คอร์ดเพลง ไม่เข้าท่า – Bodyslam (บอดี้สแลม)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่เข้าท่า bodyslam

คอร์ดเพลง ไม่เข้าท่า - Bodyslam (บอดี้สแลม)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single bodyslam : ไม่เข้าท่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่เข้าท่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | C | Em | D/F# G |

 
อาจคล้ายดัง
C 
คนลอยชาย 
 
ดูช่างไร้จุดหมาย
 
โดนเ
Em 
ตือนซ้ำ ๆ บาง
D/F# 
ครั้งก็เสีย
G 
ใจ
 
โลกที่เป
C 
ลี่ยนเวียนวน 
 
บางครั้งก็เปลี่ยนใจคน
 
แต่ฉั
Em 
นยังจริงจัง 
 
กั
D/F# 
บชีวิตที่ไม่เหมือ
G 
นใคร

 
C 
ล้ายเรือลำหนึ่งลอย
 
คว้างท่ามกลางทะเลแห่ง
Em 
ฝัน
 
ที่ไ
D/F# 
ม่ยอมจะเข้
G 
าท่า
C 
ท้าทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสา
Em 
ยตา
 
มันถึ
D/F# 
งเวลา.. 
 
ที่
G 
คน

 
ไม่เอาไ
C 
หน.. 
 
ได้ทำเพื่อหั
Em 
วใจ
 
พร้อ
D/F# 
มออกเดินท
G 
างไกลแส
C 
นไกล..
 
โลกใบนี้ช่างกว้
Em 
างใหญ่ 
 
 
D/F# 
ทุกวันคือ
G 
ฝัน

 
เพราะรักเป็น
C 
ดั่งดวงไฟ 
 
ฟ้ามืดหม่นคราใด
 
มองไ
Em 
ปทุกครั้ง 
 
ฝั่
D/F# 
งฝันยังเห็
G 
นเธอ
 
ในร้ายก็อ
C 
าจมีดี 
 
ในดีอาจมีเรื่องร้าย
 
รั
Em 
กคือพลัง 
 
เจ็บกี่
D/F# 
ครั้งแค่ลุกขึ้
G 
นใหม่

C 
ฉันคล้ายดั่งเรือลอย
 
คว้างท่ามกลางทะเลแห่ง
Em 
ฝัน
 
ที่ไ
D/F# 
ม่เคยจะเข้
G 
าท่า
C 
ท้าทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสา
Em 
ยตา
 
มันถึงเ
D/F# 
วลา.. 
 
ที่
G 
คน

 
ไม่เอาไ
C 
หน.. 
 
ได้ทำเพื่อหั
Em 
วใจ
 
พร้อม
D/F# 
ออกเดินท
G 
าง
 
ไกลแส
C 
นไกล 
 
โลกใบนี้ช่างก
Em 
ว้างใหญ่
D/F# 
ทุกวันคือ
G 
ฝันที่สวยงาม

INSTRU | Am | Em | A/C# | F# |
INSTRU | Am | Em | D | D/F# G |

 
ขอ
Am 
สวมกอด..
 
ทุกเ
Em 
รื่องราว 
 
 
D/F# 
จะร้ายหรือ
G 
ดี
 
พร้อ
Am 
มส่งยิ้ม.. 
 
ให้คว
Em 
ามฝัน
 
ที่สั
D/F# 
กวันต้องเ
G 
ป็นเรื่องจ
C 
ริง..
 
ได้ทำเพื่
Em 
อหัวใจ.. 
 
 
D/F# 
 
G 

INSTRU | C | C | Em |

 
ขอเ
D/F# 
วลาให้คน..

 
ไม่เอาไ
C 
หน.. 
 
ได้ทำเพื่อหั
Em 
วใจ
 
พร้อม
D/F# 
ออกเดินท
G 
าง
 
ไกลแ
C 
สนไกล 
 
โลกใบนี้ช่างก
Em 
ว้างใหญ่
D/F# 
ทุกวันคือ
G 
ฝันที่สวยงาม

INSTRU | C | C | Em | D/F# G | Am | Am |

 
และใครคนนี้จะ
Em 
มุ่งไป
 
และเ
D/F# 
ปลี่ยนจาก
G 
ฝัน.. 
 
เป็นเรื่อ
C 
งจริง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่เข้าท่า


อาจคล้ายดังคนลอยชาย ดูช่างไร้จุดหมาย
โดนเตือนซ้ำ ๆ บางครั้งก็เสียใจ
โลกที่เปลี่ยนเวียนวน บางครั้งก็เปลี่ยนใจคน
แต่ฉันยังจริงจัง กับชีวิตที่ไม่เหมือนใคร

คล้ายเรือลำหนึ่งลอย
คว้างท่ามกลางทะเลแห่งฝัน
ที่ไม่ยอมจะเข้าท่า
ท้าทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสายตา
มันถึงเวลา.. ที่คน

ไม่เอาไหน.. ได้ทำเพื่อหัวใจ
พร้อมออกเดินทางไกลแสนไกล..
โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ ทุกวันคือฝัน

เพราะรักเป็นดั่งดวงไฟ ฟ้ามืดหม่นคราใด
มองไปทุกครั้ง ฝั่งฝันยังเห็นเธอ
ในร้ายก็อาจมีดี ในดีอาจมีเรื่องร้าย
รักคือพลัง เจ็บกี่ครั้งแค่ลุกขึ้นใหม่

ฉันคล้ายดั่งเรือลอย
คว้างท่ามกลางทะเลแห่งฝัน
ที่ไม่เคยจะเข้าท่า
ท้าทายคลื่นลมชีวิตล่องลอยจนสุดสายตา
มันถึงเวลา.. ที่คน

ไม่เอาไหน.. ได้ทำเพื่อหัวใจ
พร้อมออกเดินทาง
ไกลแสนไกล โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่
ทุกวันคือฝันที่สวยงาม

( ดนตรี )

ขอสวมกอด..
ทุกเรื่องราว จะร้ายหรือดี
พร้อมส่งยิ้ม.. ให้ความฝัน
ที่สักวันต้องเป็นเรื่องจริง..
ได้ทำเพื่อหัวใจ..

( ดนตรี )

ขอเวลาให้คน..

ไม่เอาไหน.. ได้ทำเพื่อหัวใจ
พร้อมออกเดินทาง
ไกลแสนไกล โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่
ทุกวันคือฝันที่สวยงาม

( ดนตรี )

และใครคนนี้จะมุ่งไป
และเปลี่ยนจากฝัน.. เป็นเรื่องจริง..


รูปภาพคอร์ด ไม่เข้าท่า – bodyslam

คอร์ดเพลง ไม่เข้าท่า - Bodyslam (บอดี้สแลม)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่เข้าท่า (คอร์ด)

ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เนื้อร้อง : อาทิวราห์ คงมาลัย, ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend