คอร์ดเพลง วันสิ้นปี Bodyslam

  
Text   


 
เธอ
Am 
พร้อมที่จะไชโย 
 
รอต้อนรับปีใหม่
Em 
พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่
 
จาก
F 
นี้.. 
 
พร้อมข้ามวันสิ้
Dm 
นปี
 
ที่ไม่ช้าก็ต้องพ้นไป..
 

Am 
  ก็เข้าใจกับเงื่อนไขเว
F 
ลา
 
มีงดงามก็ต้องมีวัน ร่
C 
วงโรยลา
 
ปลิวล่องลอยเกินที่จะค
G 
ว้าไขว่

Am 
  ค่ำคืนนี้ที่ดอกไม้ไ
G 
ฟ 
 
ทอประกายทั้ง
Bb 
ฟ้า
Am 
ห้า สี่ สาม สอง แล้ว
Dm 
ก็ถึงเวลา
 
ที่
F 
ฉันกำลังจางหาย..

 
เธอพ
C 
ร้อมที่จะไชโย 
 
รอต้อนรับปีใหม่
Em 
พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่
 
จา
Am 
กนี้.. 
 
G 
ร้อมข้ามวันสิ้
Dm 
นปี
 
ที่ไม่
F 
ช้าก็ผ่
G 
านไป

C 
ฉันก็คงไชโย 
 
พอให้มีแรงใจ
 
พรุ่ง
Em 
นี้ที่ต้องเผชิญ
 
คงเหงาเดียวดายสิ้
Am 
นดี
G 
ฉันแค่วันสิ้
Dm 
นปี
 
ที่ไม่เห
F 
ลือความห
G 
มายอะไร

INSTRU | A5 | D#5 D5 C5 G5 G#5 |
INSTRU | A5 | F5 E5 |
INSTRU | A5 | F5 E5 D5 G5 G#5 |
INSTRU | A5 | F5 G5 |

C 
เข้าใจว่าต้องเรียนรู้
G/B 
เข้าใจว่าต้องเข้าใจ
Bb 
คืนวันคือความเปลี่ย
Am 
นผัน
 
ต้องเป็
Dm 
นไป..

Am 
  ค่ำคืนนี้ที่ดอกไม้ไ
G 
ฟ 
 
ทอประกายทั้ง
Bb 
ฟ้า
Am 
ห้า สี่ สาม สอง แล้ว
Dm 
ก็ถึงเวลา
 
ความ
F 
รักกำลังจางหาย..

 
เธอพ
C 
ร้อมที่จะไชโย 
 
รอต้อนรับปีใหม่
Em 
พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่
 
จา
Am 
กนี้.. 
 
G 
ร้อมข้ามวันสิ้
Dm 
นปี
 
ที่ไม่
F 
ช้าก็
G 
พ้นไป

C 
ฉันก็คงไชโย 
 
พอให้มีแรงใจ
 
พรุ่ง
G/B 
นี้ที่ต้องเผชิญ
 
คงเหงาเดียวดาย
Am 
สิ้นดี
G 
ฉันแค่วัน
Dm 
สิ้นปี
 
ที่ไม่เห
F 
ลือความห
G 
มายอ
Am 
ะไร.. 
 
 
Bb 
โฮ..

 
คงเหงา
Dm 
สิ้นดี..
 
คำว่าสิ้
F 
นปี 
 
ที่ไม่
G 
มีความหมายอะไร

OUTRO | A5 | D#5 D5 C5 G5 G#5 |
OUTRO | A5 | F5 G5 | A5 |


เธอพร้อมที่จะไชโย รอต้อนรับปีใหม่
พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่
จากนี้.. พร้อมคำวันสิ้นปี
ที่ไม่ช้าก็ต้องพ้นไป

ก็เข้าใจกับเงื่อนไขเวลา
มีงดงามก็ต้องมีวัน ร่วงโรยลา
ปลิวล่องลอยเกินที่จะคว้าไขว่

ค่ำนี้ที่ดอกไม้ไฟ ทอประกายทั้งฟ้า
ห้า สี่ สาม สอง แล้วก็ถึงเวลา
ที่ฉันกำลังจางหาย..

เธอพร้อมที่จะไชโย รอต้อนรับปีใหม่
พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่
จากนี้.. พร้อมคำวันสิ้นปี
ที่ไม่ช้าก็ผ่านไป

ฉันก็คงไชโย พอให้มีแรงใจ
ตรงนี้ที่ต้องเผชิญ
ความเหงาเดียวดายสิ้นดี
ฉันแค่วันสิ้นปี
ที่ไม่เหลือความหมายอะไร

( ดนตรี )

เข้าใจว่าต้องเรียนรู้
เข้าใจว่าต้องเข้าใจ
คืนวันคือความเปลี่ยนผัน
ต้องเป็นไป..

ค่ำนี้ที่ดอกไม้ไฟ ทอประกายทั้งฟ้า
ห้า สี่ สาม สอง แล้วก็ถึงเวลา
ความรักกำลังจางหาย

เธอพร้อมที่จะไชโย รอต้อนรับปีใหม่
พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่
จากนี้.. พร้อมคำวันสิ้นปี
ที่ไม่ช้าก็พ้นไป

ฉันก็คงไชโย พอให้มีแรงใจ
พรุ่งนี้ที่ต้องเผชิญ
ความเหงาเดียวดายสิ้นดี
ฉันแค่วันสิ้นปี
ที่ไม่เหลือความหมายอะไร โฮ..

คงเหงาสิ้นดี
คำว่าสิ้นปี ที่ไม่มีความหมายอะไร

มิวสิควิดีโอ วันสิ้นปี Bodyslam

เพลง : วันสิ้นปี
ศิลปิน : Bodyslam
เนื้อร้อง : เหนือวงศ์, โป โปษยะนุกูล
เรียบเรียง : Bodyslam, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์,
พชร รัตนอรุณ, เพชรภูมิ เพชรแก้ว
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend