คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ Dr.Fuu x B-King

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง อะไรก็ได้ Dr.Fuu x B king

คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ Dr.Fuu x B king

เพลง :

ศิลปิน : Dr.Fuu x B-king

เนื้อร้อง/ทำนอง : แฮค ฮอกไกโด, หยก บียอน

คอร์ดทั้งหมด : G,Bm,Cmaj7,Am,D


Tune to Eb
INTRO | G Bm | Cmaj7 | G Bm | Cmaj7 |

G 
  คิดว่าฉันเฉ
Bm 
ยๆก็คงจะไ
Cmaj7 
ม่สำคัญ
G 
  แต่ว่า
Bm 
นั่นมันคือความจ
Cmaj7 
ริงจากใจ
D 
ฉัน
Cmaj7 
  เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไ
Bm 
ปกว่าใครทั้ง
Em 
นั้น
 
  ผิดที่
Am 
ฉันมันรักเธอมากเ
D 
กิน

 
อยากให้เ
C 
ป็นอะไรก็ได้ 
 
ให้
Bm 
เป็นอะไรก็เป็น
Am 
ฉันจะทำให้เห็นว่าฉั
G 
นนั้นรักเธอ
C 
ทำได้เพียงเท่านี้ 
 
 
Bm 
ทำได้เพียงให้เธอ
 
ไม่ไ
Am 
ปจากฉัน 
 
เท่านั้
D 
นก็พอ

 
หากวันใ
G 
ด 
 
ที่ฉันหายไ
D 
 
บอกเธอเ
Em 
ลย 
 
ไม่ต้องเสียใ
D 
 
เก็บความ
C 
รักเอาไว้ให้เขา
 
ส่วน
Bm 
ฉันมันมีแค่เหงา
 
เป็นเหมือน
Am 
เงาที่เคียงข้างเ
D 
ธอ

 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
เอาไว้ใน
D/F# 
กล่อง
 
ตรงท่วงทำ
Em 
นองที่มันหา
Bm 
ยไป
 
หากวันใ
C 
ดเธอเข้ามาค้น
Bm 
ฉันจะเป็นคนเดิมที่รั
Am 
กเธอ
 
ทั้งใ
D 
จ 
 
ไม่เหลือให้ใค
G 
รเลย

INSTRU | Am D | Bm Em | ( 2 Times )

Am 
ให้นับท้องฟ้าและดาวทุกดวงที่ล
D 
อยอยู่บนนภา
Bm 
ก็ยังไม่มากเท่าความรักของฉั
Em 
นที่แสดงออกมา
Am 
ได้เดินอยู่เคียงข้างกัน 
 
และฉั
D 
นได้นั่งมองตา
Bm 
สักวันคงได้คุกเข่าใส่แหวน
Em 
ขอเธอเป็นภรรยา

Am 
ก็ขอให้เป็นอย่างนั้น 
 
 
D 
ก็ขอให้เป็นอย่างฝัน
Bm 
ก็ขอให้เราได้รักกันเถอะถ้ามั
Em 
นได้เป็นอย่างนั้น
Am 
ฝันว่าเธออยู่กับฉัน 
 
 
D 
อยากขอหลับอยู่อย่างนั้น
Bm 
แม้เป็นแค่เพียงในฝัน 
 
ฉันก็คง
Em 
ทำได้แค่เพียงเท่านั้นเธอ

 
อยากให้เ
C 
ป็นอะไรก็ได้ 
 
ให้
Bm 
เป็นอะไรก็เป็น
Am 
ฉันจะทำให้เห็นว่าฉั
G 
นนั้นรักเธอ
C 
ทำได้เพียงเท่านี้ 
 
 
Bm 
ทำได้เพียงให้เธอ
 
ไม่ไ
Am 
ปจากฉัน 
 
เท่านั้
D 
นก็พอ

 
หากวันใ
G 
ดที่ฉันหายไ
D 
 
บอกเธอเ
Em 
ลยไม่ต้องเสียใ
D 
 
เก็บความ
C 
รักเอาไว้ให้เขา
 
ส่วน
Bm 
ฉันมันมีแค่เหงา
 
เป็นเหมือน
Am 
เงาที่เคียงข้างเ
D 
ธอ

 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
เอาไว้ใน
D/F# 
กล่อง
 
ตรงท่วงทำ
Em 
นองที่มันหา
Bm 
ยไป
 
หากวันใ
C 
ดเธอเข้ามาค้น
Bm 
ฉันจะเป็นคนเดิมที่รั
Am 
กเธอ
 
ทั้งใ
D 
จ 
 
ไม่เหลือให้ใครเ
 
ลย

 
เก็บดวงใ
G 
จ 
 
เอาไว้ใน
D/F# 
กล่อง
 
ตรงท่วงทำ
Em 
นองที่มันหา
Bm 
ยไป
 
หากวันใ
C 
ดเธอเข้ามาค้น
Bm 
ฉันจะเป็นคนเดิมที่รั
Am 
กเธอ
 
ทั้งใ
D 
จ 
 
ไม่เหลือให้ใค
G 
รเลย

OUTRO | C Bm | Am D | C Bm | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อะไรก็ได้


คิดว่าฉันเฉยๆก็คงจะไม่สำคัญ
แต่ว่านั่นมันคือความจริงจากใจฉัน
เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไปกว่าใครทั้งนั้น
ผิดที่ฉันมันรักเธอมากเกิน

อยากให้เป็นอะไรก็ได้ ให้เป็นอะไรก็เป็น
ฉันจะทำให้เห็นว่าฉันนั้นรักเธอ
ทำได้เพียงเท่านี้ ทำได้เพียงให้เธอ
ไม่ไปจากฉัน เท่านั้นก็พอ

หากวันใด ที่ฉันหายไป
บอกเธอเลย ไม่ต้องเสียใจ
เก็บความรักเอาไว้ให้เขา
ส่วนฉันมันมีแค่เหงา
เป็นเหมือนเงาที่เคียงข้างเธอ

เก็บดวงใจ เอาไว้ในกล่อง
ตรงท่วงทำนองที่มันหายไป
หากวันใดเธอเข้ามาค้น
ฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอ
ทั้งใจ ไม่เหลือให้ใครเลย

( ดนตรี )

ให้นับท้องฟ้าและดาวทุกดวงที่ลอยอยู่บนนภา
ก็ยังไม่มากเท่าความรักของฉันที่แสดงออกมา
ได้เดินอยู่เคียงข้างกัน และฉันได้นั่งมองตา
สักวันคงได้คุกเข่าใส่แหวนขอเธอเป็นภรรยา

ก็ขอให้เป็นอย่างนั้น ก็ขอให้เป็นอย่างฝัน
ก็ขอให้เราได้รักกันเถอะถ้ามันได้เป็นอย่างนั้น
ฝันว่าเธออยู่กับฉัน อยากขอหลับอยู่อย่างนั้น
แม้เป็นแค่เพียงในฝัน ฉันก็คงทำได้แค่เพียงเท่านั้นเธอ

อยากให้เป็นอะไรก็ได้ ให้เป็นอะไรก็เป็น
ฉันจะทำให้เห็นว่าฉันนั้นรักเธอ
ทำได้เพียงเท่านี้ ทำได้เพียงให้เธอ
ไม่ไปจากฉัน เท่านั้นก็พอ

หากวันใดที่ฉันหายไป
บอกเธอเลยไม่ต้องเสียใจ
เก็บความรักเอาไว้ให้เขา
ส่วนฉันมันมีแค่เหงา
เป็นเหมือนเงาที่เคียงข้างเธอ

เก็บดวงใจ เอาไว้ในกล่อง
ตรงท่วงทำนองที่มันหายไป
หากวันใดเธอเข้ามาค้น
ฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอ
ทั้งใจ ไม่เหลือให้ใครเลย

เก็บดวงใจ เอาไว้ในกล่อง
ตรงท่วงทำนองที่มันหายไป
หากวันใดเธอเข้ามาค้น
ฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอ
ทั้งใจ ไม่เหลือให้ใครเลย..

มิวสิควิดีโอ อะไรก็ได้ Dr.Fuu x B king

เพลง อะไรก็ได้
ศิลปิน : Dr.Fuu x B king
เรียบเรียง : Benz Dr.Fuu & Dr.Fuu Band
ติดต่องาน Tel. 086-499-8782,06-3569-9665

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend