คอร์ดเพลง นักสะสมหัวใจ Silence

  
Text   
คอร์ดเพลง นักสะสมหัวใจ Silence

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Silence
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุนทรา ชุ่มหฤทัย
คอร์ด : C,Cmaj7,Dm,Em,F,G,Am


C 
รัก.. 
 
ที่เคย
G 
มีให้กันเ
Am 
สมอ
 
แต่สุด
Dm 
ท้าย 
 
ไม่เหลืออะไรอีกสั
G 
กอย่าง
 
เจ็บป
F 
วดเหลือเ
G 
กิน 
 
กับคำ
Em 
เชิญที่เธอให้
Am 
กัน
 
เธอเก็บซ่อน
F 
ฉัน 
 
อยู่ในใจกับใครมากม
G 
าย

C 
ใจ..
Em 
ที่ให้ไปอยากจะได้
Am 
คืน
 
ก็เมื่อ
Dm 
เธอ..ม
G 
องฉันเป็นแค่ทา
C 
งผ่าน
 
ไม่ได้เ
F 
ป็นตัวสำรองใ
G 
คร
 
อยากจะ
Em 
มาจะไปได้
Am 
ตามต้องการ
 
ได้ใจ
Dm 
ฉัน 
 
ได้ใจใ
F 
ครอีกตั้งหลาย
G 
คน

 
  เธอเป็น
C 
นักสะสมหัวใจ
 
  หลอกเอา
Cmaj7 
ใจใครไปเก็บไว้
F 
  มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
 
  เธอสะ
C 
สมใจใครต่อใคร 
 
มาก
Cmaj7 
มายไม่รู้เท่าไร
F 
  เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ 
 
 
Fm 
 
  เมื่อไหร่จะ
C 
พอ

 
อยากให้เ
C 
ธอ 
 
 
Em 
เก็บไปคิดดูใ
Am 
ห้ดี
 
ว่าทำล
F 
าย
G 
..ทำร้ายใจใครเท่าไ
C 
หร่
 
จากก
F 
ารที่เ
G 
ธอ 
 
เป็น
Em 
นักสะสมหั
Am 
วใจ
 
ว่ามัน
Dm 
สาสมแก่ใ
F 
จเธอรึ
G 
ยัง

 
  เธอเป็น
C 
นักสะสมหัวใจ
 
  หลอกเอา
Cmaj7 
ใจใครไปเก็บไว้
F 
  มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
 
  เธอสะ
C 
สมใจใครต่อใคร 
 
 
Cmaj7 
มากมายไม่รู้เท่าไร
F 
  เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ..
G 
  ไม่รู้จักพอ..

F 
  การกระทำของเธอ 
 
มันทำลายหัวใจ
 
  ของใ
C 
ครต่อใครมากมาย
F 
  เธอมาลวงหัวใจ 
 
เอาใจไปเก็บไว้ทำไมไม่
G 
รู้

INSTRU | C | C | F | F |
INSTRU | C | C | F | G | G |

 
  เธอเป็น
C 
นักสะสมหัวใจ
 
  หลอกเอา
Cmaj7 
ใจใครไปเก็บไว้
F 
  มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
 
  เธอสะ
C 
สมใจใครต่อใคร 
 
 
Cmaj7 
มากมายไม่รู้เท่าไร
F 
  เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ..
Fm 
  เมื่อไหร่จะ
C 
พอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นักสะสมหัวใจ


รัก.. ที่เคยมีให้กันเสมอ
แต่สุดท้าย ไม่เหลืออะไรอีกสักอย่าง
เจ็บปวดเหลือเกิน กับคำเชิญที่เธอให้กัน
เธอเก็บซ่อนฉัน อยู่ในใจกับใครมากมาย

ใจ..ที่ให้ไปอยากจะได้คืน
ก็เมื่อเธอ..มองฉันเป็นแค่ทางผ่าน
ไม่ได้เป็นตัวสำรองใคร
อยากจะมาจะไปได้ตามต้องการ
ได้ใจฉัน ได้ใจใครอีกตั้งหลายคน

เธอเป็นนักสะสมหัวใจ
หลอกเอาใจใครไปเก็บไว้
มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
เธอสะสมใจใครต่อใคร มากมายไม่รู้เท่าไร
เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ
เมื่อไหร่จะพอ

อยากให้เธอ เก็บไปคิดดูให้ดี
ว่าทำลาย..ทำร้ายใจใครเท่าไหร่
จากการที่เธอ เป็นนักสะสมหัวใจ
ว่ามันสาสมแก่ใจเธอรึยัง

เธอเป็นนักสะสมหัวใจ
หลอกเอาใจใครไปเก็บไว้
มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
เธอสะสมใจใครต่อใคร มากมายไม่รู้เท่าไร
เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ..
ไม่รู้จักพอ..

การกระทำของเธอ มันทำลายหัวใจ
ของใครต่อใครมากมาย
เธอมาลวงหัวใจ เอาใจไปเก็บไว้ทำไมไม่รู้

( ดนตรี )

เธอเป็นนักสะสมหัวใจ
หลอกเอาใจใครไปเก็บไว้
มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
เธอสะสมใจใครต่อใคร มากมายไม่รู้เท่าไร
เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ..
เมื่อไหร่จะพอ..

มิวสิควิดีโอ นักสะสมหัวใจ Silence

เพลง : นักสะสมหัวใจ
ศิลปิน : Silence
เรียบเรียง : รังสรรค์ แคฝอย
ติดต่องานแสดง : 02-080-6300
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend