คอร์ดเพลง ตัวเลือก ตัวรอ Tilly Birds

  
Text   


 
ไปจบกับเขาก่อนไ
Cm 
หมเธอ 
 
 
F 
 
ก่อนเธอจะพูดว่า
Gm 
มีใจ 
 
ให้
Eb 
ฉัน
 
ไปจบกับเขาค่อย
Cm 
ว่ากัน 
 
 
F 
 
ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของ
Gm 
ใคร
 
แต่ยอมเป็นตัว
Eb 
รอ 
 
รอให้เธอเลือกฉัน..

Gm 
  แทบบ้าบอ..
Bb 
  ที่ฉันเอาแต่เฝ้ารอ
Eb 
  ข้อความของเธอ..
F 
  ที่แจ้งเตือนบนหน้าจอ
Gm 
  ไม่หลับ 
 
ไม่นอน..
Bb 
  ขอแค่ได้ฟัง..
Eb 
  เสียงเธอบอก
A 
คิดถึง..
Dm 

 
แต่
Cm 
ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับก
F 
ารกระทำแบบนั้น
 
เธอพิมพ์
Gm 
คำว่า คิดถึงนะ อยากเจอ
 
ส่งใ
Eb 
ห้ทั้งเขาและฉัน
 
อยาก
Cm 
จะรู้ เธอเหนื่อยไหม อยากให้
F 
รู้ 
 
ฉันเหนื่อยใจ
 
จนตอ
Gm 
นนี้ฉันทนไม่ไหวอีกแ
Eb 
ล้ว..

 
ไปจบกับเขาก่อนไ
Cm 
หมเธอ 
 
 
F 
 
ก่อนเธอจะพูดว่า
Gm 
มีใจ 
 
ให้
Eb 
ฉัน
 
ไปจบกับเขาค่อย
Cm 
ว่ากัน 
 
 
F 
 
ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของ
Gm 
ใคร
 
แต่ยอมเป็นตัว
Eb 
รอ

 
รอให้เธอเ
Cm 
ลือกให้ถูก 
 
ลอง
F 
คิดให้ดี
 
แต่เลือก
Gm 
แล้วไม่มีให้เธอเลือกได้อี
Eb 
กครั้ง
 
มันคง
Cm 
ยากที่สุด 
 
แต่จะง่
F 
ายที่สุด
 
ถ้าเธอ
Gm 
รู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่า
Eb 
กัน 
 
รอให้เธอเลือก

Cm 
ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับก
F 
ารกระทำแบบนั้น
 
เธอพิมพ์
Gm 
คำว่า คิดถึงนะ อยากเจอ
 
ส่งใ
Eb 
ห้ทั้งเขาและฉัน
 
อย่าลืม
Cm 
แบ่งเวลาให้เท่ากัน
 
ตอบฉันแ
F 
ล้ว 
 
เธอไปตอบเขายัง
 
อย่าให้
Gm 
เขารอนาน 
 
อย่าใ
Eb 
ห้ทรมาน

Gm 
  เป็นตัวเลือก 
 
หรือ
Bb 
ตัวรอ
Eb 
  ถ้าเธอเลือก 
 
ฉันพ
F 
ร้อมรอ
Gm 
  เป็นตัวเลือก 
 
หรือ
Bb 
ตัวรอ
 
  ถ้าเ
Eb 
ลือกฉัน 
 
ก็อยาก
A 
ขอ..
 
  ไปจบกับเขาก่อนไหม..
 

INSTRU | Cm | D7 | Gm | Gm |

 
รอให้เธอเ
Cm 
ลือกให้ถูก 
 
ลอง
F 
คิดให้ดี
 
แต่เลือก
Gm 
แล้วไม่มีให้เธอเลือกได้อี
Eb 
กครั้ง
 
มันคง
Cm 
ยากที่สุด 
 
แต่จะง่
F 
ายที่สุด
 
ถ้าเธอ
Gm 
รู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่า
Eb 
กัน
 
ไปจบกับเขาก่อนไ
Cm 
หมเธอ 
 
 
F 
 
ก่อนเธอจะพูดว่า
Gm 
มีใจ 
 
ให้
Eb 
ฉัน
 
ไปจบกับเขาค่อย
Cm 
ว่ากัน 
 
 
F 
 
ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของ
Gm 
ใคร
 
แต่ยอมเป็นตัว
Eb 
รอ 
 
รอให้เธอเลือกฉัน..

INSTRU | Cm | F | Gm | Eb |

 
รอให้เธอเลือ
Cm 
กฉัน 
 
 
F 
 
Gm 
 
Eb 

 
รอให้เธอเลือ
Cm 
กฉัน 
 
 
F 
 
Gm 
 
Eb 


ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ
ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน
ไปจบกับเขาค่อยว่ากัน
ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร
แต่ยอมเป็นตัวรอ รอให้เธอเลือกฉัน..

แทบบ้าบอ..ที่ฉันเอาแต่เฝ้ารอ
ข้อความของเธอ..ที่แจ้งเตือนบนหน้าจอ
ไม่หลับ ไม่นอน..ขอแค่ได้ฟัง..
เสียงเธอบอกคิดถึง..

แต่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น
เธอพิมพ์คำว่า คิดถึงนะ อยากเจอ
ส่งให้ทั้งเขาและฉัน
อยากจะรู้ เธอเหนื่อยไหม อยากให้รู้ ฉันเหนื่อยใจ
จนตอนนี้ฉันทนไม่ไหวอีกแล้ว..

ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ
ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน
ไปจบกับเขาค่อยว่ากัน
ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร
แต่ยอมเป็นตัวรอ

รอให้เธอเลือกให้ถูก ลองคิดให้ดี
แต่เลือกแล้วไม่มีให้เธอเลือกได้อีกครั้ง
มันคงยากที่สุด แต่จะง่ายที่สุด
ถ้าเธอรู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่ากัน รอให้เธอเลือก

ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น
เธอพิมพ์คำว่า คิดถึงนะ อยากเจอ
ส่งให้ทั้งเขาและฉัน
อย่าลืมแบ่งเวลาให้เท่ากัน
ตอบฉันแล้ว เธอไปตอบเขายัง
อย่าให้เขารอนาน อย่าให้ทรมาน

เป็นตัวเลือก หรือตัวรอ
ถ้าเธอเลือก ฉันพร้อมรอ
เป็นตัวเลือก หรือตัวรอ
ถ้าเลือกฉัน ก็อยากขอ..
ไปจบกับเขาก่อนไหม..

( ดนตรี )

รอให้เธอเลือกให้ถูก ลองคิดให้ดี
แต่เลือกแล้วไม่มีให้เธอเลือกได้อีกครั้ง
มันคงยากที่สุด แต่จะง่ายที่สุด
ถ้าเธอรู้ว่าใครที่เธอรักมากกว่ากัน

ไปจบกับเขาก่อนไหมเธอ
ก่อนเธอจะพูดว่ามีใจ ให้ฉัน
ไปจบกับเขาค่อยว่ากัน
ฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร
แต่ยอมเป็นตัวรอ รอให้เธอเลือกฉัน..

( ดนตรี )

รอให้เธอเลือกฉัน

รอให้เธอเลือกฉัน

มิวสิควิดีโอ ตัวเลือก ตัวรอ Tilly Birds

เพลง : ตัวเลือก ตัวรอ
ศิลปิน : Tilly Birds
Written : Anuroth Ketlekha (3rd), Chamil Arin, BABEPOOM
Arrange : Thuwanon Tantiwattanaworakul (Milo Tanti)
ติดต่องาน : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend