คอร์ดเพลง ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่ ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่ ไหมไทย หัวใจศิลป์

ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : สมชาย ตรุพิมาย
คอร์ด : Cm,Fm,G,Bb,Eb


INTRO | Cm | Fm | Gm | Cm |

 
คึดฮอดเสมอเด้อ
Fm 
อิแม่
 
เป็นห่วงคัก
Cm 
แท้
 
ทำได้
Bb 
แค่เทียวโทรถา
Eb 
มข่าว 
 
 
Cm 
 
วิถีคนสู้
Cm 
ชีวิต 
 
ขีดให้เดินทางบ่
Fm 
เซา
 
แต่ในทุก
Cm 
ก้าว 
 
เงา
Bb 
แม่บ่เคยห่า
G7 
งใจ

 
ลูกมีมื้อนี้ ย่อนแม่พา
Fm 
หย่าง
 
สอนลูกทุก
Cm 
อย่าง
 
พาเ
Bb 
ฮ็ดพาสร้างจ
Eb 
นใหญ่ 
 
 
Cm 
 
กี่ล้มกี่เหนื่อยเมื่อ
Cm 
ยล้า 
 
กี่ครั้งน้ำตาแม่
Fm 
ไหล
 
หวลคิดขึ้นมาครา
Eb 
ใด 
 
อยากกลับไ
Bb 
ปกอดแ
Eb 
ม่ทุกที

Eb 
ข่อยฮั
Bb/D 
กเจ้าเด้อ
Cm 
แม่ 
 
ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ
 
ถึงแม้นบ่ค่อยได้
Fm 
เจอ 
 
จดจำเ
Bb 
สมอพระคุณล้
G7 
นปรี่ 
 
 
Cm 
 
ยามท้อยามพ้อปั
Cm 
ญหา 
 
คึดฮอดหน้าแม่แฮงใจ
Fm 
ก็มี
 
ยามพ้อของกินแนว
Cm 
แซบ 
 
อยากให้แม่กินนำ
Fm 
อิหลี
 
ลูกคน
Eb 
นี้แสนโชค
Bb 
ดีที่เป็นลู
Eb 
กแม่ 
 
 
Cm 

INSTRU | Cm | Cm | Cm | Cm |
INSTRU | Fm | Eb | Fm | Cm |
INSTRU | G7 | Cm | Fm Gm | Cm | Cm |

 
ข่อยฮักเจ้าเด้อ
Cm 
แม่ 
 
ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ
 
ถึงแม้นบ่ค่อยได้
Fm 
เจอ 
 
จดจำเ
Bb 
สมอพระคุณล้
G7 
นปรี่ 
 
 
Cm 
 
ยามท้อยามพ้อปั
Cm 
ญหา 
 
คึดฮอดหน้าแม่แฮงใจ
Fm 
ก็มี
 
ยามพ้อของกินแนว
Cm 
แซบ 
 
อยากให้แม่กินนำ
Fm 
อิหลี
 
ลูกคน
Eb 
นี้ยังคิด
Gm 
ฮอดอิแม่เ
Cm 
สมอ
 
ลูกคน
Eb 
นี้ฮักคึด
G7 
ฮอด.. 
 
 
Cm 
อิแม่เสมอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่


คึดฮอดเสมอเด้ออิแม่
เป็นห่วงคักแท้
ทำได้แค่เทียวโทรถามข่าว
วิถีคนสู้ชีวิต ขีดให้เดินทางบ่เซา
แต่ในทุกก้าว เงาแม่บ่เคยห่างใจ

ลูกมีมื้อนี้ ย่อนแม่พาหย่าง
สอนลูกทุกอย่าง
พาเฮ็ดพาสร้างจนใหญ่
กี่ล้มกี่เหนื่อยเมื่อยล้า กี่ครั้งน้ำตาแม่ไหล
หวลคิดขึ้นมาคราใด อยากกลับไปกอดแม่ทุกที

ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่ ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ
ถึงแม้นบ่ค่อยได้เจอ จดจำเสมอพระคุณล้นปรี่
ยามท้อยามพ้อปัญหา คึดฮอดหน้าแม่แฮงใจก็มี
ยามพ้อของกินแนวแซบ อยากให้แม่กินนำอิหลี
ลูกคนนี้แสนโชคดีที่เป็นลูกแม่

( ดนตรี )

ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่ ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ
ถึงแม้นบ่ค่อยได้เจอ จดจำเสมอพระคุณล้นปรี่
ยามท้อยามพ้อปัญหา คึดฮอดหน้าแม่แฮงใจก็มี
ยามพ้อของกินแนวแซบ อยากให้แม่กินนำอิหลี
ลูกคนนี้ยังคิดฮอดอิแม่เสมอ
ลูกคนนี้ฮักคึดฮอด.. อิแม่เสมอ..

มิวสิควิดีโอ ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่ ไหมไทย หัวใจศิลป์

เพลง : ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์
คำร้อง-ทำนอง : สมชาย ตรุพิมาย
เรียบเรียง : ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น
ติดต่องานแสดง : 081-9641162
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend