คอร์ดเพลง เสือกไปฮักเขา ผู้กำกับโบ้

  
Text   


INTRO | C | Em | F | G |

 
C 
สือกไปจริงจังกับคนที่เขาบ่ได้ฮัก
 
มันกะ
Em 
เจ็บท่อนั้นแล็ว
 
F 
สือกไปฮักคนที่เขามีแฟนแล้ว
 
มันแฮงเ
G 
จ็บกว่าเก่า

 
C 
สือกบ่ทำใจกะย้อนว่าฮักแฮงหลาย
 
กะเลยต้อง
Em 
ไห้เจ็บอยู่บ่เซา
Dm 
เสือกเป็นคนขี้ดื้ออยากได้แฟนเขา
 
ย้อนมันเ
G 
ซาบ่ได้

 
กะ
F 
ฮู้โตเจ้าของอยู่
 
ว่าควรสิ
Em 
ถ่ายืนรออยู่หม่องใด๋
 
จั่งใ
F 
ด๋ก็เสือกแล้วก็อยากสิเสือกต่อไป
 
ห่าสุดท้
G 
าย.. 
 
เจ้าฮักกัน

C 
  เสือกฮู้ว่าเข
Em 
าบ่ฮัก
Am 
เจ้า
 
  เฮ็ดใ
G 
ห้เจ้ามี
F 
น้ำตา 
 
แต่
Dm 
เจ้าเสือกฮักเ
G 
ขา
C 
  เสือกเป็นฮี
Em 
โร่ไปส่อย
Am 
เจ้า
 
  และ
G 
วันที่เขาเซา
F 
ฮักเจ้า 
 
 
Em 
 
  ดี
Dm 
กันกลับมาคือเ
G 
ก่า 
 
เฮาเสือกเป็นเนาะค
C 
นซั่ว 
 
 
G 

 
C 
สือกไปจริงจังกับคนที่เขาบ่ได้แคร์
 
มันกะ
Em 
เจ็บท่อนั้นตั๋ว
 
F 
สือกเป็นคนบ่ดีอยากเป็นคนซั่ว
 
ย้อนยัง
G 
ฮักบ่เซา

 
C 
สือกบ่ทำใจกะเสือกสิฮักต่อไป
 
กะเลยต้องไ
Em 
ห้เจ็บอยู่หม่องเก่า
 
F 
สือกเป็นคนขี้ดื้ออยากได้แฟนเขา
 
ย้อนยังเ
G 
ซาบ่ได้

 
กะ
F 
ฮู้โตเจ้าของอยู่
 
ว่าควรสิ
Em 
ถ่ายืนรออยู่หม่องใด๋
 
จั่งใ
F 
ด๋ก็เสือกแล้วก็อยากสิเสือกต่อไป
 
ห่าสุดท้
G 
าย.. 
 
เจ้าฮักกัน

C 
  เสือกฮู้ว่าเข
Em 
าบ่ฮัก
Am 
เจ้า
 
  เฮ็ดใ
G 
ห้เจ้ามี
F 
น้ำตา 
 
แต่
Dm 
เจ้าเสือกฮักเ
G 
ขา
C 
  เสือกเป็นฮี
Em 
โร่ไปส่อย
Am 
เจ้า
 
  และ
G 
วันที่เขาเซา
F 
ฮักเจ้า 
 
 
Em 
 
  ดี
Dm 
กันกะกลับมาคือเ
G 
ก่า 
 
เฮาเสือกเป็นเนาะค
C 
นซั่ว 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F | Dm G |
INSTRU | C Em | Am G | F Em | Dm G |

C 
  เสือกฮู้ว่าเข
Em 
าบ่ฮัก
Am 
เจ้า
 
  เฮ็ดใ
G 
ห้เจ้ามี
F 
น้ำตา 
 
แต่
Dm 
เจ้าเสือกฮักเ
G 
ขา
C 
  เสือกเป็นฮี
Em 
โร่ไปส่อย
Am 
เจ้า
 
  และ
G 
วันที่เขาเซา
F 
ฮักเจ้า 
 
 
Em 
 
  ดี
Dm 
กันกะกลับมาคือเ
G 
ก่า 
 
เฮาเสือกเป็นเนาะค
C 
นซั่ว

 
ผิด
F 
กันกะกลับมาคือเ
G 
ก่า..
 
เฮาเสือกเป็นเน
C 
าะคนเจ็บ 
 
 
F 
 
G 
 
C 


เสือกไปจริงจังกับคนที่เขาบ่ได้ฮัก
มันกะเจ็บท่อนั้นแล็ว
เสือกไปฮักคนที่เขามีแฟนแล้ว
มันแฮงเจ็บกว่าเก่า

เสือกบ่ทำใจกะย้อนว่าฮักแฮงหลาย
กะเลยต้องไห้เจ็บอยู่บ่เซา
เสือกเป็นคนขี้ดื้ออยากได้แฟนเขา
ย้อนมันเซาบ่ได้

กะฮู้โตเจ้าของอยู่
ว่าควรสิถ่ายืนรออยู่หม่องใด๋
จั่งใด๋ก็เสือกแล้วก็อยากสิเสือกต่อไป
ห่าสุดท้าย.. เจ้าฮักกัน

เสือกฮู้ว่าเขาบ่ฮักเจ้า
เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา แต่เจ้าเสือกฮักเขา
เสือกเป็นฮีโร่ไปส่อยเจ้า
และวันที่เขาเซาฮักเจ้า
ดีกันกลับมาคือเก่า เฮาเสือกเป็นเนาะคนซั่ว

เสือกไปจริงจังกับคนที่เขาบ่ได้แคร์
มันกะเจ็บท่อนั้นตั๋ว
เสือกเป็นคนบ่ดีอยากเป็นคนซั่ว
ย้อนยังฮักบ่เซา

เสือกบ่ทำใจกะเสือกสิฮักต่อไป
กะเลยต้องไห้เจ็บอยู่หม่องเก่า
เสือกเป็นคนขี้ดื้ออยากได้แฟนเขา
ย้อนยังเซาบ่ได้

กะฮู้โตเจ้าของอยู่
ว่าควรสิถ่ายืนรออยู่หม่องใด๋
จั่งใด๋ก็เสือกแล้วก็อยากสิเสือกต่อไป
ห่าสุดท้าย.. เจ้าฮักกัน

เสือกฮู้ว่าเขาบ่ฮักเจ้า
เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา แต่เจ้าเสือกฮักเขา
เสือกเป็นฮีโร่ไปส่อยเจ้า
และวันที่เขาเซาฮักเจ้า
ดีกันกะกลับมาคือเก่า เฮาเสือกเป็นเนาะคนซั่ว

( ดนตรี )

เสือกฮู้ว่าเขาบ่ฮักเจ้า
เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา แต่เจ้าเสือกฮักเขา
เสือกเป็นฮีโร่ไปส่อยเจ้า
และวันที่เขาเซาฮักเจ้า
ดีกันกะกลับมาคือเก่า เฮาเสือกเป็นเนาะคนซั่ว

ผิดกันกะกลับมาคือเก่า..
เฮาเสือกเป็นเนาะคนเจ็บ

มิวสิควิดีโอ เสือก(ไปฮักเขา) ผู้กำกับโบ้

เพลง : เสือก(ไปฮักเขา)
ศิลปิน : ผู้กำกับโบ้
เนื้อร้อง/ทำนอง : หนุ่ม คนสร้างเพลง
เรียบเรียง : แม็กซ์ ขอนแก่น
ติดต่องาน : 0981515595
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend