คอร์ดเพลง ผู้บ่าวลูกติด ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   


INTRO | C#m | E | B G#m | C#m | C#m |

 
โปรไฟล์อ้ายมัน
C#m 
บ่ดี 
 
เป็นคนเคยมีอ
E 
ดีต
 
กะย้อนว่าฮักคน
B 
ผิด 
 
คิดว่าเขาสิ
C#m 
แม่น
 
เจ้าสิรังเกียจอ้ายบ่ห
E 
ล่า 
 
ถ้ามื่อนี้สิขอเว้าแ
B 
ปนๆ
 
ว่าอ้ายนั้นเคยมี
G#m 
แฟน 
 
มีลูกมาแล้ว
C#m 
ผู้หนึ่ง

 
อย่าพึ่งคิดไปเองเด้อห
E 
ล่า
 
ที่ผ่านมาบ่แม่นอ้าย
B 
ซัว
 
แนวพ้อแต่คน
G#m 
ขี้ตั๋ว 
 
ชีวิตเลยเป็น
C#m 
จั่งซี่
 
เมียเก่าของอ้ายถิ่ม
E 
ไป
 
เหลือแต่ลูกไว้ให้เลี้ยงตอ
F#m 
นนี้
 
เจ้าสิรับได้บ่คน
B 
ดี 
 
ย้อนอ้า
G#m 
ยมีภาระ
C#m 
ติดโต

 
เป็นบ่าวลูก
A 
ติด 
 
ชี
B 
วิตบ่ดีปา
C#m 
นใด๋
 
เจ้าสิรับอ้ายได้ไ
A 
หม 
 
สิ
B 
ว่าจั่งใด๋หน
E 
อนาง
 
กะอยากสิก
A 
ลับไปเป็นผู้บ่าวแ
B 
วงคือหมู่เขา
 
แต่คำว่า
G#m 
พ่อมันแขนคอทุก
C#m 
บาดหย่าง
 
เจ้าสิ
F#m 
รังเกียจบ่น้อนาง 
 
ผู้บ่าวพ่อฮ้
B 
าง
 
ลูก
G#m 
ติด..
C#m 
คืออ้าย..

INSTRU | A B | C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | C#m | C#m |

 
อย่าพึ่งคิดไปเองเด้อห
E 
ล่า
 
ที่ผ่านมาบ่แม่นอ้าย
B 
ซัว
 
แนวพ้อแต่คน
G#m 
ขี้ตั๋ว 
 
ชีวิตเลยเป็น
C#m 
จั่งซี่
 
เมียเก่าของอ้ายถิ่ม
E 
ไป
 
เหลือแต่ลูกไว้ให้เลี้ยงตอ
F#m 
นนี้
 
เจ้าสิรับได้บ่คน
B 
ดี 
 
ย้อนอ้า
G#m 
ยมีภาระ
C#m 
ติดโต

 
เป็นบ่าวลูก
A 
ติด 
 
ชี
B 
วิตบ่ดีปา
C#m 
นใด๋
 
เจ้าสิรับอ้ายได้ไ
A 
หม 
 
สิ
B 
ว่าจั่งใด๋หน
E 
อนาง
 
กะอยากสิก
A 
ลับไปเป็นผู้บ่าวแ
B 
วงคือหมู่เขา
 
แต่คำว่า
G#m 
พ่อมันแขนคอทุก
C#m 
บาดหย่าง
 
เจ้าสิ
F#m 
รังเกียจอ้ายน้อนาง 
 
ผู้บ่าวพ่อฮ้
B 
าง
 
ลูก
G#m 
ติด..
C#m 
คืออ้าย..

 
เป็นบ่าวลูก
A 
ติด 
 
ชี
B 
วิตบ่ดีปา
C#m 
นใด๋
 
เจ้าสิรับอ้ายได้ไ
A 
หม 
 
สิ
B 
ว่าจั่งใด๋หน
E 
อนาง
 
กะอยากสิก
A 
ลับไปเป็นผู้บ่าวแ
B 
วงคือหมู่เขา
 
แต่คำว่า
G#m 
พ่อมันแขนคอทุก
C#m 
บาดหย่าง
 
เจ้าสิ
F#m 
รังเกียจบ่น้อนาง 
 
ผู้บ่าวพ่อฮ้
B 
าง
 
ลูก
G#m 
ติด..
C#m 
คืออ้าย..

 
หากบ่
F#m 
รังเกียจอ้ายเด้อนาง 
 
ถ้าบ่
B 
ติว่าอ้ายนั้น
G#m 
ฮ่าง
 
อ้ายกะสิพาเจ้าสร้างเจ้
C#m 
าแปง
E 
 
B 
 
G#m 
 
C#m 


โปรไฟล์อ้ายมันบ่ดี เป็นคนเคยมีอดีต
กะย้อนว่าฮักคนผิด คิดว่าเขาสิแม่น
เจ้าสิรังเกียจอ้ายบ่หล่า ถ้ามื่อนี้สิขอเว้าแปนๆ
ว่าอ้ายนั้นเคยมีแฟน มีลูกมาแล้วผู้หนึ่ง

อย่าพึ่งคิดไปเองเด้อหล่า
ที่ผ่านมาบ่แม่นอ้ายซัว
แนวพ้อแต่คนขี้ตั๋ว ชีวิตเลยเป็นจั่งซี่
เมียเก่าของอ้ายถิ่มไป
เหลือแต่ลูกไว้ให้เลี้ยงตอนนี้
เจ้าสิรับได้บ่คนดี ย้อนอ้ายมีภาระติดโต

เป็นบ่าวลูกติด ชีวิตบ่ดีปานใด๋
เจ้าสิรับอ้ายได้ไหม สิว่าจั่งใด๋หนอนาง
กะอยากสิกลับไปเป็นผู้บ่าวแวงคือหมู่เขา
แต่คำว่าพ่อมันแขนคอทุกบาดหย่าง
เจ้าสิรังเกียจบ่น้อนาง ผู้บ่าวพ่อฮ้าง
ลูกติด..คืออ้าย..

( ดนตรี )

อย่าพึ่งคิดไปเองเด้อหล่า
ที่ผ่านมาบ่แม่นอ้ายซัว
แนวพ้อแต่คนขี้ตั๋ว ชีวิตเลยเป็นจั่งซี่
เมียเก่าของอ้ายถิ่มไป
เหลือแต่ลูกไว้ให้เลี้ยงตอนนี้
เจ้าสิรับได้บ่คนดี ย้อนอ้ายมีภาระติดโต

เป็นบ่าวลูกติด ชีวิตบ่ดีปานใด๋
เจ้าสิรับอ้ายได้ไหม สิว่าจั่งใด๋หนอนาง
กะอยากสิกลับไปเป็นผู้บ่าวแวงคือหมู่เขา
แต่คำว่าพ่อมันแขนคอทุกบาดหย่าง
เจ้าสิรังเกียจอ้ายน้อนาง ผู้บ่าวพ่อฮ้าง
ลูกติด..คืออ้าย..

เป็นบ่าวลูกติด ชีวิตบ่ดีปานใด๋
เจ้าสิรับอ้ายได้ไหม สิว่าจั่งใด๋หนอนาง
กะอยากสิกลับไปเป็นผู้บ่าวแวงคือหมู่เขา
แต่คำว่าพ่อมันแขนคอทุกบาดหย่าง
เจ้าสิรังเกียจบ่น้อนาง ผู้บ่าวพ่อฮ้าง
ลูกติด..คืออ้าย..

หากบ่รังเกียจอ้ายเด้อนาง ถ้าบ่ติว่าอ้ายนั้นฮ่าง
อ้ายกะสิพาเจ้าสร้างเจ้าแปง

มิวสิควิดีโอ ผู้บ่าวลูกติด ไหมไทย หัวใจศิลป์

เพลง : ผู้บ่าวลูกติด (คอร์ด)
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 081-9641162

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend