คอร์ดเพลง ไอ้โต คาราบาว

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้โต คาราบาว

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : F,Gm,Am,Bb,C,Dm


INTRO | Gm F | Gm Dm | C F | C F |

 
ก็คิดไม่ออกก็ลอกเขา
F 
ไป
Dm 
เป็นนักเรียนรุ่นใ
F 
หญ่
 
ใครใ
C 
ครก็มักเกรงข
F 
าม
F7 
 
แม้แต่คุณ
Bb 
ครู
 
ยังไ
C 
ม่ค่อยกล้าห้ามป
F 
ราม
 
ท่า
Gm 
ทางฉันมันห่าม
Dm 
ห่าม
 
ตัวโ
C 
ตเท่ายักษ์ท่
C7 
าเตียน
F 

 
ที่เรียนทุกวันนั้นพ่อแม่
Dm 
ส่ง
 
คงไม่ต้องให้บ
F 
อก
 
ว่าร
C 
วยไม่รวยอย่าง
F 
ไร
F7 
 
ไม่มีปัญ
Bb 
หา 
 
ยิน
Gm 
ดีเล่าเรียนต่อไ
F 
 
ถึง
Gm 
หัวจะไม่เอาไ
Dm 
หน
 
แต่ใ
C 
จยังรักกา
F 
รเรียน
A 

 
คุณครูค
Bb 
รับ 
 
ผมเป็นนักเรียนโง่
F 
โง่
 
ไอ้
Gm 
โตนะโตแต่
F 
ตัว 
 
กลัว
Em7b5 
ครูจะเข้าใจ
F 
ผิด
 
สมองมัน
Dm 
ช้า 
 
เกิด
C 
มาทำไมไ
Dm 
ม่รู้
 
เกิด
Gm 
มาเป็นศิษย์ของ
Dm 
ครู
 
เป็น
Em 
ชายที่ชื่อไ
Am 
อ้โต
 
ไอ้โต ไอ้โ
F 
ต 
 
ไอ้โ
C 
ต ไอ้โต ไอ้โ
F 

 
เพื่อนฉันมากมาย เรียนมาด้วย
F 
กัน
Dm 
ที่รู้ข่าวมานั้น 
 
ทุก
C 
คนได้ดิบไ
F 
ด้ดี
F7 
 
มีบ้านโต
Bb 
โต 
 
มี
C 
รถเก๋งแพงแพง
F 
ขี่
 
มี
Gm 
เมียมีฐาน
Dm 
ะดี 
 
มีเ
C 
งินมีหน้า
F 
มีตา

INSTRU | C F | Dm F | C F | F7 |
INSTRU | Bb C | F Gm | Dm C | F A |

 
คุณครูค
Bb 
รับ 
 
ผมเป็นนักเรียนโง่
F 
โง่
 
ไอ้
Gm 
โตนะโตแต่
F 
ตัว
 
กลัว
Em7b5 
ครูจะเข้าใจ
F 
ผิด
 
สมองมัน
Dm 
ช้า 
 
เรียนไ
C 
ปทำไมไ
Dm 
ม่รู้
 
ไม่
Gm 
ใช่ความผิดของ
Dm 
ครู
 
ผมเ
Em 
รียนไม่รู้เรื่องเ
F 
อง

 
คร่ำเสียงเพลงครวญ จากโรงเรียน
Dm 
เก่า
 
เป็นเสียงเพลงเศร้าเศ
F 
ร้า
 
กลั่นจ
C 
ากชีวิตไ
F 
อ้โต
F7 
 
ไปดีเถอะเ
Bb 
พื่อน
 
เป็น
Gm 
หมอเป็นใหญ่เป็นโ
F 
Gm 
สมองไอ้โตมัน
Dm 
โง่
 
ได้แค่ไอ้โ
C 
ตนักการภา
F 
รโรง

OUTRO | Gm Dm | Bb C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอ้โต


ก็คิดไม่ออกก็ลอกเขาไป
เป็นนักเรียนรุ่นใหญ่
ใครใครก็มักเกรงขาม
แม้แต่คุณครู
ยังไม่ค่อยกล้าห้ามปราม
ท่าทางฉันมันห่ามห่าม
ตัวโตเท่ายักษ์ท่าเตียน

ที่เรียนทุกวันนั้นพ่อแม่ส่ง
คงไม่ต้องให้บอก
ว่ารวยไม่รวยอย่างไร
ไม่มีปัญหา ยินดีเล่าเรียนต่อไป
ถึงหัวจะไม่เอาไหน
แต่ใจยังรักการเรียน

คุณครูครับ ผมเป็นนักเรียนโง่โง่
ไอ้โตนะโตแต่ตัว กลัว5ครูจะเข้าใจผิด
สมองมันช้า เกิดมาทำไมไม่รู้
เกิดมาเป็นศิษย์ของครู
เป็นชายที่ชื่อไอ้โต
ไอ้โต ไอ้โต ไอ้โต ไอ้โต ไอ้โต

เพื่อนฉันมากมาย เรียนมาด้วยกัน
ที่รู้ข่าวมานั้น ทุกคนได้ดิบได้ดี
มีบ้านโตโต มีรถเก๋งแพงแพงขี่
มีเมียมีฐานะดี มีเงินมีหน้ามีตา

( ดนตรี )

คุณครูครับ ผมเป็นนักเรียนโง่โง่
ไอ้โตนะโตแต่ตัว
กลัว5ครูจะเข้าใจผิด
สมองมันช้า เรียนไปทำไมไม่รู้
ไม่ใช่ความผิดของครู
ผมเรียนไม่รู้เรื่องเอง

คร่ำเสียงเพลงครวญ จากโรงเรียนเก่า
เป็นเสียงเพลงเศร้าเศร้า
กลั่นจากชีวิตไอ้โต
ไปดีเถอะเพื่อน
เป็นหมอเป็นใหญ่เป็นโต
สมองไอ้โตมันโง่
ได้แค่ไอ้โตนักการภารโรง

มิวสิควิดีโอ ไอ้โต คาราบาว

เพลง : ไอ้โต
ศิลปิน : คาราบาว
เรียบเรียง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend