คอร์ดเพลง ลืมได้แล้ว O-PAVEE (โอ ปวีร์)

  
Text   


INTRO | C | F | Am | G |

 
เหมือ
นจะลืมได้แล้ว
 
ว่าใคร
Am 
เคยทำให้ใจฉั
นบอบช้ำ
 
เหมือ
นจะลืมได้แล้ว
 
ว่าใคร
Am 
เคยทำให้เวลา
เดินช้า

 
เหมือ
นจะลืมได้แล้ว
 
ความ
Am 
ทรงจำร้าย
ๆ 
 
ที่ผ่านมา
 
ฉัน
คงลืมได้แล้ว  
 
ลืม
Am 
ว่าเคยเสียใจข
นาดไหน

 
แต่พ
Am 
อมีใครคนหนึ่ง
Em 
เดินเข้ามา 
 
 
 
ก็ไ
Am 
ด้พบความจริง
Em 
ว่าไม่เคย
.. ลืม  

 
ที่ผ่านมาทำให้รู้  
ว่าเธอไม่เคย
G/B 
จะจากไป
 
ฝัง
Am 
ข้างในจิตใจ 
 
 
 
ไม่อาจก้าวไปกั
บใครสักคน
Dm 
 
กลัว
ว่าใจต้องช้ำ 
 
อีกครั้ง

 
รู้ตั
วเองไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป 
 
 
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก

INSTRU | C | F | Am | G ( 2 Times )
(รักใครได้อีก) เย้!

 
ฉัน
ยังคงอ่อนแอ 
 
 
 
ไม่ไ
Am 
ด้ดีขึ้นเลย
จากวันนั้น
 
หนีค
วามจริงเท่าไร 
 
 
 
ใจก็
Am 
ยิ่งบอบช้ำ
มากเท่านั้น

 
แต่พ
Am 
อมีใครคนหนึ่ง
Em 
เดินเข้ามา  
 
ก็ไ
Am 
ด้พบความจริง
Em 
ว่าไม่เคย
.. ลืม  

 
ที่ผ่านมาทำให้รู้  
ว่าเธอไม่เคย
G/B 
จะจากไป
 
ฝัง
Am 
ข้างในจิตใจ 
 
 
 
ไม่อาจก้าวไปกั
บใครสักคน
Dm 
 
กลัว
ว่าใจต้องช้ำ 
 
อีกครั้ง

 
รู้ตั
วเองไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป 
 
 
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก

INSTRU | Am G/B | F | F | ( 2 Times ) | F |

 
ที่ผ่านมาทำให้รู้  
ว่าเธอไม่เคย
G/B 
จะจากไป
 
ฝัง
Am 
ข้างในจิตใจ  
 
ไม่อาจก้าวไปกั
บใครสักคน
Dm 
 
กลัว
ว่าใจต้องช้ำ 
 
อีกครั้ง

 
รู้ตั
วเองไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป  
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก
..  
G/B 
 
รัก
Am 
ใคร.. 
 
รัก
ใครได้อีก.
.  
Dm 
 

 
รู้ตั
วเอง 
 
ไม่เคย
G/B 
เดินออกมา
 
จากภาพ
Am 
ที่เธอจากไป 
 
 
 
ไม่เคยร่ำลา
เจ็บปวดเหลือเกิน
Dm 
 
เจ็บ
จนไม่อาจรักใครอีก
Fm 
..  
 
แต่ค
งมีสักวัน
Em 
หนึ่ง
 
ที่ใจจ
Dm 
ะลืมเธอได้.
 
สักวัน


เหมือนจะลืมได้แล้ว
ว่าใครเคยทำให้ใจฉันบอบช้ำ
เหมือนจะลืมได้แล้ว
ว่าใครเคยทำให้เวลาเดินช้า

เหมือนจะลืมได้แล้ว
ความทรงจำร้าย ๆ ที่ผ่านมา
ฉันคงลืมได้แล้ว
ลืมว่าเคยเสียใจขนาดไหน

แต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามา
ก็ได้พบความจริงว่าไม่เคย.. ลืม

ที่ผ่านมาทำให้รู้ ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
ฝังข้างในจิตใจ
ไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
กลัวว่าใจต้องช้ำ อีกครั้ง

รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไป
ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก

( ดนตรี )

(รักใครได้อีก) เย้!

ฉันยังคงอ่อนแอ
ไม่ได้ดีขึ้นเลยจากวันนั้น
หนีความจริงเท่าไร
ใจก็ยิ่งบอบช้ำมากเท่านั้น

แต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามา
ก็ได้พบความจริงว่าไม่เคย.. ลืม

ที่ผ่านมาทำให้รู้ ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
ฝังข้างในจิตใจ
ไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
กลัวว่าใจต้องช้ำ อีกครั้ง

รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไป
ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก

( ดนตรี )

ที่ผ่านมาทำให้รู้ ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
ฝังข้างในจิตใจ
ไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
กลัวว่าใจต้องช้ำ อีกครั้ง

รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไป
ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก..
รักใคร.. รักใครได้อีก..

รู้ตัวเอง ไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไป
ไม่เคยร่ำลา เจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก..
แต่คงมีสักวันหนึ่ง
ที่ใจจะลืมเธอได้.. สักวัน

มิวสิควิดีโอ ลืมได้แล้ว O-PAVEE (โอ ปวีร์)

เพลง : ลืมได้แล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : O-PAVEE (โอ ปวีร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics : O-pavee , Jinwara Phoraksa
เรียบเรียง : Arrange : O-pavee
ติดต่องานศิลปิน : 062 4949 583

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend