คอร์ดเพลง บาน บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   


INTRO | Bm | ( 5 Times )

Bm 
  ปากดำปากเขียว 
 
บาทเดียวกะไม่ออก
 
มาร้องป้อกๆ มุดสังขบไก่
 
 
แม่ยายนั่งบ่นหายลก็ไม่พบ
 
 
พ่อตาขาบขบเที่ยวเล่นพัดๆ
 
 
ไปหายาหม่องที่บ้านลุงโถ
 
 
มึงกะโบงกูกะวานบานดีหว้า..เพื่อนเห้อ
 

INSTRU | D | Bm | G A | D | A |

 
ใจแลกใ
D 
จมันใช้ได้ 
 
แต่ไม่ใ
Bm 
ช่กับทุกคน
 
จิตใจ
G 
คนยากเ
A 
กินจะหยั่ง
D 
ถึง
 
เอ็นดูเ
D 
ขาเอ็นเราขาด 
 
มีเพื่อน
Bm 
มากแต่หม้ายใจ
 
มีเพื่อนน้
G 
อยที่จริงใ
A 
จชัดเจนก
D 
ว่า

A 
มามามา
 
สองร่
D 
างกับสองหัว 
 
มีน่า
Bm 
กลัวก็คบหมด
 
ต่อหน้า
G 
ดีลับหลัง
A 
หกกูคบช
D 
าด
 
แต่เพื่อน
Bm 
ดีที่จริงใจ 
 
ทุกวัน
D 
นี้มันหายาก
 
โบ้รู้ม
A 
ากอวดฉลาดอย่าไป
D 
คบ

 
ก็เพราะเส้นทางนัก
Em 
เลงดูเองก็
Bm 
รู้จัก
 
ใจมาก็ใจก
G 
ลับถ้ามีนะค
A 
รับไม่
D 
คน
 
โบ้ปากหวานหวาน
Em 
ส้มขมแต่เพื่อนเหลี่ยม
Bm 
ทุกคน
 
พอกันทีวัน
G 
นี้ตรง 
 
ตัดทุมให้ฉ
A 
าด

 
ในวันที่กูไม่
G 
สด 
 
เบอะมึงมา
A 
ตัดบท
D 
กู
 
ไม่ต้องบอกชื่อให้หน
Em 
วกหู 
 
ตัวมึง
A 
รู้อยู่แก
D 
ใจ
 
พอวันนี้กู
G 
สด 
 
มึงเปิด
A 
บทกูทำไ
D 
 
พอเลย Never  
Em 
mind
G 
Say 
 
good
A 
bye 
 
หม้ายพ
D 
รือ 
 
 
A 

INSTRU | D | D | D | A |
INSTRU | G A | D | Em A | D |
INSTRU | G A | D | Em | G A | D |

 
ก็เพราะเส้นทางนัก
Em 
เลงดูเองก็
Bm 
รู้จัก
 
ใจมาก็ใจก
G 
ลับถ้ามีนะค
A 
รับไม่
D 
คน
 
โบ้ปากหวานหวาน
Em 
ส้มขมแต่เพื่อนเหลี่ยม
Bm 
ทุกคน
 
พอกันทีวัน
G 
นี้ตรง 
 
ตัดทุมให้ฉ
A 
าด

 
ในวันที่กูไม่
G 
สด 
 
เบอะมึงมา
A 
ตัดบท
D 
กู
 
ไม่ต้องบอกชื่อให้หน
Em 
วกหู 
 
ตัวมึง
A 
รู้อยู่แก
D 
ใจ
 
พอวันนี้กู
G 
สด 
 
มึงเปิด
A 
บทกูทำไ
D 
 
พอเลย Never  
Em 
mind
G 
Say 
 
good
A 
bye 
 
หม้ายพ
D 
รือ 
 
 
A 
 
ในวันที่กูลำบ
G 
ากใคร
A 
มั้งไม่จากไ
D 
 
ในวันที่ก็ไม่
Em 
ไร 
 
ใครบ้
A 
างที่ยัง
D 
อยู่
 
ถ้ากูมีวันไ
G 
หน 
 
เพื่อนเ
A 
ห้อกูอิ
D 
รู้
 
สดไม่สดตาขอ
Em 
งกู
G 
   
 
เดียวมึง
A 
รู้ให้ต
D 
าแจ้ง 
 
 
A 

OUTRO | G | A | D | D | Bm |


ปากดำปากเขียว บาทเดียวกไม่ออก
มาร้องป้อกๆ มุดสังขบไก่
แม่ยายนั่งบ่นหายลก็ไม่พบ
พ่อตาขาบขบเที่ยวเล่นพัดๆ
ไปหายาหม่องที่บ้านลุงโถ
มึงกะโบงกูกะวานบานดีหว้า..เพื่อนเห้อ

( ดนตรี )

ใจแลกใจมันใช้ได้ แต่ไม่ใช่กับทุกคน
จิตใจคนยากเกินจะหยั่งถึง
เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด มีเพื่อนมากแต่หม้ายใจ
มีเพื่อนน้อยที่จริงใจชัดเจนกว่า

มามามา สองร่างกับสองหัว
มีน่ากลัวก็คบหมด
ต่อหน้าดีลับหลังหกกูคบชาด
แต่เพื่อนดีที่จริงใจ ทุกวันนี้มันหายาก
โบ้รู้มากอวดฉลาดอย่าไปคบ

ก็เพราะเส้นทางนักเลงดูเองก็รู้จัก
ใจมาก็ใจกลับถ้า มีนะครับไม่คน
โบ้ปากหวานหวานส้มขมแต่เพื่อนเหลี่ยมทุกคน
พอกันทีวันนี้ตรง ตัดทุมให้ฉาด

ในวันที่กูไม่สด เบอะมึงมาตัดบทกู
ไม่ต้องบอกชื่อให้หนวกหู ตัวมึงรู้อยู่แกใจ
พอวันนี้กูสด มึงเปิดบทกูทำไร
พอเลย Never mind
Say goodbye หม้ายพรือ

( ดนตรี )

ก็เพราะเส้นทางนักเลงดูเองก็รู้จัก
ใจมาก็ใจกลับถ้า มีนะครับไม่คน
โบ้ปากหวานหวานส้มขมแต่เพื่อนเหลี่ยมทุกคน
พอกันทีวันนี้ตรง ตัดทุมให้ฉาด

ในวันที่กูไม่สด เบอะมึงมาตัดบทกู
ไม่ต้องบอกชื่อให้หนวกหู ตัวมึงรู้อยู่แกใจ
พอวันนี้กูสด มึงเปิดบทกูทำไร
พอเลย Never mind
Say goodbye หม้ายพรือ

ในวันที่กูลำบากใครมั้งไม่จากไป
ในวันที่ก็ไม่ไร ใครบ้างที่ยังอยู่
ถ้ากูมีวันไหน เพื่อนเห้อกูอิรู้
สดไม่สดตาของกู เดียวมึงรู้ให้ตาแจ้ง

มิวสิควิดีโอ บาน บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : บาน
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend