 
นาคนเราไม่เท่ากัน 
 
เขาเริ่มจาก
B 
พันฉันเริ่มจากศูนย์
 
ไม่มี
A 
ดีที่ต้นตระกูล 
 
ฉันเริ่มจาก
B 
ศูนย์หากินไปวันๆ
 
ไม่
E 
มีหรอกรถคันโต 
 
แต่งตัวไฮโ
B 
ซฉันไม่เคยทำ
 
ทำง
A 
านตากแดดหน้าดำ 
 
กลางคืนกลาง
B 
วันเธอทนได้ไหม

 
ชี
A 
วิตฉันไม่ชอบแข่ง
B 
ขัน 
 
ฉันสู้ทุก
G#m 
วันด้วยตัว
C#m 
ฉันเอง
 
โชคชะ
A 
ตาฉันไม่เคยเก
B 
รง 
 
ไม่ยอมแ
E 
พ้มัน
 
ถ้าเอา
A 
ฉันไปเทียบกับใคร 
 
เรื่องหัว
G#m 
ใจไม่เคยยอ
C#m 
มแพ้
A 
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ 
 
จงเข้าใ
B 

 
พ่อแม่มึงสร้างใ
E 
ห้ 
 
มึงก็อยู่
B/D# 
สบายไม่เดือด
C#m 
ร้อนไร
 
แต่กูเ
B 
องมึงต้องเข้าใ
A 
จ 
 
กูไม่มีอะไ
B 
รเหมือนคนอื่
E 
นเขา
 
เช้าก็ทำง
A 
านตกเย็นก็ทำง
B 
าน 
 
กลับ
G#m 
บ้านไม่เคยมอง
C#m 
เวลา
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
.. 
 
ทนอยู่กับ
E 
ฉัน

INSTRU | E B | C#m B | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |

 
ชี
A 
วิตฉันไม่ชอบแข่ง
B 
ขัน 
 
ฉันสู้ทุก
G#m 
วันด้วยตัว
C#m 
ฉันเอง
 
โชคชะ
A 
ตาฉันไม่เคยเก
B 
รง 
 
ไม่ยอมแ
E 
พ้มัน
 
ถ้าเอา
A 
ฉันไปเทียบกับใคร 
 
เรื่องหัว
G#m 
ใจไม่เคยยอ
C#m 
มแพ้
A 
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ 
 
จงเข้าใ
B 

 
พ่อแม่มึงสร้างใ
E 
ห้ 
 
มึงก็อยู่
B/D# 
สบายไม่เดือด
C#m 
ร้อนไร
 
แต่กูเ
B 
องมึงต้องเข้าใ
A 
จ 
 
กูไม่มีอะไ
B 
รเหมือนคนอื่
E 
นเขา
 
เช้าก็ทำง
A 
านตกเย็นก็ทำง
B 
าน 
 
กลับ
G#m 
บ้านไม่เคยมอง
C#m 
เวลา
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
..

 
พ่อแม่มึงสร้างใ
E 
ห้ 
 
มึงก็อยู่
B/D# 
สบายไม่เดือด
C#m 
ร้อนไร
 
แต่กูเ
B 
องมึงต้องเข้าใ
A 
จ 
 
กูไม่มีอะไ
B 
รเหมือนคนอื่
E 
นเขา
 
เช้าก็ทำง
A 
านตกเย็นก็ทำง
B 
าน 
 
กลับ
G#m 
บ้านไม่เคยมอง
C#m 
เวลา
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
.. 
 
ทนอยู่กับ
E 
ฉัน

 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
.. 
 
ทนอยู่กับ
E 
ฉัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พ่อแม่สร้างให้


วาสนาคนเราไม่เท่ากัน เขาเริ่มจากพันฉันเริ่มจากศูนย์
ไม่มีดีที่ต้นตระกูล ฉันเริ่มจากศูนย์หากินไปวันๆ
ไม่มีหรอกรถคันโต แต่งตัวไฮโซฉันไม่เคยทำ
ทำงานตากแดดหน้าดำ กลางคืนกลางวันเธอทนได้ไหม

ชีวิตฉันไม่ชอบแข่งขัน ฉันสู้ทุกวันด้วยตัวฉันเอง
โชคชะตาฉันไม่เคยเกรง ไม่ยอมแพ้มัน
ถ้าเอาฉันไปเทียบกับใคร เรื่องหัวใจไม่เคยยอมแพ้
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ จงเข้าใจ

พ่อแม่มึงสร้างให้ มึงก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนไร
แต่กูเองมึงต้องเข้าใจ กูไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา
เช้าก็ทำงานตกเย็นก็ทำงาน กลับบ้านไม่เคยมองเวลา
ลำบากหน่อยนะ… ทนอยู่กับฉัน

( ดนตรี )

ชีวิตฉันไม่ชอบแข่งขัน ฉันสู้ทุกวันด้วยตัวฉันเอง
โชคชะตาฉันไม่เคยเกรง ไม่ยอมแพ้มัน
ถ้าเอาฉันไปเทียบกับใคร เรื่องหัวใจไม่เคยยอมแพ้
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ จงเข้าใจ

พ่อแม่มึงสร้างให้ มึงก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนไร
แต่กูเองมึงต้องเข้าใจ กูไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา
เช้าก็ทำงานตกเย็นก็ทำงาน กลับบ้านไม่เคยมองเวลา
ลำบากหน่อยนะ…

พ่อแม่มึงสร้างให้ มึงก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนไร
แต่กูเองมึงต้องเข้าใจ กูไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา
เช้าก็ทำงานตกเย็นก็ทำงาน กลับบ้านไม่เคยมองเวลา
ลำบากหน่อยนะ… ทนอยู่กับฉัน

ลำบากหน่อยนะ… ทนอยู่กับฉัน..

มิวสิควิดีโอ พ่อแม่สร้างให้ โอ๋ ตะวัน

เพลง พ่อแม่สร้างให้
ศิลปิน : โอ๋ ตะวัน
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 063-9677278
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend