คอร์ดเพลง ตะวันทอแสง โจอี้ ภูวศิษฐ์ x แบงค์ รัฐวิชญ์

  
Text   


INTRO | C#m..
INTRO | A | F#m | C#m | B |
INTRO | A | F#m | C#m | B |

 
ในวันที่
A 
ฉันและเธอออกมา
F#m 
เจอโลกกว้าง
 
บนทางที่แ
C#m 
สนยาวไกล 
 
 
B 
 
ต้นทุนชี
A 
วิตคนเราอาจจะ
F#m 
มีไม่มาก
 
มีเพียงกระ
C#m 
เป๋าสองใบ 
 
 
B 
 
จะเอาช
A 
นะความกลัวด้วยจิต
F#m 
ใจมุ่งมั่น
 
เรามีความ
C#m 
ฝันยิ่งใหญ่ 
 
 
B 
 
จะเอาชื่อเ
A 
สียงเงินทองกลับไปใ
F#m 
ห้พ่อแม่
 
จะทำให้
C#m 
เขาภูมิใจ 
 
 
B 

 
แม้ไม่มีใครเ
A 
ชื่อ 
 
คงได้เพียงแ
F#m 
ต่ฝัน
 
ยากเหลือเกินที่
C#m 
มันจะเป็นไป
B 
ได้
 
แต่ฉันยังคงเ
A 
ชื่อ 
 
ไม่คิดจะ
F#m 
หยุดยั้ง
 
ตราบใดที่เรา
C#m 
ยังมีลมหายใ
B 

 
สิ่งที่
A 
ฝันยิ่งใหญ่
 
ต้องก
F#m 
ลายเป็นจริงใน
C#m 
สักวัน 
 
 
B 
 
มันจะแ
A 
สนลำบาก
 
แค่ไ
F#m 
หนขอเธออย่าไ
C#m 
หวหวั่น 
 
 
B 
 
และฉันนั้นพ
A 
ร้อมจะอยู่
 
ตรง
F#m 
นี้ข้างๆ เธอ  
C#m 
เป็นแรงใจให้กัน
B 
 
และเชื่อว่า
A 
สักวันโลกใบ
F#m 
นี้จะเห็นเรา
C#m 
ส่องประกายทอแ
B 
สงเหมือนดวงตะวัน

INSTRU | A | F#m | C#m | B |
INSTRU | A | F#m | E | B | ( 2 Times )
INSTRU | A | A | E | E | A | A | B | B |
INSTRU | A | A | E | E | A | A | B | B | B |
INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m | ( 3 Times )


 
แม้ไม่มีใครเ
A 
ชื่อ 
 
คงได้เพียงแ
F#m 
ต่ฝัน
 
ยากเหลือเกินที่
C#m 
มันจะเป็นไป
B 
ได้
 
แต่ฉันยังคงเ
A 
ชื่อ 
 
ไม่คิดจะ
F#m 
หยุดยั้ง
 
ตราบใดที่เรา
C#m 
ยังมีลมหายใ
B 

 
สิ่งที่
A 
ฝันยิ่งใหญ่
 
ต้องก
F#m 
ลายเป็นจริงใน
C#m 
สักวัน 
 
 
B 
 
มันจะแ
A 
สนลำบาก
 
แค่ไ
F#m 
หนขอเธออย่าไ
C#m 
หวหวั่น 
 
 
B 

 
และฉันนั้นพ
A 
ร้อมจะอยู่
 
ตรง
F#m 
นี้ข้างๆ เธอ  
C#m 
เป็นแรงใจให้กัน
B 
 
และเชื่อว่า
A 
สักวันโลกใบ
F#m 
นี้จะเห็นเรา
C#m 
ส่องประกายทอแ
B 
สงเหมือนดวงตะวัน

 
เพื่อสิ่งที่
A 
ฝันต้องออกไป
 
บนเส้น
F#m 
ทางที่ยากลำบาก
C#m 
ก็ขอเพียงแค่เธอไม่ไห
B 
วหวั่น
 
เมื่อไหร่ที่
A 
ท้อจงอดทน
 
ไม่ต้อง
F#m 
กลัวหัวใจเธอแกร่ง
 
ความ
C#m 
ฝันต้องเป็นจริงสัก
B 
วัน

 
และฉันนั้นพ
A 
ร้อมจะอยู่
 
ตรง
F#m 
นี้ข้างๆ เธอ  
C#m 
เป็นแรงใจให้กัน
B 
 
และเชื่อว่า
A 
สักวันโลกใบ
F#m 
นี้จะเห็นเรา
C#m 
ส่องประกายทอแ
B 
สงเหมือนดวงตะ
A 
วัน.. 
 
 
C#m 


ในวันที่ฉันและเธอออกมาเจอโลกกว้าง
บนทางที่แสนยาวไกล
ต้นทุนชีวิตคนเราอาจจะมีไม่มาก
มีเพียงกระเป๋าสองใบ
จะเอาชนะความกลัวด้วยจิตใจมุ่งมั่น
เรามีความฝันยิ่งใหญ่
จะเอาชื่อเสียงเงินทองกลับไปให้พ่อแม่
จะทำให้เขาภูมิใจ

แม้ไม่มีใครเชื่อ คงได้เพียงแต่ฝัน
ยากเหลือเกินที่มันจะเป็นไปได้
แต่ฉันยังคงเชื่อ ไม่คิดจะหยุดยั้ง
ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ

สิ่งที่ฝันยิ่งใหญ่
ต้องกลายเป็นจริงในสักวัน
มันจะแสนลำบาก
แค่ไหนขอเธออย่าไหวหวั่น
และฉันนั้นพร้อมจะอยู่
ตรงนี้ข้างๆ เธอ เป็นแรงใจให้กัน
และเชื่อว่าสักวันโลกใบนี้จะเห็นเรา
ส่องประกายทอแสงเหมือนดวงตะวัน

( ดนตรี )

แม้ไม่มีใครเชื่อ คงได้เพียงแต่ฝัน
ยากเหลือเกินที่มันจะเป็นไปได้
แต่ฉันยังคงเชื่อ ไม่คิดจะหยุดยั้ง
ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ

สิ่งที่ฝันยิ่งใหญ่
ต้องกลายเป็นจริงในสักวัน
มันจะแสนลำบาก
แค่ไหนขอเธออย่าไหวหวั่น

และฉันนั้นพร้อมจะอยู่
ตรงนี้ข้างๆ เธอ เป็นแรงใจให้กัน
และเชื่อว่าสักวันโลกใบนี้จะเห็นเรา
ส่องประกายทอแสงเหมือนดวงตะวัน

เพื่อสิ่งที่ฝันต้องออกไป
บนเส้นทางที่ยากลำบาก
ก็ขอเพียงแค่เธอไม่ไหวหวั่น
เมื่อไหร่ที่ท้อจงอดทน
ไม่ต้องกลัวหัวใจเธอแกร่ง
ความฝันต้องเป็นจริงสักวัน

และฉันนั้นพร้อมจะอยู่
ตรงนี้ข้างๆ เธอ เป็นแรงใจให้กัน
และเชื่อว่าสักวันโลกใบนี้จะเห็นเรา
ส่องประกายทอแสงเหมือนดวงตะวัน..

มิวสิควิดีโอ ตะวันทอแสง โจอี้ ภูวศิษฐ์ x แบงค์ รัฐวิชญ์

เพลง : ตะวันทอแสง
ศิลปิน : โจอี้ ภูวศิษฐ์ x แบงค์ รัฐวิชญ์
เนื้อร้อง : รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ
ทำนอง : ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend