คอร์ดเพลง ฉันจะทน (ได้หรือเปล่า) Moving and Cut

  
Text   


INTRO | A | G#m | C#m | G#m |

 
หา
กฉันปล่อยให้หัวใจ..กลั
G#m 
บไปอยู่ตรงที่เดิม
 
จะได้
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า
 
หา
กความเจ็บที่ฉันเจอ 
 
มั
G#m 
นได้ทำให้พบเธอ
 
จะดี
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า

INSTRU | A | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | C#m | G#m |

 
   
ยังจำในใจ 
 
ว่าทนต่อไป
มันจะไม่เหมือนเก่า
 
   
G#m 
กับความเจ็บช้ำที่ผ่าน
C#m 
มา
 
   
แต่นานเพียงใด 
 
ให้ฉันกลับทำ
มันไม่ได้สักอย่าง
 
   
G#m 
ยังอยากจะย้อนมันกลับไ
C#m 

 
เพราะฉันเคยเชื่อ
คำที่ใครเขา..เคยบอกเ
อาไว้
 
สักวันจะผ่า
C#m 
นไป 
 
และจิตใจ..จะกลั
G#m 
บไปเหมือนเก่า
 
แต่ทุกวันยังคิด
ถึง 
 
มันคิดถึง..แต่เรื่องรา
วของเรา
 
ฉันพร้อมจะถู
G#m 
กทำร้า
ย..

 
หา
กฉันปล่อยให้หัวใจ..กลั
G#m 
บไปอยู่ตรงที่เดิม
 
จะได้
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า
 
หา
กความเจ็บที่ฉันเจอ 
 
มั
G#m 
นได้ทำให้พบเธอ
 
จะดี
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า

INSTRU | A | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | C#m | G#m |

 
เพราะฉันเคยเชื่อ
คำที่ใครเขา..เคยบอกเ
อาไว้
 
สักวันจะผ่า
C#m 
นไป 
 
และจิตใจ..จะกลั
G#m 
บไปเหมือนเก่า
 
แต่ทุกวันยังคิด
ถึง 
 
มันคิดถึง..แต่เรื่องรา
วของเรา
 
ฉันพร้อมจะถู
G#m 
กทำร้า
ย..

 
หา
กฉันปล่อยให้หัวใจ..กลั
G#m 
บไปอยู่ตรงที่เดิม
 
จะได้
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า
 
หา
กความเจ็บที่ฉันเจอ 
 
มั
G#m 
นได้ทำให้พบเธอ
 
จะดี
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า

 
หา
กฉันปล่อยให้หัวใจ..กลั
G#m 
บไปอยู่ตรงที่เดิม
 
จะได้
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า
 
หา
กความเจ็บที่ฉันเจอ 
 
มั
G#m 
นได้ทำให้พบเธอ
 
จะดี
C#m 
หรือเปล่า 
 
ฉันจะท
G#m 
นได้หรือเปล่า..

OUTRO | A | G#m | C#m | G#m |
OUTRO | A | G#m | C#m | G#m |


หากฉันปล่อยให้หัวใจ..กลับไปอยู่ตรงที่เดิม
จะได้หรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า
หากความเจ็บที่ฉันเจอ มันได้ทำให้พบเธอ
จะดีหรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า

( ดนตรี )

ยังจำในใจ ว่าทนต่อไปมันจะไม่เหมือนเก่า
กับความเจ็บช้ำที่ผ่านมา
แต่นานเพียงใด ให้ฉันกลับทำมันไม่ได้สักอย่าง
ยังอยากจะย้อนมันกลับไป

เพราะฉันเคยเชื่อคำที่ใครเขา..เคยบอกเอาไว้
สักวันจะผ่านไป และจิตใจ..จะกลับไปเหมือนเก่า
แต่ทุกวันยังคิดถึง มันคิดถึง..แต่เรื่องราวของเรา
ฉันพร้อมจะถูกทำร้าย..

หากฉันปล่อยให้หัวใจ..กลับไปอยู่ตรงที่เดิม
จะได้หรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า
หากความเจ็บที่ฉันเจอ มันได้ทำให้พบเธอ
จะดีหรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า

( ดนตรี )

เพราะฉันเคยเชื่อคำที่ใครเขา..เคยบอกเอาไว้
สักวันจะผ่านไป และจิตใจ..จะกลับไปเหมือนเก่า
แต่ทุกวันยังคิดถึง มันคิดถึง..แต่เรื่องราวของเรา
ฉันพร้อมจะถูกทำร้าย..

หากฉันปล่อยให้หัวใจ..กลับไปอยู่ตรงที่เดิม
จะได้หรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า
หากความเจ็บที่ฉันเจอ มันได้ทำให้พบเธอ
จะดีหรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า

หากฉันปล่อยให้หัวใจ..กลับไปอยู่ตรงที่เดิม
จะได้หรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า
หากความเจ็บที่ฉันเจอ มันได้ทำให้พบเธอ
จะดีหรือเปล่า ฉันจะทนได้หรือเปล่า..

มิวสิควิดีโอ ฉันจะทน (ได้หรือเปล่า) Moving and Cut

เพลง : ฉันจะทน (ได้หรือเปล่า)
ศิลปิน : Moving and Cut
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปารินทร์ โฆรวิส
เรียบเรียง : ารินทร์ โฆรวิส
ติดต่องาน : 081 404 5556
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend