คอร์ดเพลง อยากกลับไปเป็นคนเหงา – PORTRAIT

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยากกลับไปเป็นคนเหงา PORTRAIT

คอร์ดเพลง อยากกลับไปเป็นคนเหงา - PORTRAIT

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : อยากกลับไปเป็นคนเหงา


INTRO | D | F#m | G | A |

D 
  ทำไมต้อง
F#m 
ยอมทรมาน
G 
  กับการรักใ
A 
ครขนาดนี้
D 
  เพราะรักจึง
F#m 
ยอมทนทุกที
G 
  แต่วันนี้ฉันค
A 
งทนไม่ไหว

 
ทำไม
F#m 
ฉันรัก
Bm 
เธอ 
 
แล้ว
Em 
เจ็บ.. 
 
 
A 
 
เจ็บกว่า
F#m 
วันที่
Bm 
อยู่ 
 
คนเ
Em 
ดียว 
 
ไม่เข้า
G 
ใจ 

 
อยากกลับไ
A 
ปเป็นคนเห
D 
งา
 
เหงาเท่
F#m 
าไร 
 
แต่ก็ไม่มีน้ำ
G 
ตา.. 
 
 
A 
 
ดีกว่าทนอยู่ตรง
D 
นี้ 
 
แล้วเสี
F#m 
ยใจ
 
กลายเป็นคนไม่มี
G 
ค่า
 
อยู่คนเ
A 
ดียวคงดีกว่า 
 
อยู่กับเธอ

INSTRU | D | D |

D 
  รักกันมัน
F#m 
ควรจะต้องดี
G 
  ดีกว่าตอนที่ฉั
A 
นไม่มีใคร
D 
  บางทีต่อ
F#m 
จากวันนี้ไป
G 
  ต้องตัดใจแล้วยอ
A 
มเดินออกมา

 
ทำไม
F#m 
ฉันรัก
Bm 
เธอ 
 
แล้ว
Em 
เจ็บ.. 
 
 
A 
 
เจ็บกว่า
F#m 
วันที่
Bm 
อยู่ 
 
คนเ
Em 
ดียว 
 
ไม่เข้า
G 
ใจ

 
อยากกลับไ
A 
ปเป็นคนเห
D 
งา
 
เหงาเท่
F#m 
าไร 
 
แต่ก็ไม่มีน้ำ
G 
ตา.. 
 
 
A 
 
ดีกว่าทนอยู่ตรง
D 
นี้ 
 
แล้วเสี
F#m 
ยใจ
 
กลายเป็นคนไม่มี
G 
ค่า
 
อยู่คนเ
A 
ดียวคงดีกว่า 
 
อยู่กับ
Bm 
เธอ 

 
เจ็บแล้ว
A 
จำเขาเรียกว่า
Em 
คน
 
เจ็บแล้ว
G 
ทนเขาเรีย
A 
กอะ
Bm 
ไร
 
เจ็บแล้ว
A 
พอ 
 
ขอไปให้ไ
Em 
กล
 
ไปจากเ
G 
ธอไปจากค
A 
วามทรมาน

INSTRU | D | F#m | G | A | ( 2 Times )

 
อยากกลับไ
A 
ปเป็นคนเห
D 
งา
 
เหงาเท่
F#m 
าไร 
 
แต่ก็ไม่มีน้ำ
G 
ตา.. 
 
 
A 
 
ดีกว่าทนอยู่ตรง
D 
นี้ 
 
แล้วเสี
F#m 
ยใจ
 
กลายเป็นคนไม่มี
G 
ค่า 
 
 
A 

 
อยากกลับไ
A 
ปเป็นคนเห
D 
งา
 
เหงาเท่
F#m 
าไร 
 
แต่ก็ไม่มีน้ำ
G 
ตา.. 
 
 
A 
 
ดีกว่าทนอยู่ตรง
D 
นี้ 
 
แล้วเสี
F#m 
ยใจ
 
กลายเป็นคนไม่มี
G 
ค่า
 
อยู่คนเ
A 
ดียวคงดีกว่า 
 
อยู่กับเธอ

INSTRU | D | F#m | G |

 
อยู่คนเ
A 
ดียวคงดีกว่า 
 
อยู่กับเ
D 
ธอ…


ทำไมต้องยอมทรมาน
กับการรักใครขนาดนี้
เพราะรักจึงยอมทนทุกที
แต่วันนี้ฉันคงทนไม่ไหว

ทำไมฉันรักเธอ แล้วเจบ..
เจบกว่าวันที่อยู่ คนเดียว ไม่เข้าใจ 

อยากกลับไปเปนคนเหงา
เหงาเท่าไร แต่กไม่มีน้ำตา..
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ
กลายเปนคนไม่มีค่า
อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ

( ดนตรี )

รักกันมันควรจะต้องดี
ดีกว่าตอนที่ฉันไม่มีใคร
บางทีต่อจากวันนี้ไป
ต้องตัดใจแล้วยอมเดินออกมา

ทำไมฉันรักเธอ แล้วเจบ..
เจบกว่าวันที่อยู่ คนเดียว ไม่เข้าใจ

อยากกลับไปเปนคนเหงา
เหงาเท่าไร แต่กไม่มีน้ำตา..
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ
กลายเปนคนไม่มีค่า
อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ 

เจบแล้วจำเขาเรียกว่าคน
เจบแล้วทนเขาเรียกอะไร
เจบแล้วพอ ขอไปให้ไกล
ไปจากเธอไปจากความทรมาน

( ดนตรี )

อยากกลับไปเปนคนเหงา
เหงาเท่าไร แต่กไม่มีน้ำตา..
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ
กลายเปนคนไม่มีค่า

อยากกลับไปเปนคนเหงา
เหงาเท่าไร แต่กไม่มีน้ำตา..
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ
กลายเปนคนไม่มีค่า
อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ

( ดนตรี )

อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ…


รูปภาพคอร์ด อยากกลับไปเป็นคนเหงา – PORTRAIT

คอร์ดเพลง อยากกลับไปเป็นคนเหงา - PORTRAIT

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อยากกลับไปเป็นคนเหงา (คอร์ด)

Lyric : PORTRAIT, Anan Dapphetthikon
Melody : Chodchapak Pholthanachod
Arrange : Chodchapak Pholthanachod
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend