คอร์ดเพลง I Have No Black Magic (อ้ายมันบ่มีคาถา) สิงโต นำโชค

  
Text   


INTRO | G D/F# | Em Dm |
INTRO | C Bm | Am D |

 
ขอถา
มคนงามสักคำ
D/F# 
ได้บ่
 
บ้านรว
Em 
ยรูปหล่อ แล้วมันผิด
Dm 
ตรงไหน
 
กูดชี่
 บาลอง เอาหลุยส์วิดตอ
Bm 
งมาให้
 
คือบ่
Am 
สนใจอ้ายแหน่

 
เป็นให้
ทุกอย่าง เธอก็ยั
D/F# 
งเลือกเขา
 
คำเว้าเ
Em 
ก่าๆ ว่าอ้ายดีเ
Dm 
กินไป
 
เขามี
อีหยัง คือมาคลั่
Bm 
งเขาหลาย
 
ฮักเขา
Am 
เบิดใจ…
 ตอบอ้าย
ได้บ่

 
อ้ายคนนี้
Am 
.. มันมีแต่ของนอ
Bm 
กกาย
 
น้องบ่มัก
ใสๆ ชอ
C#dim 
บสไตล์เล่น
ของ

 
อ้ายมันบ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าไ
Bm 
 
ฮักน้องให้ตา
Am 
ย ก็บ่ได้เป็นเจ้าขอ
 
บ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าน้อ
Bm 
 
อ้ายมันบ่มี
Am 
ของ…
 น้องเลยบ่ส
นใจ

 
เป็นให้
ทุกอย่าง แต่ก็ยั
D/F# 
งถูกเท
 
ขับรถ
Em 
ปอเช่ เธอยังบ่
Dm 
สนใจ
 
เขาเสก
อีหยัง เป่ามน
Bm 
ต์หยังใส่
 
คือมาฮั
Am 
กเขาหลาย…
 ตอบอ้าย
ได้บ่

 
อ้ายคนนี้
Am 
.. มันมีแต่ของนอ
Bm 
กกาย
 
น้องบ่มัก
ใสๆ ชอ
C#dim 
บสไตล์เล่น
ของ

 
อ้ายมันบ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าไ
Bm 
 
ฮักน้องให้ตา
Am 
ย ก็บ่ได้เป็นเจ้าขอ
 
บ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าน้อ
Bm 
 
อ้ายมันบ่มี
Am 
ของ…
 น้องเลยบ่ส
นใจ

INSTRU | C Bm | Am G |
INSTRU | C Bm | Am D | G |

 
อ้ายมันบ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าไ
Bm 
 
ฮักน้องให้ตา
Am 
ย ก็บ่ได้เป็นเจ้าขอ
 
บ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าน้อ
Bm 
 
อ้ายมันบ่มี
Am 
ของ…

 
คนมันบ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าไ
Bm 
 
ฮักน้องให้ตา
Am 
ย ก็บ่ได้เป็นเจ้าขอ
 
บ่มีคาถ
า มาลงนะหน้าน้อ
Bm 
 
อ้ายมันบ่มี
Am 
ของ…
 น้องเลยบ่มี
ใจ
 
คนบ่มีข
A7 
อง… 
 
เลยเป็นแฟนน้องบ่ได้..
 

OUTRO | C Bm | Am G |
OUTRO | C Bm | Am D | G |


ขอถามคนงามสักคำได้บ่
บ้านรวยรูปหล่อ แล้วมันผิดตรงไหน
กูดชี่ บาลอง เอาหลุยส์วิดตองมาให้
คือบ่สนใจอ้ายแหน่

เป็นให้ทุกอย่าง เธอก็ยังเลือกเขา
คำเว้าเก่าๆ ว่าอ้ายดีเกินไป
เขามีอีหยัง คือมาคลั่งเขาหลาย
ฮักเขาเบิดใจ… ตอบอ้ายได้บ่

อ้ายคนนี้.. มันมีแต่ของนอกกาย
น้องบ่มักใสๆ ชอiบสไตล์เล่นของ

อ้ายมันบ่มีคาถา มาลงนะหน้าไผ
ฮักน้องให้ตาย ก็บ่ได้เป็นเจ้าของ
บ่มีคาถา มาลงนะหน้าน้อง
อ้ายมันบ่มีของ… น้องเลยบ่สนใจ

เป็นให้ทุกอย่าง แต่ก็ยังถูกเท
ขับรถปอเช่ เธอยังบ่สนใจ
เขาเสกอีหยัง เป่ามนต์หยังใส่
คือมาฮักเขาหลาย… ตอบอ้ายได้บ่

อ้ายคนนี้.. มันมีแต่ของนอกกาย
น้องบ่มักใสๆ ชอiบสไตล์เล่นของ

อ้ายมันบ่มีคาถา มาลงนะหน้าไผ
ฮักน้องให้ตาย ก็บ่ได้เป็นเจ้าของ
บ่มีคาถา มาลงนะหน้าน้อง
อ้ายมันบ่มีของ… น้องเลยบ่สนใจ

( ดนตรี )

อ้ายมันบ่มีคาถา มาลงนะหน้าไผ
ฮักน้องให้ตาย ก็บ่ได้เป็นเจ้าของ
บ่มีคาถา มาลงนะหน้าน้อง
อ้ายมันบ่มีของ…

คนมันบ่มีคาถา มาลงนะหน้าไผ
ฮักน้องให้ตาย ก็บ่ได้เป็นเจ้าของ
บ่มีคาถา มาลงนะหน้าน้อง
อ้ายมันบ่มีของ… น้องเลยบ่มีใจ

คนบ่มีของ…
เลยเป็นแฟนน้องบ่ได้..

มิวสิควิดีโอ I Have No Black Magic สิงโต นำโชค

เพลง : I Have No Black Magic (อ้ายมันบ่มีคาถา)
ศิลปิน : สิงโต นำโชค
เรียบเรียง : ปกป้อง จิตดี,
เรียบเรียง : อาสนัย อาตม์สกุล, นำโชค ทะนัดรัมย์
ติดต่องาน : 098-839-8897
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend