คอร์ดเพลง ม.21 คันไถ

  
Text   


INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |
INTRO | Am | Gm | F | A7 | Dm |

 
ฉัน
Dm 
จน 
 
ไม่มีคนมองเห็น
 
จึงก่อก
C 
รรม ทำเวร ด้วยจำ
Dm 
ใจ
 
ความ
D7 
หิว ไม่เข้าใคร ออกใ
Gm 
คร
 
ฉันโหดร้
C 
าย 
 
เพราะฉันไร้เงิน
Dm 
ตรา

 
จับ
Bb 
ปืนยืนรอเวลา
 
สอดส่
C 
ายสายตาหาเ
Dm 
หยื่อ
 
ปล้นเ
D7 
ขาเอาเงินมาจุน
Gm 
เจือ..
 
ลูกเ
C 
มียที่ยังหิว
A7 
โซ

 
ค่ำ
Dm 
คืนฉันยืนอยู่เดียวดาย
 
จุดมุ่งห
C 
มายของฉันนั้นคือ
Dm 
เงิน
 
เป็นสิ่งเ
D7 
ดียวที่นำความเพลิดเ
Gm 
พลิน
 
ฉันย่ำเ
C 
ดินด้วยรองเท้าเช็
Dm 
คโก

 
เสื้อ
Bb 
ยีนส์สีดำซอมซ่อ
 
คู่ใ
C 
จท่องไปจนไ
Dm 
ก่โห่
 
หวังจะเ
D7 
ลี้ยงลูกน้อยจนเติบ
C 
โต
 
ส่งเ
A7 
สียให้เจ้ามี
Dm 
วิชา

 
เปรียบ
Dm 
ดังค้างคาวราตรี
 
โฉบ
C 
บินหลายปีนา
Dm 
นมา
 
รอด
D7 
พ้นกฎหมายทุก
Gm 
ครา
 
อนิจ
C 
จาเหมือนยิ่งได้
Dm 
ใจ

 
บาปก
Bb 
รรมนั้นคงตามทัน
 
วัน
C 
นั้นฉันฆ่าคน
Dm 
ตาย
 
ปล้นเ
D7 
ขา 
 
เขาขืนขัด
C 
ใจ
 
ฉันจึง
A7 
ถูกล็อคไว้ในทั
Dm 
นที

 
ข้าแต่
Dm 
ศาลคดีที่เคารพ
 
ฉันขอ
C 
พบลูกเมียด้วยอ
Dm 
าลัย
 
จะสั่งเ
D7 
สียพร่ำสอนไว้ก่อน
Gm 
ตาย
 
อย่าได้เ
C 
อาร่างกายไปขาย
A7 
กิน

 
กอด
Bb 
ลูกน้ำตาไหลริน
 
แว่ว
C 
ยินลูกน้อยร้อ
Dm 
งจ้า
 
เจ้า
D7 
ยังไม่เข้าใจดอก
Gm 
หนา
 
ว่าพ่อโ
A7 
ดน มาตรา 21

INSTRU | Dm | A7 | Dm | A7 |
INSTRU | Dm | A7 | Dm | A7 |
INSTRU | Dm | A7 | Dm | A7 |
INSTRU | Dm | A7 | Dm | A7 | Dm |
INSTRU | Dm | Dm | C | Dm |
INSTRU | Dm | Gm | F | A7 |
INSTRU | Dm | A7 | Dm | A7 | Dm | A7 |

 
ข้าแต่
Dm 
ศาลคดีที่เคารพ
 
ฉันขอ
C 
พบลูกเมียด้วยอ
Dm 
าลัย
 
จะสั่งเ
D7 
สียพร่ำสอนไว้ก่อน
Gm 
ตาย
 
อย่าได้เ
C 
อาร่างกายไปขาย
A7 
กิน

 
กอด
Bb 
ลูกน้ำตาไหลริน
 
แว่ว
C 
ยินลูกน้อยร้อ
Dm 
งจ้า
 
เจ้า
D7 
ยังไม่เข้าใจดอก
Gm 
หนา
 
ว่าพ่อโ
A7 
ดน มาตรา  
Dm 
21

OUTRO| Gm | Dm | F C | Dm |
OUTRO | F C | Dm | F C | Dm | Dm |


ฉันจน ไม่มีคนมองเห็น
จึงก่อกรรม ทำเวร ด้วยจำใจ
ความหิว ไม่เข้าใคร ออกใคร
ฉันโหดร้าย เพราะฉันไร้เงินตรา

จับปืนยืนรอเวลา
สอดส่ายสายตาหาเหยื่อ
ปล้นเขาเอาเงินมาจุนเจือ..
ลูกเมียที่ยังหิวโซ

ค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดาย
จุดมุ่งหมายของฉันนั้นคือเงิน
เป็นสิ่งเดียวที่นำความเพลิดเพลิน
ฉันย่ำเดินด้วยรองเท้าเช็คโก

เสื้อยีนส์สีดำซอมซ่อ
คู่ใจท่องไปจนไก่โห่
หวังจะเลี้ยงลูกน้อยจนเติบโต
ส่งเสียให้เจ้ามีวิชา

เปรียบดังค้างคาวราตรี
โฉบบินหลายปีนานมา
รอดพ้นกฎหมายทุกครา
อนิจจาเหมือนยิ่งได้ใจ

บาปกรรมนั้นคงตามทัน
วันนั้นฉันฆ่าคนตาย
ปล้นเขา เขาขืนขัดใจ
ฉันจึงถูกล็อคไว้ในทันที

ข้าแต่ศาลคดีที่เคารพ
ฉันขอพบลูกเมียด้วยอาลัย
จะสั่งเสียพร่ำสอนไว้ก่อนตาย
อย่าได้เอาร่างกายไปขายกิน

กอดลูกน้ำตาไหลริน
แว่วยินลูกน้อยร้องจ้า
เจ้ายังไม่เข้าใจดอกหนา
ว่าพ่อโดน มาตรา 21

( ดนตรี )

ข้าแต่ศาลคดีที่เคารพ
ฉันขอพบลูกเมียด้วยอาลัย
จะสั่งเสียพร่ำสอนไว้ก่อนตาย
อย่าได้เอาร่างกายไปขายกิน

กอดลูกน้ำตาไหลริน
แว่วยินลูกน้อยร้องจ้า
เจ้ายังไม่เข้าใจดอกหนา
ว่าพ่อโดน มาตรา 21

มิวสิควิดีโอ ม.21 คันไถ

เพลง : ม.21
ศิลปิน : คันไถ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธวัชชัย แพรสี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend