คอร์ดเพลง 2×4 สุดที่รัก เณรเชษฐ์

  
Text   


INTRO | D | F#m | Bm | A | A |

 
มองตะ
D 
วันทีลับขอบฟ้าแล้วคิด
F#m 
ถึงจัง
 
เมือไร
Bm 
นะร้อยชังของพีจะกลับ
F#m 
คืนมา
 
นานแล้วเ
G 
ว้อทีทิ้งพี่ไ
A 
 
น้องรุ้มั้ง
F#m 
หม้ายร้องให้
Bm 
ทุกคืน
 
ไม่เคยใด้
Em 
ลืม 
 
เธอไปใด้เลย
A 
สักวัน

 
น้องรู้ห
D 
ม้ายตอนนี้กินท่อมไม่ต้อง
F#m 
หยบแล้ว
 
เหลือแต่
Bm 
คอยน้องแก้วของพี่กลับ
F#m 
ช่วยกัน
 
เพราะว่า
G 
ลุงเขาปลดล็อคใ
A 
ห้
 
กินกัน
F#m 
บายต้มได้ทั่ว
Bm 
ท่อง
 
เสียแรงคน
Em 
ต้ม 
 
ของ
A 
พี่หนีไปเสียแ
D 
ล้ว

 
หากว่า
Em 
น้องได้ฟังเพลงนี้ 
 
หาก
F#m 
คนดีนั้นยังรักกัน
 
โปรดช่วยกลับ
G 
ลำ 
 
ฟังคำของพี่ก่
A 
อน

 
แล้วใครติก่อไฟให้
D 
พี่ 
 
แล้วใครติยีใบให้
Bm 
ต้ม
 
แล้วใครติเป็นคน
G 
สม 
 
เพราะว่าสูตรต้มมีน้องรุ้คนเ
A 
ดียว
 
ว่าสูตรต้มต้องต้มแบบไ
D 
หน 
 
ต้องสมให้เข้มเท่
Bm 
าใด
 
ช่วยคืนกลับมาได้ห
G 
ม้าย 
 
พี่อยู่ไม่ใด้ถ้าหม้ายคน
A 
ต้ม
 
โอ้สุดที่
D 
รัก.. 
 
 
A 

INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |

 
หากว่า
Em 
น้องได้ฟังเพลงนี้ 
 
หาก
F#m 
คนดีนั้นยังรักกัน
 
โปรดช่วยกลับ
G 
ลำ 
 
ฟังคำของพี่ก่
A 
อน

 
แล้วใครติก่อไฟให้
D 
พี่ 
 
แล้วใครติยีใบให้
Bm 
ต้ม
 
แล้วใครติเป็นคน
G 
สม 
 
เพราะว่าสูตรต้มมีน้องรุ้คนเ
A 
ดียว
 
ว่าสูตรต้มต้องต้มแบบไ
D 
หน 
 
ต้องสมให้เข้มเท่
Bm 
าใด
 
ช่วยคืนกลับมาได้ห
G 
ม้าย 
 
พี่อยู่ไม่ใด้ถ้าหม้ายคน
A 
ต้ม
 
โอ้สุดที่รัก..  
 

OUTRO | D | Bm | G | A | D |


มองตะวันทีลับขอบฟ้าแล้วคิดถึงจัง
เมือไรนะร้อยชังของพีจะกลับคืนมา
นานแล้วเว้อทีทิ้งพี่ไป
น้องรุ้มั้งหม้ายร้องให้ทุกคืน
ไม่เคยใด้ลืม เธอไปใด้เลยสักวัน

น้องรู้หม้ายตอนนี้กินท่อมไม่ต้องหยบแล้ว
เหลือแต่คอยน้องแก้วของพี่กลับช่วยกัน
เพราะว่าลุงเขาปลดล็อคให้
กินกันบายต้มได้ทั่วท่อง
เสียแรงคนต้ม ของพี่หนีไปเสียแล้ว

หากว่าน้องได้ฟังเพลงนี้ หากคนดีนั้นยังรักกัน
โปรดช่วยกลับลำ ฟังคำของพี่ก่อน

แล้วใครติก่อไฟให้พี่ แล้วใครติยีใบให้ต้ม
แล้วใครติเป็นคนสม เพราะว่าสูตรต้มมีน้องรุ้คนเดียว
ว่าสูตรต้มต้องต้มแบบไหน ต้องสมให้เข้มเท่าใด
ช่วยคืนกลับมาได้หม้าย พี่อยู่ไม่ใด้ถ้าหม้ายคนต้ม
โอ้สุดที่รัก..

( ดนตรี )

หากว่าน้องได้ฟังเพลงนี้ หากคนดีนั้นยังรักกัน
โปรดช่วยกลับลำ ฟังคำของพี่ก่อน

แล้วใครติก่อไฟให้พี่ แล้วใครติยีใบให้ต้ม
แล้วใครติเป็นคนสม เพราะว่าสูตรต้มมีน้องรุ้คนเดียว
ว่าสูตรต้มต้องต้มแบบไหน ต้องสมให้เข้มเท่าใด
ช่วยคืนกลับมาได้หม้าย พี่อยู่ไม่ใด้ถ้าหม้ายคนต้ม
โอ้สุดที่รัก..

มิวสิควิดีโอ 2×4 สุดที่รัก เณรเชษฐ์

เพลง : 2×4 สุดที่รัก
ศิลปิน : เณรเชษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : AAAA
เรียบเรียง : BBBB
ติดต่องานศิลปิน : 0610128560
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend