คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

เพลง :

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,G,C,Am,Bm


INTRO | Em | G | Em | Em | C D | G |

G 
  เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสัก
Em 
คำ
 
  ทิ้งพี่ชาวนาตัว
C 
ดำ 
 
ไป
D 
ทำงานเมืองบา
G 
งกอก
 
  เบื่อคนทา
Em 
งนี้ 
 
ไปคลั่งดนตรีเพล
Am 
งร็อค
 
  เพลง
Bm 
ลูกทุ่งบ้านน
C 
อก 
 
เจ้า
Am 
บอกว่าเชยสิ้
D 
นดี

Bm 
  แว่ว ๆ ข่าวมาว่าเจ้าหล
Em 
งไฟ
 
  แสงสีและศิวิไ
C 
ลซ์ 
 
เจ้าไ
D 
ปเที่ยวแทบทุก
G 
ที่
 
  เข้าผับ เข้า
Em 
บาร์ 
 
งานการก็ลา
Am 
ทั้งปี
 
  ไป
Bm 
หลงดูวงดน
C 
ตรี 
 
เล่นเพ
D 
ลงร็อคที่ชอ
Em 
บใจ

 
ไปยืนกรีดร้
C 
อง 
 
ไปเฝ้ามองหน้า
Bm 
เวที
 
วงร็อคหน้าตา
C 
ดีๆ 
 
แบบ
D 
นี้ที่เธอคลั่
G 
งไคล้
 
ฟังคำพี่
C 
นะ 
 
พี่
Bm 
เตือนแก้วตาจา
Am 
กใจ
 
พวก
Bm 
ขาร็อคอันต
C 
ราย 
 
ส่วนใ
Am 
หญ่มีเมียหล
B 
ายคน

Em 
  กลับบ้านเถิดหนาท้องนายัง
Em 
คอย
 
  พ่อแม่นั่งตาละห้
C 
อย
 
  รอค
D 
อยด้วยความหมอ
G 
งหม่น
 
  พี่เป็นชาว
Em 
นา 
 
จะขอตั้งตาฝึ
Am 
กฝน
 
  อยาก
Bm 
ร้องเพลงร็อคด้วย
C 
คน
 
  เผื่อหน้า
D 
มนจะห
G 
วนกลับมา

INSTRU | C | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C Bm | Am Bm | C D | Em |

 
ไปยืนกรีดร้
C 
อง 
 
ไปเฝ้ามองหน้า
Bm 
เวที
 
วงร็อคหน้าตา
C 
ดีๆ 
 
แบบ
D 
นี้ที่เธอคลั่
G 
งไคล้
 
ฟังคำอ้ายเ
C 
ด้อ 
 
อ้ายเ
Bm 
ตือนแก้วตาจา
Am 
กใจ
 
ว่าข
Bm 
าร็อคอันต
C 
ราย 
 
ส่วนใ
Am 
หญ่มีเมียหล
B 
ายคน

Em 
  เมือบ้านเถิดหนาท้องนายัง
Em 
คอย
 
  พ่อแม่นั่งตาละห้
C 
อย
 
  รอค
D 
อยด้วยความหมอ
G 
งหม่น
 
  พี่เป็นชาว
Em 
นา 
 
จะขอตั้งตาฝึก
Am 
ฝน
 
  อยาก
Bm 
ร้องเพลงร็อคด้วย
C 
คน
 
  เผื่อหน้า
D 
มน.. 
 
จะหวนกลับมา..

OUTRO | Em | C D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แก้วตาขาร็อค


เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสักคำ
ทิ้งพี่ชาวนาตัวดำ ไปทำงานเมืองบางกอก
เบื่อคนทางนี้ ไปคลั่งดนตรีเพลงร็อค
เพลงลูกทุ่งบ้านนอก เจ้าบอกว่าเชยสิ้นดี

แว่ว ๆ ข่าวมาว่าเจ้าหลงไฟ
แสงสีและศิวิไลซ์ เจ้าไปเที่ยวแทบทุกที่
เข้าผับ เข้าบาร์ งานการก็ลาทั้งปี
ไปหลงดูวงดนตรี เล่นเพลงร็อคที่ชอบใจ

ไปยืนกรีดร้อง ไปเฝ้ามองหน้าเวที
วงร็อคหน้าตาดีๆ แบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้
ฟังคำพี่นะ พี่เตือนแก้วตาจากใจ
พวกขาร็อคอันตราย ส่วนใหญ่มีเมียหลายคน

กลับบ้านเถิดหนาท้องนายังคอย
พ่อแม่นั่งตาละห้อย
รอคอยด้วยความหมองหม่น
พี่เป็นชาวนา จะขอตั้งตาฝึกฝน
อยากร้องเพลงร็อคด้วยคน
เผื่อหน้ามนจะหวนกลับมา

( ดนตรี )

ไปยืนกรีดร้อง ไปเฝ้ามองหน้าเวที
วงร็อคหน้าตาดีๆ แบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้
ฟังคำอ้ายเด้อ อ้ายเตือนแก้วตาจากใจ
ว่าขาร็อคอันตราย ส่วนใหญ่มีเมียหลายคน

เมือบ้านเถิดหนาท้องนายังคอย
พ่อแม่นั่งตาละห้อย
รอคอยด้วยความหมองหม่น
พี่เป็นชาวนา จะขอตั้งตาฝึกฝน
อยากร้องเพลงร็อคด้วยคน
เผื่อหน้ามน.. จะหวนกลับมา..

มิวสิควิดีโอ แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

เพลง แก้วตาขาร็อค
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ต้นแบบ : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend