คอร์ดเพลง รักนี้วัวชน บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง รักนี้วัวชน บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิยะพันธ์ นาคพิน
คอร์ด : Em,D,C,B,G


INTRO | Em | D | Em | D |

Em 
  เกิดมาเป็นช
D 
าย 
 
ก็ต้องเคยชก
Em 
  เกิดเป็นวัว
D 
ชน 
 
ต้องชนต้องสู้
Em 
  ศักดิ์ศรีของ
D 
วัว 
 
ศักด์ศรีของกู
Em 
  ไม่เคยยอมใ
D 
ครหน้าไหนเข้า
Em 
มา
D 

Em 
  จากสายพันธุ์
D 
ดี 
 
สายพันธุ์พ่อแม่
Em 
  ก็ต้องมี
D 
แพ้ 
 
แม้ดีแค่ไหน
Em 
  มันเป็นเกมส์กี
D 
ฬา 
 
ที่เดิมพันด้วยใจ
Em 
  วัวมึงดีแค่ไ
D 
หน 
 
เดี๋ยวต้องลอง
Em 
แล
D 

C 
  สมิงแทงข้
D 
าง 
 
น้ำตาลแทง
Em 
หน้า
C 
  เอาเลยลูก
D 
ข้า 
 
ชนมันอย่า
Em 
ถอย
C 
  จิตใจเดิม
D 
พัน 
 
ไม่มากก็
Em 
น้อย
C 
  ขอเพียงได้ห
D 
รอย 
 
ศึกแห่งศักดิ์
B 
ศรี

C 
รุกๆ 
 
มันเข้า
Em 
ไป
 
ชนด้วยหัวใ
C 
จ 
 
อย่าห
D 
นีลูก
Em 
พ่อ
Em 
กำลังวังชาที่
C 
พ่อ
 
ฝึกเลี้ยงเจ้า
D 
มา 
 
อยู่เป็นแรม
B 
ปี
Em 
อย่าให้ต้องอาย
G 
คน
 
แล้วชนชน
D 
ชน 
 
สนามศักดิ์
Em 
ศรี
Em 
อย่าจงอย่าถอย
G 
หนี
 
สู้ไป สู้ไ
D 
ป 
 
สู้ไ
B 
ป 
 
ให้สุ
Em 
ดใจ

Em 
ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย
 
ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย
 

INSTRU | Em | Em C D | Em | Em C D |
INSTRU | C | D | B | B |

C 
  สมิงแทงข้
D 
าง 
 
น้ำตาลแทง
Em 
หน้า
C 
  เอาเลยลูก
D 
ข้า 
 
ชนมันอย่า
Em 
ถอย
C 
  จิตใจเดิม
D 
พัน 
 
ไม่มากก็
Em 
น้อย
C 
  ขอเพียงได้ห
D 
รอย 
 
ศึกแห่งศักดิ์
B 
ศรี

C 
รุกๆ 
 
มันเข้า
Em 
ไป
 
ชนด้วยหัวใ
C 
จ 
 
อย่าห
D 
นีลูก
Em 
พ่อ
Em 
กำลังวังชาที่
C 
พ่อ
 
ฝึกเลี้ยงเจ้า
D 
มา 
 
อยู่เป็นแรม
B 
ปี
Em 
อย่าให้ต้องอาย
G 
คน
 
แล้วชนชน
D 
ชน 
 
สนามศักดิ์
Em 
ศรี
Em 
อย่าจงอย่าถอย
G 
หนี
 
สู้ไป สู้ไ
D 
ป 
 
สู้ไ
B 
ป 
 
ให้สุ
Em 
ดใจ

Em 
รัก รักนี้ วัว
C 
ชน รักนี้ วัว
D 
ชน 
 
รักนี้วัว
Em 
ชน
Em 
รัก รักนี้ วัว
C 
ชน รักนี้ วัว
D 
ชน 
 
รักนี้วัว
Em 
ชน
Em 
รัก รักนี้ วัว
C 
ชน รักนี้ วัว
D 
ชน 
 
รักนี้ต้องชน
Em 
วัว

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักนี้วัวชน


เกิดมาเป็นชาย ก็ต้องเคยชก
เกิดเป็นวัวชน ต้องชนต้องสู้
ศักดิ์ศรีของวัว ศักด์ศรีของกู
ไม่เคยยอมใครหน้าไหนเข้ามา

จากสายพันธุ์ดี สายพันธุ์พ่อแม่
ก็ต้องมีแพ้ แม้ดีแค่ไหน
มันเป็นเกมส์กีฬา ที่เดิมพันด้วยใจ
วัวมึงดีแค่ไหน เดี๋ยวต้องลองแล

สมิงแทงข้าง น้ำตาลแทงหน้า
เอาเลยลูกข้า ชนมันอย่าถอย
จิตใจเดิมพัน ไม่มากก็น้อย
ขอเพียงได้หรอย ศึกแห่งศักดิ์ศรี

รุกๆ มันเข้าไป
ชนด้วยหัวใจ อย่าหนีลูกพ่อ
กำลังวังชาที่พ่อ
ฝึกเลี้ยงเจ้ามา อยู่เป็นแรมปี
อย่าให้ต้องอายคน
แล้วชนชนชน สนามศักดิ์ศรี
อย่าจงอย่าถอยหนี
สู้ไป สู้ไป สู้ไป ให้สุดใจ

ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย
ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย ฮุย

( ดนตรี )

สมิงแทงข้าง น้ำตาลแทงหน้า
เอาเลยลูกข้า ชนมันอย่าถอย
จิตใจเดิมพัน ไม่มากก็น้อย
ขอเพียงได้หรอย ศึกแห่งศักดิ์ศรี

รุกๆ มันเข้าไป
ชนด้วยหัวใจ อย่าหนีลูกพ่อ
กำลังวังชาที่พ่อ
ฝึกเลี้ยงเจ้ามา อยู่เป็นแรมปี
อย่าให้ต้องอายคน
แล้วชนชนชน สนามศักดิ์ศรี
อย่าจงอย่าถอยหนี
สู้ไป สู้ไป สู้ไป ให้สุดใจ

รัก รักนี้ วัวชน รักนี้ วัวชน รักนี้วัวชน
รัก รักนี้ วัวชน รักนี้ วัวชน รักนี้วัวชน
รัก รักนี้ วัวชน รักนี้ วัวชน รักนี้ต้องชนวัว

มิวสิควิดีโอ รักนี้วัวชน บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : รักนี้วัวชน
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend