คอร์ดเพลง ผีพนัน TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   
คอร์ดเพลง ผีพนัน TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ด :

ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : Em,D,C,B7


INTRO | Em | Em | D | D |
INTRO | C | C | B7 | B7 |
INTRO | Em | Em | D | D |
INTRO | C | C | B7 | B7 |

Em 
เรื่องมันมีอยู่ว่า 
 
ลุงวาส
C 
นาแกติดการพนัน
 
แกเอาที่
D 
ดินรถยนต์ไป
B7 
ผ่อนไปค้ำไปทำ
Em 
ทุน
Em 
เมียแกเคยบอกว่า 
 
อยู่กับไอ้ห
C 
นาจะอดตายเสียก่อน
 
เลยตัดสินใ
D 
จหอบลูกหอบ
B7 
ข้าวหอบของ 
 
เข้าเมือง
Em 
กรุง
 
ปัดโธ่ไอ้ห
C 
นา 
 
เดี๋ยวก็ตาย
B7 
ห่า 
 
เป็นผีพนัน

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
เงินที่เคยเก็บไว้ ค่อยๆ หมดไ
C 
ปในวงไฮโล
 
ยิ่งเสียยิ่งต
D 
ามยิ่งแทงก็
B7 
ยิ่งโมโห 
 
ยิ่งหมด
Em 
ตัว
Em 
เงินสดหมดกระเป๋า 
 
ใช้เครดิตเ
C 
อาไว้มีค่อยจ่าย
 
กลับไปค่อยเ
D 
อาตู้เย็น 
 
ที
B7 
วีมาขาย 
 
เพื่อคืน
Em 
ทุน
 
ปัดโธ่ไอ้ห
C 
นา 
 
เดี๋ยวก็ตาย
B7 
ห่า 
 
เป็นผี
Em 
พนัน

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
สร้างหนี้สร้างปัญหา 
 
แต่ว่าลุงห
C 
นาแกก็ยังไม่หยุด
 
เมื่อแกเริ่ม
D 
มึนเริ่มเมา 
 
ความเ
B7 
ป็นมนุษย์ก็หมด
Em 
ไป
Em 
ทางขจัดปัญหา 
 
โถ่เอ๋ยไอ้ห
C 
นามันยิ่งจะไปกันใหญ่
 
แกตัดสินใ
D 
จคว้าแมงกะไ
B7 
ซพังๆ 
 
ไปเอา
Em 
ปืน

C 
  หยิบปืนคู่ใ
D 
จขี่ไป
Em 
ตลาด
C 
  ทะนงองอ
D 
าจหยิ่งในศักดิ์
Em 
ศรี
C 
  โดดลงวิ่งต
D 
รงมุ่งไปร้าน
Em 
ลาบร้านแซบอีหลี
C 
  คว้าเอาปืน
D 
จี้มีเงินเท่า
Em 
ไร
 
  ปัดโธ่ไอ้ห
C 
นา 
 
เดี๋ยวก็ตาย
B7 
ห่า 
 
เป็นผีพนัน

INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | D | B7 | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | D | B7 | Em | Em |

Em 
หมดหน้าตักครั้งนี้ 
 
หวังว่าจะ
C 
มีเงินทุนให้เล่น
 
แต่เวรและก
D 
รรมเท่าทัน 
 
ตาม
B7 
มาให้เห็นอยู่ตำ
Em 
ตา
Em 
ตีนหมัดรัวไม่ยั้ง 
 
ทั้งกะละ
C 
มังและสปาต้า
 
ผ่าลงที่ต
D 
รงหัวกบาลขอ
B7 
งไอ้หนาจนหมด
Em 
ลม..

 
ปัดโธ่ไอ้ห
C 
นา 
 
แล้วก็ตาย
B7 
ห่า 
 
เป็นผี
Em 
พนัน

 
ในดิน
Em 
แดนที่แกเพิ่งย่างตีนเข้าไป
 
ตัดสินใ
D 
จแกสมัครใจเข้าไปเอง
 
ที่สุดแ
C 
ล้วไร้ที่พึ่งพาแกเลือกเอง
 
ต้องอยู่อย่าง
B7 
ยำเกรง

 
ไม่มีเงินใ
Em 
ช้แกพร้อมลั่นไกออกอาวุธ
 
เข่าแทบท
D 
รุดความเป็นมนุษย์เริ่มเลือนไป
 
คนข้างห
C 
ลังชีวิตจะพังช่างแม่งปะไร
 
กฎหมายไม่ช่วยอะ
B7 
ไร 
 
แกเลือกเอง

OUTRO | Em | Em | D | D |
OUTRO | C | C | B7 | B7 |
OUTRO | Em | Em | D | D |
OUTRO | C | C | B7 | B7 |
OUTRO ( 4 Times )
OUTRO ( Fade out.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผีพนัน


เรื่องมันมีอยู่ว่า ลุงวาสนาแกติดการพนัน
แกเอาที่ดินรถยนต์ไปผ่อนไปค้ำไปทำทุน
เมียแกเคยบอกว่า อยู่กับไอ้หนาจะอดตายเสียก่อน
เลยตัดสินใจหอบลูกหอบข้าวหอบของ เข้าเมืองกรุง
ปัดโธ่ไอ้หนา เดี๋ยวก็ตายห่า เป็นผีพนัน

( ดนตรี )

เงินที่เคยเก็บไว้ ค่อยๆ หมดไปในวงไฮโล
ยิ่งเสียยิ่งตามยิ่งแทงก็ยิ่งโมโห ยิ่งหมดตัว
เงินสดหมดกระเป๋า ใช้เครดิตเอาไว้มีค่อยจ่าย
กลับไปค่อยเอาตู้เย็น ทีวีมาขาย เพื่อคืนทุน
ปัดโธ่ไอ้หนา เดี๋ยวก็ตายห่า เป็นผีพนัน

( ดนตรี )

สร้างหนี้สร้างปัญหา แต่ว่าลุงหนาแกก็ยังไม่หยุด
เมื่อแกเริ่มมึนเริ่มเมา ความเป็นมนุษย์ก็หมดไป
ทางขจัดปัญหา โถ่เอ๋ยไอ้หนามันยิ่งจะไปกันใหญ่
แกตัดสินใจคว้าแมงกะไซพังๆ ไปเอาปืน

หยิบปืนคู่ใจขี่ไปตลาด
ทะนงองอาจหยิ่งในศักดิ์ศรี
โดดลงวิ่งตรงมุ่งไปร้านลาบร้านแซบอีหลี
คว้าเอาปืนจี้มีเงินเท่าไร
ปัดโธ่ไอ้หนา เดี๋ยวก็ตายห่า เป็นผีพนัน

( ดนตรี )

หมดหน้าตักครั้งนี้ หวังว่าจะมีเงินทุนให้เล่น
แต่เวรและกรรมเท่าทัน ตามมาให้เห็นอยู่ตำตา
ตีนหมัดรัวไม่ยั้ง ทั้งกะละมังและสปาต้า
ผ่าลงที่ตรงหัวกบาลของไอ้หนาจนหมดลม..
ปัดโธ่ไอ้หนา แล้วก็ตายห่า เป็นผีพนัน

ในดินแดนที่แกเพิ่งย่างตีนเข้าไป
ตัดสินใจแกสมัครใจเข้าไปเอง
ที่สุดแล้วไร้ที่พึ่งพาแกเลือกเอง
ต้องอยู่อย่างยำเกรง

ไม่มีเงินใช้แกพร้อมลั่นไกออกอาวุธ
เข่าแทบทรุดความเป็นมนุษย์เริ่มเลือนไป
คนข้างหลังชีวิตจะพังช่างแม่งปะไร
กฎหมายไม่ช่วยอะไร แกเลือกเอง

มิวสิควิดีโอ ผีพนัน TaitosmitH (ไททศมิตร)

เพลง : ผีพนัน
ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)
Arrange : TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend