คอร์ดเพลง ลมหนาว มิน พิณทอง feat.แหม่ม พิมานรัมย์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | G A | F#m Bm | G A | D |

D 
ลมเอ๋ยลมหนาวพัดต่าวไปไ
F#m 
สมาเเน
 
พัดผ่านอยู่
G 
บ้อคนแคร์ 
 
ผู้เพิ่นอยู่ไก
A 
ลหัวใจ
D 
ความคิดฮอดความฮัก 
 
ดน
F#m 
คักบ่ได้บอกไป
 
ย้อนคน
G 
ฟังอยู่ไกล 
 
ได้เเต่ฝ
A 
ากคำไปกับสายลม..

 
ด้วยสภาพอาก
G 
าศ
 
เลยรู้สึก
F#m 
ขาดใครบา
Bm 
งคน
 
ระยะท
G 
างห่างไกลกั
Gm 
นดน
 
คิดฮอด
A 
คนเคยกอดจับใจ

 
ลมบ่ได้
D 
พัดแค่ความหนาวมา
 
พัดเหงาเข้า
F#m 
มาปกคลุมหัวใจ
 
เป็นจั่งไ
G 
ด๋แนน้อคนไกล 
 
กำลังเหงาใ
A 
จคือกันบ่

 
ห่มผ้าแนเ
D 
ด้อยามนอน 
 
พักผ่อนห
F#m 
ลายๆฮู้บ่
 
หน้าหนาวปี
G 
นี้คงได้เเค่รอ 
 
รออ้อ
A 
มกอด
 
จากคนคิดฮอ
D 
ดหลายๆ 
 
 
A 

D 
ลมเอ๋ยลมหนาวพัดต่าวคน
F#m 
ฮักกลับมาแน
 
ใจคนค
G 
อยกำลังอ่อนแอ 
 
คิดฮอดคนเเ
A 
คร์บ่เซา
D 
ผิงไฟอุ่นกายอุ่นเเต่หัว
F#m 
ใจยังเหงาคือเก่า
 
อยากกอดอยากอ้
G 
อนอยากเอ่ยคำเว้า
 
คำว่า
A 
ฮักเจ้าหลาย

 
ด้วยสภาพอาก
G 
าศ
 
เลยรู้สึก
F#m 
ขาดใครบา
Bm 
งคน
 
ระยะท
G 
างห่างไกลกั
Gm 
นดน
 
คิดฮอด
A 
คนเคยกอดจับใจ

 
ลมบ่ได้
D 
พัดแค่ความหนาวมา
 
พัดเหงาเข้า
F#m 
มาปกคลุมหัวใจ
 
เป็นจั่งไ
G 
ด๋แนน้อคนไกล 
 
กำลังเหงาใ
A 
จคือกันบ่

 
ห่มผ้าแนเ
D 
ด้อยามนอน 
 
พักผ่อนห
F#m 
ลายๆฮู้บ่
 
หน้าหนาวปี
G 
นี้คงได้เเค่รอ 
 
รออ้อ
A 
มกอด
 
จากคนคิดฮอ
D 
ดหลายๆ 
 
 
A 

INSTRU | Bm | F#m | G | A |

 
ลมบ่ได้
D 
พัดแค่ความหนาวมา
 
พัดเหงาเข้า
F#m 
มาปกคลุมหัวใจ
 
เป็นจั่งไ
G 
ด๋แนน้อคนไกล 
 
กำลังเหงาใ
A 
จคือกันบ่

 
ห่มผ้าแนเ
D 
ด้อยามนอน 
 
พักผ่อนห
F#m 
ลายๆฮู้บ่
 
หน้าหนาวปี
G 
นี้คงได้เเค่รอ 
 
รออ้อ
A 
มกอด

 
ลมบ่ได้
D 
พัดแค่ความหนาวมา
 
พัดเหงาเข้า
F#m 
มาปกคลุมหัวใจ
 
เป็นจั่งไ
G 
ด๋แนน้อคนไกล 
 
กำลังเหงาใ
A 
จคือกันบ่

 
ห่มผ้าแนเ
D 
ด้อยามนอน 
 
พักผ่อนห
F#m 
ลายๆฮู้บ่
 
หน้าหนาวปี
G 
นี้คงได้เเค่รอ 
 
รออ้อ
A 
มกอด
 
จากคนคิดฮอ
D 
ดหลายๆ

 
อยากกอดสิ
Em 
ตาย.
A 
.. 
 
เฮ็ดได้แค่เพีงคิดฮอด..

OUTRO | D | D |


ลมเอ๋ยลมหนาวพัดต่าวไปไสมาเเน
พัดผ่านอยู่บ้อคนแคร์ ผู้เพิ่นอยู่ไกลหัวใจ
ความคิดฮอดความฮัก ดนคักบ่ได้บอกไป
ย้อนคนฟังอยู่ไกล ได้เเต่ฝากคำไปกับสายลม..

ด้วยสภาพอากาศ
เลยรู้สึกขาดใครบางคน
ระยะทางห่างไกลกันดน
คิดฮอดคนเคยกอดจับใจ

ลมบ่ได้พัดแค่ความหนาวมา
พัดเหงาเข้ามาปกคลุมหัวใจ
เป็นจั่งได๋แนน้อคนไกล กำลังเหงาใจคือกันบ่

ห่มผ้าแนเด้อยามนอน พักผ่อนหลายๆฮู้บ่
หน้าหนาวปีนี้คงได้เเค่รอ รออ้อมกอด
จากคนคิดฮอดหลายๆ

ลมเอ๋ยลมหนาวพัดต่าวคนฮักกลับมาแน
ใจคนคอยกำลังอ่อนแอ คิดฮอดคนเเคร์บ่เซา
ผิงไฟอุ่นกายอุ่นเเต่หัวใจยังเหงาคือเก่า
อยากกอดอยากอ้อนอยากเอ่ยคำเว้า คำว่าฮักเจ้าหลาย

ด้วยสภาพอากาศ
เลยรู้สึกขาดใครบางคน
ระยะทางห่างไกลกันดน
คิดฮอดคนเคยกอดจับใจ

ลมบ่ได้พัดแค่ความหนาวมา
พัดเหงาเข้ามาปกคลุมหัวใจ
เป็นจั่งได๋แนน้อคนไกล กำลังเหงาใจคือกันบ่

ห่มผ้าแนเด้อยามนอน พักผ่อนหลายๆฮู้บ่
หน้าหนาวปีนี้คงได้เเค่รอ รออ้อมกอด
จากคนคิดฮอดหลายๆ

( ดนตรี )

ลมบ่ได้พัดแค่ความหนาวมา
พัดเหงาเข้ามาปกคลุมหัวใจ
เป็นจั่งได๋แนน้อคนไกล กำลังเหงาใจคือกันบ่

ห่มผ้าแนเด้อยามนอน พักผ่อนหลายๆฮู้บ่
หน้าหนาวปีนี้คงได้เเค่รอ รออ้อมกอด

ลมบ่ได้พัดแค่ความหนาวมา
พัดเหงาเข้ามาปกคลุมหัวใจ
เป็นจั่งได๋แนน้อคนไกล กำลังเหงาใจคือกันบ่

ห่มผ้าแนเด้อยามนอน พักผ่อนหลายๆฮู้บ่
หน้าหนาวปีนี้คงได้เเค่รอ รออ้อมกอด
จากคนคิดฮอดหลายๆ

อยากกอดสิตาย… เฮ็ดได้แค่เพีงคิดฮอด..

มิวสิควิดีโอ ลมหนาว มิน พิณทอง feat.แหม่ม พิมานรัมย์

เพลง : ลมหนาว
ศิลปิน : มิน พิณทอง feat.แหม่ม พิมานรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยอดรัก ทับพิมพ์แสน
เรียบเรียง : วิฑูรย์ ข่ายมณี
ติดต่องานแสดง : 02-080-6300
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend