คอร์ดเพลง กระต่ายบนพระจันทร์ นายสว่าง

  
Text   


Capo #5
INTRO | C | Dm G | ( 2 Times )

C 
ผ่าน..มาเนิ่นนาน 
 
ไม่รู้เธออยู่ที่
Dm 
ใด 
 
 
G 
C 
หลุดลอยไปกับดาว 
 
ส่องแสงที่บนฟ้
Dm 
าไกล 
 
 
G 
 
หรืออ
F 
าจ..จะซุ
G 
กตัว.. 
 
อยู่บนปุยเม
C 
ฆนั้น
 
ถ้าห
F 
าก..เราพ
G 
บกัน 
 
ฝันจะสดใ
C 
สเพียงใด

C 
ผ่านมาล่วงเลย 
 
จันทร์เอ๋ยเจ้าเป็นเช่
Dm 
นไร 
 
 
G 
C 
หากใจเธอเปียกปอน 
 
รุ่มร้อนระทม
Dm 
ฤทัย 
 
 
G 
 
ลองแ
F 
อบ..มานึ
G 
กดู 
 
หากเธออยู่บ
C 
นนั้น..
 
ก็อ
F 
าจ..มีสั
G 
กวัน.. 
 
ฉันจะขึ้น
C 
ไป..

 
อาจ
Dm 
มีบางครา.. 
 
น้ำตามันรินไ
C 
หล
 
ยามสาย
Dm 
ลมโชยเบา 
 
 
G 
 
ฉันเหงาจนจับ
C 
ใจ

 
ฝากด
F 
วงดาราช่วยว
G 
าน..บอก
C 
ที
 
ว่าตรง
F 
นี้ยังมีแสง
G 
จันทร์มอง..คอยส่องท
C 
าง
 
ยังจดยัง
F 
จำถ้อยคำที่เอื้อ
G 
นเอ่ย
 
และไม่เ
C 
คยไม่คิดถึง
G/B 
เลยสัก
Am 
ครา
 
วันไหนดวงจัน
Dm 
ทรา..ส่องไ
G 
สว
 
ใจฉันใกล้เ
C 
ธอ..

INSTRU | C | Dm G |( 2 Times )
INSTRU | F G | C | F G | C |

 
อาจ
Dm 
มีบางครา.. 
 
น้ำตามันรินไ
C 
หล
 
ยามสาย
Dm 
ลมโชยเบา 
 
 
G 
 
ฉันเหงาแทบขาด
C 
ใจ

 
ฝากด
F 
วงดาราช่วยว
G 
าน..บอก
C 
ที
 
ว่าตรง
F 
นี้ยังมีแสง
G 
จันทร์มอง 
 
คอยส่องท
C 
าง
 
ยังจดยัง
F 
จำถ้อยคำที่เอื้อ
G 
นเอ่ย
 
และไม่เ
C 
คยไม่คิดถึง
G/B 
เลยสัก
Am 
ครา
 
วันไหนดวงจัน
Dm 
ทรา 
 
ส่องไ
G 
สว
 
ใจฉันใกล้เ
C 
ธอ..

C 
ผ่าน..มาเนิ่นนาน 
 
ไม่รู้เธออยู่ที่
Dm 
ใด 
 
 
G 
C 
หลุดลอยไปกับดาว 
 
ส่องแสงที่บนฟ้
Dm 
าไกล 
 
 
G 
 
ลองแ
F 
อบ..มานึ
G 
กดู 
 
หากเธออยู่บ
C 
นนั้น..
 
กระต่
F 
าย..บนพระ
G 
จันทร์.. 
 
นั่นเธอใช่ไ
C 
หม..


ผ่าน..มาเนิ่นนาน ไม่รู้เธออยู่ที่ใด
หลุดลอยไปกับดาว ส่องแสงที่บนฟ้าไกล
หรืออาจ..จะซุกตัว.. อยู่บนปุยเมฆนั้น
ถ้าหาก..เราพบกัน ฝันจะสดใสเพียงใด

ผ่านมาล่วงเลย จันทร์เอ๋ยเจ้าเป็นเช่นไร
หากใจเธอเปียกปอน รุ่มร้อนระทมฤทัย
ลองแอบ..มานึกดู หากเธออยู่บนนั้น..
ก็อาจ..มีสักวัน.. ฉันจะขึ้นไป..

อาจมีบางครา.. น้ำตามันรินไหล
ยามสายลมโชยเบา
ฉันเหงาจนจับใจ

ฝากดวงดาราช่วยวาน..บอกที
ว่าตรงนี้ยังมีแสงจันทร์มอง..คอยส่องทาง
ยังจดยังจำถ้อยคำที่เอื้อนเอ่ย
และไม่เคยไม่คิดถึงเลยสักครา
วันไหนดวงจันทรา..ส่องไสว
ใจฉันใกล้เธอ..

( ดนตรี )

อาจมีบางครา.. น้ำตามันรินไหล
ยามสายลมโชยเบา
ฉันเหงาแทบขาดใจ

ฝากดวงดาราช่วยวาน..บอกที
ว่าตรงนี้ยังมีแสงจันทร์มอง คอยส่องทาง
ยังจดยังจำถ้อยคำที่เอื้อนเอ่ย
และไม่เคยไม่คิดถึงเลยสักครา
วันไหนดวงจันทรา ส่องไสว
ใจฉันใกล้เธอ..

ผ่าน..มาเนิ่นนาน ไม่รู้เธออยู่ที่ใด
หลุดลอยไปกับดาว ส่องแสงที่บนฟ้าไกล
ลองแอบ..มานึกดู หากเธออยู่บนนั้น..
กระต่าย..บนพระจันทร์.. นั่นเธอใช่ไหม..

มิวสิควิดีโอ กระต่ายบนพระจันทร์ นายสว่าง

เพลง : กระต่ายบนพระจันทร์
ศิลปิน : นายสว่าง
เนื้อร้อง/ทำนอง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน
เรียบเรียง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน
ติดต่องานแสดง : 0875844909
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend