คอร์ดเพลง กูเปิดเหล้า เขาเปิดโต อ๊อด เรืองศักดิ์

  
Text   


INTRO | C | Am Em | F | G |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
กะเ
C 
คยเสียใจมา
G/B 
แล้ว
 
ฮ้องไ
Am 
ห้คนเดียวมา
G 
กี่ครั้ง
 
เป็น
Dm 
หยัง..คือยังบ่ลืม
 
เรื่องร
G 
าวของเฮาสองคน

 
ที่เคยกอด
F 
กัน 
 
ที่เคยหอมแ
G 
ก้ม
 
ให้
Em 
คำสัญญา 
 
ต่อ
Am 
หน้ากัน
 
ว่าเจ้าสิ
Dm 
ฮักอ้าย..จนฮอดมื้
G 
อนี้
 
เวลาผ่านไ
F 
ป 
 
ใจเจ้าบ่คื
G 
อเก่า
 
ฮัก
Em 
เฮาเริ่มบ่มีควา
Am 
มหมาย
 
เจ้า
Dm 
เอาเขามาเหยียบ 
 
มาขี้ใส่ใจอ้
G 
ายเด้อ

 
กูนั่งเปิดขวดเห
F 
ล้า 
 
ส่วนเขานั้นเปิดโ
G 
 
มึงมันบักหน้า
Em 
โง่ 
 
มึงควรสิเข้า
Am 
ใจ
 
กะยอนว่าฮักเขาห
F 
ลาย 
 
 
G 
   
 
กะเป็นได้พอส่ำ
C 
นี่
 
สองโ
F 
บก 
 
สิบ่โทษไ
G 
ผฮ้องออก
Em 
ไป 
 
เจ้าของบ่เ
Am 
คยดี
 
สำหรับ
Dm 
อ้ายคนนี้ 
 
 
G 
   
 
มันมีแค่หัวใ
C 
 
ยกแ
F 
ก้วสุดท้ายอวย
G 
พรให้เขา กับ
Em 
เจ้าให้โช
Am 
คดี
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายคน
G 
นี้.. 
 
สิเป็นจั๋ง
C 
ใด๋

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ที่เคยกอด
F 
กัน 
 
ที่เคยหอมแ
G 
ก้ม
 
ให้
Em 
คำสัญญา 
 
ต่อ
Am 
หน้ากัน
 
ว่าเจ้าสิ
Dm 
ฮักอ้าย..จนฮอดมื้
G 
อนี้
 
เวลาผ่านไ
F 
ป 
 
ใจเจ้าบ่คื
G 
อเก่า
 
ฮัก
Em 
เฮาเริ่มบ่มีควา
Am 
มหมาย
 
เจ้า
Dm 
เอาเขามาเหยียบ 
 
มาขี้ใส่ใจอ้
G 
ายเด้อ

 
กูนั่งเปิดขวดเห
F 
ล้า 
 
ส่วนเขานั้นเปิดโ
G 
 
มึงมันบักหน้า
Em 
โง่ 
 
มึงควรสิเข้า
Am 
ใจ
 
กะยอนว่าฮักเขาห
F 
ลาย 
 
 
G 
   
 
กะเป็นได้พอส่ำ
C 
นี่
 
สองโ
F 
บก 
 
สิบ่โทษไ
G 
ผ 
 
ฮ้องออก
Em 
ไป 
 
เจ้าของบ่เ
Am 
คยดี
 
สำหรับ
Dm 
อ้ายคนนี้ 
 
 
G 
   
 
มันมีแค่หัวใ
C 
 
ยกแ
F 
ก้วสุดท้ายอวย
G 
พรให้เขา กับ
Em 
เจ้าให้โช
Am 
คดี
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายคน
G 
นี้.. 
 
สิเป็นจั๋ง
C 
ใด๋

 
ยกแ
F 
ก้วสุดท้ายอวย
G 
พร ให้เขา กับ
Em 
เจ้าให้โช
Am 
คดี
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายคน
G 
นี้.. 
 
สิเป็นจั๋ง
C 
ใด๋
 
บ่ต้อง
Dm 
ห่วงว่าอ้ายค
G 
นนี้.. 
 
สิเป็นสิตายจั๋
F 
งใด๋ 
 
 
G 

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C F | C |


กะเคยเสียใจมาแล้ว
ฮ้องไห้คนเดียวมากี่ครั้ง
เป็นหยัง..คือยังบ่ลืม
เรื่องราวของเฮาสองคน

ที่เคยกอดกัน ที่เคยหอมแก้ม
ให้คำสัญญา ต่อหน้ากัน
ว่าเจ้าสิฮักอ้าย..จนฮอดมื้อนี้
เวลาผ่านไป ใจเจ้าบ่คือเก่า
ฮักเฮาเริ่มบ่มีความหมาย
เจ้าเอาเขามาเหยียบ มาขี้ใส่ใจอ้ายเด้อ

กูนั่งเปิดขวดเหล้า ส่วนเขานั้นเปิดโต
มึงมันบักหน้าโง่ มึงควรสิเข้าใจ
กะยอนว่าฮักเขาหลายกะเป็นได้พอส่ำนี่
สองโบก สิบ่โทษไผฮ้องออกไป เจ้าของบ่เคยดี
สำหรับอ้ายคนนี้มันมีแค่หัวใจ
ยกแก้วสุดท้ายอวยพรให้เขากับเจ้าให้โชคดี
บ่ต้องห่วงว่าอ้ายคนนี้.. สิเป็นจั๋งใด๋

( ดนตรี )

ที่เคยกอดกัน ที่เคยหอมแก้ม
ให้คำสัญญา ต่อหน้ากัน
ว่าเจ้าสิฮักอ้าย..จนฮอดมื้อนี้
เวลาผ่านไป ใจเจ้าบ่คือเก่า
ฮักเฮาเริ่มบ่มีความหมาย
เจ้าเอาเขามาเหยียบ มาขี้ใส่ใจอ้ายเด้อ

กูนั่งเปิดขวดเหล้า ส่วนเขานั้นเปิดโต
มึงมันบักหน้าโง่ มึงควรสิเข้าใจ
กะยอนว่าฮักเขาหลายกะเป็นได้พอส่ำนี่
สองโบก สิบ่โทษไผ ฮ้องออกไป เจ้าของบ่เคยดี
สำหรับอ้ายคนนี้มันมีแค่หัวใจ
ยกแก้วสุดท้ายอวยพรให้เขากับเจ้าให้โชคดี
บ่ต้องห่วงว่าอ้ายคนนี้.. สิเป็นจั๋งใด๋

ยกแก้วสุดท้ายอวยพร ให้เขากับเจ้าให้โชคดี
บ่ต้องห่วงว่าอ้ายคนนี้.. สิเป็นจั๋งใด๋
บ่ต้องห่วงว่าอ้ายคนนี้.. สิเป็นสิตายจั๋งใด๋

มิวสิควิดีโอ กูเปิดเหล้า เขาเปิดโต อ๊อด เรืองศักดิ์

เพลง : กูเปิดเหล้า เขาเปิดโต
ศิลปิน : อ๊อด เรืองศักดิ์
เรียบเรียง : ใบ กระเภา
ติดต่องานแสดง : 095-8532402
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend