คอร์ดเพลง คืนฝนซาในเดือนพฤศจิกายน นายสว่าง

  
Text   


Capo #3
INTRO | Am | C | ( 4 Times )

Am 
  ใจคนเรา 
 
บางทีก็ดูค
C 
ล้าย
Am 
  ไอบางๆ 
 
ไม่นานก็จางห
C 
าย

 
เปรียบดัง
Am 
ฝน 
 
ชุ่มเ
C 
ย็น
 
ผ่านเข้า
Am 
มา 
 
และพัดไ
C 
 
ไม่ทันได้เอ่ย
G 
ลา..ได้เอ่ยลา..

Am 
  มีเพียงเรา 
 
เปียกปอนกับลม
C 
ฝน
Am 
  ใครบางคน 
 
ฝากไว้แค่รอยร้
C 
าว
 
  กี่หยด
Am 
ฝน..โรยร่วงไ
C 
 
  เกาะกินใ
Am 
จกลายเป็นน้ำ
C 
ตา
 
  เหลือให้จด
G 
จำ.. 
 
เพียงเท่านี้..

C 
พัดเอา
G/B 
หัวใจ 
 
ลอยไปกับลม
Am 
ฝน
C 
พฤศจิ
G/B 
กายนไม่มีเธออีก
Am 
แล้ว
C 
หาย..ไม่
G/B 
หวนมา
 
จะทำอย่างไ
C 
รยัง
G/B 
ไร้วี่
Am 
แวว
 
อ้อนวอนให้เธอ
Dm 
คืนย้อนมา
 
เพราะ
G 
ฉันจะขาดใจแ
C 
ล้ว..

INSTRU | Am | C | Am | C |
INSTRU | Am C | Am C | G |

Am 
  มีเพียงเรา 
 
เปียกปอนกับลม
C 
ฝน
Am 
  ใครบางคน 
 
ฝากไว้แค่รอยร้
C 
าว
 
  กี่หยด
Am 
ฝน..โรยร่วงไ
C 
 
  เกาะกินใ
Am 
จกลายเป็นน้ำ
C 
ตา
 
  เหลือให้จด
G 
จำ.. 
 
เพียงเท่านี้..

C 
พัดเอา
G/B 
หัวใจ 
 
ลอยไปกับลม
Am 
ฝน
C 
พฤศจิ
G/B 
กายนไม่มีเธออีก
Am 
แล้ว
C 
หาย..ไม่
G/B 
หวนมา
 
จะทำอย่างไ
C 
รยัง
G/B 
ไร้วี่
Am 
แวว
 
อ้อนวอนให้เธอ
Dm 
คืนย้อนมา
 
เพราะ
G 
ฉันจะขาดใจแ
C 
ล้ว..

 
อ้อนวอนให้เธอ
Dm 
คืนย้อนมา
 
เพราะ
G 
ฉันจะขาดใจแ
C 
ล้ว..


ใจคนเรา บางทีก็ดูคล้าย
ไอบางๆ ไม่นานก็จางหาย

เปรียบดังฝน ชุ่มเย็น
ผ่านเข้ามา และพัดไป
ไม่ทันได้เอ่ยลา..ได้เอ่ยลา..

มีเพียงเรา เปียกปอนกับลมฝน
ใครบางคน ฝากไว้แค่รอยร้าว
กี่หยดฝน..โรยร่วงไป
เกาะกินใจกลายเป็นน้ำตา
เหลือให้จดจำ.. เพียงเท่านี้..

พัดเอาหัวใจ ลอยไปกับลมฝน
พฤศจิกายนไม่มีเธออีกแล้ว
หาย..ไม่หวนมา
จะทำอย่างไรยังไร้วี่แวว
อ้อนวอนให้เธอคืนย้อนมา
เพราะฉันจะขาดใจแล้ว..

( ดนตรี )

มีเพียงเรา เปียกปอนกับลมฝน
ใครบางคน ฝากไว้แค่รอยร้าว
กี่หยดฝน..โรยร่วงไป
เกาะกินใจกลายเป็นน้ำตา
เหลือให้จดจำ.. เพียงเท่านี้..

พัดเอาหัวใจ ลอยไปกับลมฝน
พฤศจิกายนไม่มีเธออีกแล้ว
หาย..ไม่หวนมา
จะทำอย่างไรยังไร้วี่แวว
อ้อนวอนให้เธอคืนย้อนมา
เพราะฉันจะขาดใจแล้ว..

อ้อนวอนให้เธอคืนย้อนมา
เพราะฉันจะขาดใจแล้ว..

มิวสิควิดีโอ คืนฝนซาในเดือนพฤศจิกายน นายสว่าง

เพลง : คืนฝนซาในเดือนพฤศจิกายน
ศิลปิน : นายสว่าง
เนื้อร้อง/ทำนอง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน
เรียบเรียง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน
ติดต่องานแสดง : 0875844909
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend