คอร์ดเพลง หมวกเมฆสีรุ้ง YEW

  
Text   


A 
เธอรู้ไหมกำ
G#m 
ลังมีใคร
F#m 
ดีใจที่ได้พบเ
E 
ธอ
A 
หากความหมายของ
G#m 
การได้อยู่
 
ก็
F#m 
เพราะความ
B 
รักที่เ
E 
จอ
A 
ขอบคุณ
G#m 
เธอที่..
F#m 
ทำ..
B 
ให้..
E 
รู้..
A 
โลกใบ
G#m 
นี้ช่าง
F#m 
งดงาม..เ
B 
กินกว่าสิ่ง
E 
ใด

A 
หลัง.. 
 
เมฆ
G#m 
บนนภา..
 
เป็น
F#m 
หยด.. 
 
น้ำ
G#m 
ช่างงดงาม
 
แค่บ
A 
าง.. 
 
ครั้ง
G#m 
อาจได้เจอ
F#m 
เหตุใด.. 
 
 
B 
ฉันโชค
E 
ดีเหลือเกิน

 
ไม่ผิดใช่
F#m 
ไหมถ้าฉันจะเทียบกับคนๆ 
 
หนึ่ง
 
คนที่เดินเข้า
G#m 
มาและทำให้ใจฉันเปลี่ยน
 
เปลี่ยนจากคนที่ไ
C#m 
ม่คิดจะ..
 
ตามหาความสุขต่อไป
F#7 
แล้ว
 
เหมือนว่าฉันได้
F#m 
เห็นบางสิ่ง
 
อาจจะยังไม่
G#m 
เคยรู้จัก
 
กลับทำให้ฉัน
A 
รู้.. 
 
สึกดีกว่าทุกค
B 
รั้ง..

A 
เธอรู้ไหมกำ
G#m 
ลังมีใคร
F#m 
ดีใจที่ได้พบเ
E 
ธอ
A 
หากความหมายของ
G#m 
การได้อยู่
 
ก็
F#m 
เพราะความ
B 
รักที่เ
E 
จอ
A 
ขอบคุณ
G#m 
เธอที่..
F#m 
ทำ..
B 
ให้..
E 
รู้..
A 
โลกใบ
G#m 
นี้ช่าง
F#m 
งดงาม..เ
B 
กินกว่าสิ่ง
E 
ใด

INSTRU | A | G#m | F#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
ไม่ผิดใช่
F#m 
ไหมถ้าฉันจะเทียบกับคนๆ 
 
หนึ่ง
 
คนที่เดินเข้า
G#m 
มาและทำให้ใจฉันเปลี่ยน
 
เปลี่ยนจากคนที่ไ
C#m 
ม่คิดจะ..
 
ตามหาความสุขต่อไป
F#7 
แล้ว
 
เหมือนว่าฉันได้
F#m 
เห็นบางสิ่ง
 
อาจจะยังไม่
G#m 
เคยรู้จัก
 
กลับทำให้ฉัน
A 
รู้.. 
 
สึกดีกว่าทุกค
B 
รั้ง..

A 
เธอรู้ไหมกำ
G#m 
ลังมีใคร
F#m 
ดีใจที่ได้พบเ
E 
ธอ
A 
หากความหมายของ
G#m 
การได้อยู่
 
ก็
F#m 
เพราะความ
B 
รักที่เ
E 
จอ
A 
ขอบคุณ
G#m 
เธอที่..
F#m 
ทำ..
B 
ให้..
E 
รู้..
A 
โลกใบ
G#m 
นี้ช่าง
F#m 
งดงาม..เ
B 
กินกว่าสิ่ง
E 
ใด

INSTRU | A E | C#m B | A E | C#m F# |
INSTRU | A E | C#m B | A E | C#m F# |

A 
  ขอให้มี..
E 
  เธอกับฉัน..
C#m 
  ทุกๆ 
 
วัน..
B 
  ต่อจากนี้..
A 
  เพราะว่าเธอ..
E 
  เป็นกวี..
C#m 
  ที่เขียนเพลง
F# 
นี้ให้ฉันฟัง

A 
  ขอให้มี..
E 
  เธอกับฉัน..
C#m 
  ทุกๆ 
 
วัน..
B 
  ต่อจากนี้..
A 
  เพราะว่าเธอ..
E 
  เป็นกวี..
C#m 
  ที่เขียนเพลง
F# 
นี้ให้ฉันฟัง


เธอรู้ไหมกำลังมีใครดีใจที่ได้พบเธอ
หากความหมายของการได้อยู่
ก็เพราะความรักที่เจอ
ขอบคุณเธอที่..ทำ..ให้..รู้..
โลกใบนี้ช่างงดงาม..เกินกว่าสิ่งใด

หลัง.. เมฆบนนภา..
เป็นหยด.. น้ำช่างงดงาม
แค่บาง.. ครั้งอาจได้เจอ
เหตุใด.. ฉันโชคดีเหลือเกิน

ไม่ผิดใช่ไหมถ้าฉันจะเทียบกับคนๆ หนึ่ง
คนที่เดินเข้ามาและทำให้ใจฉันเปลี่ยน
เปลี่ยนจากคนที่ไม่คิดจะ..
ตามหาความสุขต่อไปแล้ว
เหมือนว่าฉันได้เห็นบางสิ่ง
อาจจะยังไม่เคยรู้จัก
กลับทำให้ฉันรู้.. สึกดีกว่าทุกครั้ง..

เธอรู้ไหมกำลังมีใครดีใจที่ได้พบเธอ
หากความหมายของการได้อยู่
ก็เพราะความรักที่เจอ
ขอบคุณเธอที่..ทำ..ให้..รู้..
โลกใบนี้ช่างงดงาม..เกินกว่าสิ่งใด

( ดนตรี )
ไม่ผิดใช่ไหมถ้าฉันจะเทียบกับคนๆ หนึ่ง
คนที่เดินเข้ามาและทำให้ใจฉันเปลี่ยน
เปลี่ยนจากคนที่ไม่คิดจะ..
ตามหาความสุขต่อไปแล้ว
เหมือนว่าฉันได้เห็นบางสิ่ง
อาจจะยังไม่เคยรู้จัก
กลับทำให้ฉันรู้.. สึกดีกว่าทุกครั้ง..

เธอรู้ไหมกำลังมีใครดีใจที่ได้พบเธอ
หากความหมายของการได้อยู่
ก็เพราะความรักที่เจอ
ขอบคุณเธอที่..ทำ..ให้..รู้..
โลกใบนี้ช่างงดงาม..เกินกว่าสิ่งใด

( ดนตรี )

ขอให้มี..เธอกับฉัน..
ทุกๆ วัน..ต่อจากนี้..
เพราะว่าเธอ..เป็นกวี..
ที่เขียนเพลงนี้ให้ฉันฟัง

ขอให้มี..เธอกับฉัน..
ทุกๆ วัน..ต่อจากนี้..
เพราะว่าเธอ..เป็นกวี..
ที่เขียนเพลงนี้ให้ฉันฟัง

มิวสิควิดีโอ หมวกเมฆสีรุ้ง YEW

เพลง : หมวกเมฆสีรุ้ง
ศิลปิน : YEW
เนื้อร้อง/ทำนอง : Prat Parnploy
เรียบเรียง : YEW
ติดต่องานศิลปิน : 080-562-4598
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend