คอร์ดเพลง คิดถึงอิตาย หนวด จิรภัทร x บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   


INTRO | Eb | Bb | Cm | Cm |
INTRO | Eb | Bb | Cm | Cm |

 
เธอจากไกลแส
Eb 
นไกล 
 
ไม่หลบ
Bb 
มา
 
ฉันก็ยั
Cm 
งรอ..
 
รอเธออยู่ตร
Eb 
งนี้ 
 
รอตรง
Bb 
ที่มี..
 
เธออยู่ตร
Cm 
งนั้น..

 
มองผ้า
Ab 
ห่ม 
 
ปลอกห
Bb 
มอน
 
ฉันจะไม่ซั
Cm 
กมัน..
 
อยากให้เธอ
Ab 
นั้น..กลับ
Bb 
มา
 
ฉันรออ
Cm 
ยู่เด้..

 
สวนยางก็
Eb 
คอย 
 
สวนปาล์มก็น้
Bb 
อยๆ
 
รอคนมาแต่
Cm 
งเติม..
 
เธอหายไปจากค
Eb 
นเดิม 
 
ทิ้งให้
Bb 
ฉัน..
 
รอเหมือนคนเป็
Cm 
นบ้า..

 
เธอไม่คิด
Ab 
ถึง..กันบ้างเล
Bb 
ยหรอ
 
คนที่
Gm 
เธอเคยรัก 
 
ที่บอ
Cm 
กฉัน
 
ไหนว่าจะไม่
Ab 
ทิ้งกัน 
 
แต่วันนี้
Bb 
มัน..
 
ไม่มีเธออี
Cm 
กแล้ว

 
เธออีโร้ห
Ab 
ม้าย 
 
คิดถึงแค่
Bb 
ตาย
 
คิดถึงแล้ว
Cm 
หลาว..
 
ไหนไม่ขี้ห
Ab 
กบ่าว 
 
แต่ตอนนี้
Bb 
ข่าว..
 
เธอคนเดิมห
Cm 
ลบมา..

INSTRU | Ab | Bb | Eb Bb/D | Cm |
INSTRU | Ab Bb | Cm | Cm |

 
เธอไม่คิด
Ab 
ถึง..กันบ้างเล
Bb 
ยหรอ
 
คนที่
Gm 
เธอเคยรัก 
 
เคยผู
Cm 
กพัน
 
ไหนว่าจะไม่
Ab 
ทิ้ง 
 
แต่วันนี้
Bb 
มัน..
 
ไม่มีเธอ
Cm 
แล้ว

 
เธออีโร้ห
Ab 
ม้าย 
 
คิดถึงแค่
Bb 
ตาย
 
คิดถึงแล้ว
Cm 
หลาว..
 
ไหนไม่ขี้ห
Ab 
กบ่าว 
 
แต่ตอนนี้
Bb 
ข่าว..
 
เธอคนเดิมห
Cm 
ลบมา..

 
เธอไม่คิด
Ab 
ถึง..กันบ้างเล
Bb 
ยหรอ
 
คนที่
Gm 
เธอเคยรัก 
 
ที่บอ
Cm 
กฉัน
 
ว่าจะไม่
Ab 
ทิ้งกัน 
 
แต่วันนี้
Bb 
มัน..
 
ไม่มีเธออี
Cm 
กแล้ว

 
เธออีโร้ห
Ab 
ม้าย 
 
คิดถึงแค่
Bb 
ตาย
 
คิดถึงแล้ว
Cm 
หลาว..
 
ไหนไม่ขี้ห
Ab 
กบ่าว 
 
แต่ตอนนี้
Bb 
ข่าว..
 
เธอคนเดิมก
Cm 
ลับมา..

 
ไหนไม่ขี้ห
Ab 
กบ่าว 
 
แต่ตอนนี้
Bb 
ข่าว..
 
เธอคนเดิมหล
Cm 
บมา..
 
แต่ตอนนี้พึ่
Fm 
คราว..  
Bb 
 
เธอคนเดิมกลั
Cm 
บมา..


เธอจากไกลแสนไกล ไม่หลบมา
ฉันก็ยังรอ..
รอเธออยู่ตรงนี้ รอตรงที่มี..
เธออยู่ตรงนั้น..

มองผ้าห่ม ปลอกหมอน
ฉันจะไม่ซักมัน..
อยากให้เธอนั้น..กลับมา
ฉันรออยู่เด้..

สวนยางก็คอย สวนปาล์มก็น้อยๆ
รอคนมาแต่งเติม..
เธอหายไปจากคนเดิม ทิ้งให้ฉัน..
รอเหมือนคนเป็นบ้า..

เธอไม่คิดถึง..กันบ้างเลยหรอ
คนที่เธอเคยรัก ที่บอกฉัน
ไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน แต่วันนี้มัน..
ไม่มีเธออีกแล้ว

เธออีโร้หม้าย คิดถึงแค่ตาย
คิดถึงแล้วหลาว..
ไหนไม่ขี้หกบ่าว แต่ตอนนี้ข่าว..
เธอคนเดิมหลบมา..

( ดนตรี )

เธอไม่คิดถึง..กันบ้างเลยหรอ
คนที่เธอเคยรัก เคยผูกพัน
ไหนว่าจะไม่ทิ้ง แต่วันนี้มัน..
ไม่มีเธอแล้ว

เธออีโร้หม้าย คิดถึงแค่ตาย
คิดถึงแล้วหลาว..
ไหนไม่ขี้หกบ่าว แต่ตอนนี้ข่าว..
เธอคนเดิมหลบมา..

เธอไม่คิดถึง..กันบ้างเลยหรอ
คนที่เธอเคยรัก ที่บอกฉัน
ว่าจะไม่ทิ้งกัน แต่วันนี้มัน..
ไม่มีเธออีกแล้ว

เธออีโร้หม้าย คิดถึงแค่ตาย
คิดถึงแล้วหลาว..
ไหนไม่ขี้หกบ่าว แต่ตอนนี้ข่าว..
เธอคนเดิมกลับมา..

ไหนไม่ขี้หกบ่าว แต่ตอนนี้ข่าว..
เธอคนเดิมหลบมา..
แต่ตอนนี้พึ่คราว..
เธอคนเดิมกลับมา..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงอิตาย หนวด จิรภัทร, บ.เบิ้ล

เพลง : คิดถึงอิตาย
ศิลปิน : หนวด จิรภัทร x บ.เบิ้ล สามร้อย
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend