คอร์ดเพลง ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

INTRO | C Em | Dm G |
INTRO | C Em | Dm G | C |

 
บ่เคยถืกถิ่
มเจ้าสิฮู้อิหยั
 
ว่าคนฮักพั
Em 
งมันเจ็บสิต
Am 
าย
 
หายใจปล
ารอเวลาสุดท้า
 
เจ็บหล
Em 
าย..
E7 
…หน่ายคนตอแห
Am 
ล..
 
โอ่โฮโอ่
..โอ่โฮโอ่
..ละหน
Am 
อ..

INSTRU | Am G | F E | ( 2 Times )
INSTRU | Dm | Dm | Em | Em | Em |

 
เว้าเรื่องฮั
Am 
กกะอกหักมาเรื่อ
ยๆ
 
แต่กะยังบ่เมื่อ
ย 
 
ตามหาฮักแท้อ
ยู่
 
บ่ฮู้
Am 
ว่าเจ้าเกิดแล้วไ
ป่ 
 
คนของใจ
จักไปอยู่ไสบุ

 
บอกฮักผู้ใด๋
Dm 
กะได้แค่อ้ายได้แค่ห
Dm 
มู่
 
เคียดหลายอ
Em 
ยู่ 
 
พ้อแต่ผู้ขี้
Em 
ตั๋ว

 
เจ็
Am 
บ ดับเบิ้ลเจ็บ เจ็บแฮ
ง 
 
เจ็บหลาย
 
ถ้าแม่
นโรคร้าย 
 
ตายแล้
ว 
 
บ่ต้องปัว
 
ซั่ว
Am 
คักซั่วแหน่ให้เข
าย้องใช้
 
คิด
ว่าเขามีใจ 
 
โอ้ยห่าขั่

 
ขั่นถืกตั๋
Dm 
วแล้วได้โล่ห์
 
อ้ายคนโ
Dm 
ง่คือสิได้โล่เต็มเล้
า..

 
มาเว้าเรื่องความฮั
Am 
ก 
 
อกหักมันเจ็บปวด
 
สถิติแพ้รว
ด บ่อยากอวด บ่อยากเว้า
 
ตอนแรกกะทางเฮ
า 
 
สุดท้ายบาดแม่นเขา
 
เว้าอีหลี ไปขี่กัน
อยู่ไส

 
เฮ็ดใ
Am 
ส่ 
 
เจ้านั้นเฮ็ดใส่
 
บ่หลูโตนคนไห้
แพ้ใจ 
 
พ่ายรัก
 
ถ้ารู้จัก
แบบนี้ 
 
แต่กี้ข่อยเมี่ยนแล้ว
 
ว่าสิจ่ง
เอาแนว 
 
กะล่ะเป็นลายต่าง
 
เจ็
Dm 
บปางตาย 
 
อ้ายมัน
 
ส่วนเกิน
 
เขาได้เจ้
Em 
าไปเสิ่น 
 
โอ้ยงึดหล
E7 
าย..

INSTRU | Am | Am | Am |

 
อ้ายได้ใบแดง ล่ะเบิดแฮงย่างอ
Am 
อก
 
สนามใจเจ้าบอก.. บ่มีอ้ายแ
Am 
ล้ว
 
แพ้ฟาล์วสาวถิ่ม ละเบิดผู้เอาแ
Dm 
นว
 
ต้นๆ ดีหลาย กะตอนปลายมาแ
Dm 
ผ่ว
 
เจ้าเสร็จเขาแล้ว อ้ายขออำล
Am 
 
ลาล่ะเด้อ อ้ายขอลาก่
Am 
อน
 
ลาล่ะเด้อ อ้ายขอลาก่
Am 
อน
 
ถอนหายใจ
Am 
ลา..
.. ป้ายหน้าโสด จั่งพอกั
Am 

INSTRU | Am | G | F | E | ( 2 Times )

 
บอกฮักผู้ใด๋
Dm 
กะได้แค่อ้ายได้แค่ห
Dm 
มู่
 
เคียดหลายอ
Em 
ยู่ 
 
พ้อแต่ผู้ขี้
Em 
ตั๋ว

 
เจ็
Am 
บ ดับเบิ้ลเจ็บ เจ็บแฮ
ง 
 
เจ็บหลาย
 
ถ้าแม่
นโรคร้าย 
 
ตายแล้
ว 
 
บ่ต้องปัว
 
ซั่ว
Am 
คักซั่วแหน่ให้เข
าย้องใช้
 
คิด
ว่าเขามีใจ 
 
โอ้ยห่าขั่
 
ขั่นถืกตั๋
Dm 
วแล้วได้โล่ห์
 
อ้ายคนโ
Dm 
ง่คือสิได้โล่เต็มเล้
า..

 
มาเว้าเรื่องความฮั
Am 
ก 
 
อกหักมันเจ็บปวด
 
สถิติแพ้รว
ด บ่อยากอวด บ่อยากเว้า
 
ตอนแรกกะทางเฮ
า 
 
สุดท้ายบาดแม่นเขา
 
เว้าอีหลี ไปขี่กัน
อยู่ไส

 
เฮ็ดใ
Am 
ส่ 
 
เจ้านั้นเฮ็ดใส่
 
บ่หลูโตนคนไห้
แพ้ใจ 
 
พ่ายรัก
 
ถ้ารู้จัก
แบบนี้ 
 
แต่กี้ข่อยเมี่ยนแล้ว
 
ว่าสิจ่ง
เอาแนว 
 
กะล่ะเป็นลายต่าง

 
เจ็
Dm 
บปางตาย 
 
อ้ายมัน
 
ส่วนเกิน
 
เขาได้เจ้
Em 
าไปเสิ่น 
 
โอ้ยงึดหล
E7 
าย..

 
เจ็
Am 
บ ดับเบิ้ลเจ็บ เจ็บแฮ
ง 
 
เจ็บหลาย
 
ถ้าแม่
นโรคร้าย 
 
ตายแล้
ว 
 
บ่ต้องปัว
 
ซั่ว
Am 
คักซั่วแหน่ให้เข
าย้องใช้
 
คิด
ว่าเขามีใจ 
 
โอ้ยห่าขั่

 
ขั่นถืกตั๋
Dm 
วแล้วได้โล่ห์
 
อ้ายคนโ
Dm 
ง่คือสิได้โล่เต็มเล้
า..
 
โอ้ยเต็มเล้า..
 

OUTRO | Am G | F E | ( 2 Times )
OUTRO | Dm | Dm | Em | Em |
OUTRO | Em | Em Am |

มิวสิควิดีโอ ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend