คอร์ดเพลง ฟ้าเอ้ยฟ้า แจ็ค ลูกอีสาน

  
Text   


INTRO | Gm | Eb | F | Gm |
INTRO | Gm | Eb | F | Gm |

( โอ้..โอ้ย..น้อ..ฮือ.. )

Gm 
หัวใจมันลอย
Bb 
ล่อง
 
ไปล่องส่
F 
องกับคำว่าคิดฮอ
Gm 
ดเด้
Bb 
เซกะจนบ่จักสิ
F 
เซ
 
ตอนถืก
Dm 
เทมันคือมาเจ็บคัก
Gm 
เเท้
 
คน
Bb 
แพ้นิฟังเพลงหยังกะ
Gm 
เศร้า
 
มีแต่อยากกินเห
F 
ล้า 
 
ให้เมามายบ่
Gm 
ซ่วง
 
มันบ่
Bb 
ต่างกับป่านหนูติดบ่
F 
วง
 
คาหลักก่อง
Dm 
จ่องข้องไปไส
Gm 
บ่ได้

 
หัวใจส
F 
ลายเมือเฮือนฮักมันโหย่น
 
น้องกะเลยโ
Bb 
ตนแแล่นหนีไปจา
Gm 
กกัน
 
ถิ่มสัญ
F 
ญาที่เฮาเคยฝากฮอยฝัน
 
เฮ็ดบุญฮ่วมกันมา
Dm 
สั่นไปได้ส่ำนี้แล้วละ
Bb 
น้อ

 
พ้ออิ
Cm 
หยังทางใจเจ้าเลยอ่วย
 
จบกะจบบ่
Gm 
สวยแบบบ่ให้คึดพ้อ
 
กลืนนำ
F 
ตาให้ใหลผ่านลำคอ
 
นั่ง
Dm 
ท้อๆ 
 
คือคนม่อไ
F 
กล้สิ
Gm 
ตาย

 
ฟ้าเอ้ย
Eb 
ฟ้าจักซุกมาใส่เฮดห
F 
ยัง
 
ไปบ่ฮอดเคิ่ง
Dm 
ทางกะดึงหนีบ่เห็น
Gm 
ไหง่
 
คนที่มัน
Eb 
ฮักแท้โอ้ยมันเจ็บเด้
F 
ใจ
 
พออยากสิตาย ให้
Gm 
มันเเล้ว

 
ฟ้าเอ้ย
Eb 
ฟ้าคือซางบ่หลูโตนแหนห
F 
นอ
 
ปั้นให้มาพบ
Dm 
พ้อ 
 
ให้มีฝันเเล้วเห
Gm 
ยียบใส่
 
คำว่า
F 
จบถึงมันสิจบจั่ง
Dm 
ใด๋กะมีคนได้ 
 
ตำแ
Gm 
หน่งเจ็บ
 
(ฮือ..)
 

INSTRU | Eb F | Gm | Eb F | Gm |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb | F |

 
พ้ออิ
Cm 
หยังทางใจเจ้าเลยอ่วย
 
จบกะจบบ่
Gm 
สวยแบบบ่ให้คึดพ้อ
 
กลืนนำ
F 
ตาให้ใหลผ่านลำคอ
 
นั่ง
Dm 
ท้อๆ 
 
คือคนม่อไ
F 
กล้สิ
Gm 
ตาย

 
ฟ้าเอ้ย
Eb 
ฟ้าจักซุกมาใส่เฮดห
F 
ยัง
 
ไปบ่ฮอดเคิ่ง
Dm 
ทางกะดึงหนีบ่เห็น
Gm 
ไหง่
 
คนที่มัน
Eb 
ฮักแท้โอ้ยมันเจ็บเด้
F 
ใจ
 
พออยากสิตาย ให้
Gm 
มันเเล้ว

 
ฟ้าเอ้ย
Eb 
ฟ้าคือซางบ่หลูโตนแหนห
F 
นอ
 
ปั้นให้มาพบ
Dm 
พ้อ 
 
ให้มีฝันเเล้วเห
Gm 
ยียบใส่
 
คำว่า
F 
จบถึงมันสิจบจั่ง
Dm 
ใด๋กะมีคนได้ 
 
ตำแ
Gm 
หน่งเจ็บ

 
ฟ้าเอ้ย
Eb 
ฟ้าจักซุกมาใส่เฮดห
F 
ยัง
 
ไปบ่ฮอดเคิ่ง
Dm 
ทางกะดึงหนีบ่เห็น
Gm 
ไหง่
 
คนที่มัน
Eb 
ฮักแท้โอ้ยมันเจ็บเด้
F 
ใจ
 
พออยากสิตาย ให้
Gm 
มันเเล้ว

 
ฟ้าเอ้ย
Eb 
ฟ้าคือซางบ่หลูโตนแหนห
F 
นอ
 
ปั้นให้มาพบ
Dm 
พ้อ 
 
ให้มีฝันเเล้วเห
Gm 
ยียบใส่
 
คำว่า
F 
จบถึงมันสิจบจั่ง
Dm 
ใด๋กะมีคนได้ 
 
ตำแ
Gm 
หน่งเจ็บ

 
คำว่า
F 
จบถึงมันสิจบจั่ง
Dm 
ใด๋.. 
 
กะพอตายบ่ต่า
Gm 
งกัน

OUTRO | Eb F | Gm | ( 2 Times )


โอ้..โอ้ย..น้อ..ฮือ..

หัวใจมันลอยล่อง
ไปล่องส่องกับคำว่าคิดฮอดเด้
เซกะจนบ่จักสิเซ
ตอนถืกเทมันคือมาเจ็บคักเเท้
คนเเพ้นิฟังเพลงหยังกะเศร้า
มีแต่อยากกินเหล้า ให้เมามายบ่ซ่วง
มันบ่ต่างกับป่านหนูติดบ่วง
คาหลักก่องจ่องข้องไปไสบ่ได้

หัวใจสบายเมือเฮือนฮักมันโหย่น
น้องกะเลยโตนแแล่นหนีไปจากกัน
ถิ่มสัญญาที่เฮาเคยฝากฮอยฝัน
เฮ็ดบุญฮ่วมกันมาสั่นไปได้ส่ำนี้แล้วละน้อ

พ้ออิหยังทางใจเจ้าเลยอ่วย
จบกะจบบ่สวยแบบบ่ให้คึดพ้อ
กลืนนำตาให้ใหลผ่านลำคอ
นั่งท้อๆ คือคนม่อไกล้สิตาย

ฟ้าเอ้ยฟ้าจักซุกมาใส่เฮดหยัง
ไปบ่ฮอดเคิ่งทางกะดึงหนีบ่เห็นไหง่
คนที่มันฮักแท้โอ้ยมันเจ็บเด้ใจ
พออยากสิตาย ให้มันเเล้ว

ฟ้าเอ้ยฟ้าคือซางบ่หลูโตนแหนหนอ
ปั้นให้มาพบพ้อ ให้มีฝันเเล้วเหยียบใส่
คำว่าจบถึงมันสิจบจั่งใด๋กะมีคนได้ ตำแหน่งเจ็บ
ฮือ..

ดนตรี

พ้ออิหยังทางใจเจ้าเลยอ่วย
จบกะจบบ่สวยแบบบ่ให้คึดพ้อ
กลืนนำตาให้ใหลผ่านลำคอ
นั่งท้อๆ คือคนม่อไกล้สิตาย

ฟ้าเอ้ยฟ้าจักซุกมาใส่เฮดหยัง
ไปบ่ฮอดเคิ่งทางกะดึงหนีบ่เห็นไหง่
คนที่มันฮักแท้โอ้ยมันเจ็บเด้ใจ
พออยากสิตาย ให้มันเเล้ว

ฟ้าเอ้ยฟ้าคือซางบ่หลูโตนแหนหนอ
ปั้นให้มาพบพ้อ ให้มีฝันเเล้วเหยียบใส่
คำว่าจบถึงมันสิจบจั่งใด๋กะมีคนได้ ตำแหน่งเจ็บ

ฟ้าเอ้ยฟ้าจักซุกมาใส่เฮดหยัง
ไปบ่ฮอดเคิ่งทางกะดึงหนีบ่เห็นไหง่
คนที่มันฮักแท้โอ้ยมันเจ็บเด้ใจ
พออยากสิตาย ให้มันเเล้ว

ฟ้าเอ้ยฟ้าคือซางบ่หลูโตนแหนหนอ
ปั้นให้มาพบพ้อ ให้มีฝันเเล้วเหยียบใส่
คำว่าจบถึงมันสิจบจั่งใด๋กะมีคนได้ ตำแหน่งเจ็บ

คำว่าจบถึงมันสิจบจั่งใด๋.. กะพอตายบ่ต่างกัน

มิวสิควิดีโอ ฟ้าเอ้ยฟ้า แจ็ค ลูกอีสาน

เพลง : ฟ้าเอ้ยฟ้า
ศิลปิน : แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : มานพ แสนอุบล
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend